weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Ποδοσφαιριστές εναντίον Παπακωνσταντίνου

Ποδοσφαιριστές εναντίον Παπακωνσταντίνου | Newsit.gr

Η επιστολή του ΠΣΑΠ:

«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.), ως εκπρόσωπος των επαγγελματιών και αμειβομένων ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στα ελληνικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, απευθύνεται σ’ εσάς, προσδοκώντας στην κατανόηση και ουσιαστική υποστήριξή σας, όσον αφορά στην αντιμετώπιση ενός σοβαρού ζητήματος, σχετικού με την φορολόγηση των ποδοσφαιριστών.
Ο Π.Σ.Α.Π., επιδεικνύοντας τη δέουσα ευαισθησία, σαφώς και αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που έχουν προκύψει και τις θυσίες που απαιτούνται για την οικονομική ανάκαμψη του τόπου, δυστυχώς όμως, ο επαγγελματικός χώρος των ποδοσφαιριστών πλήττεται, με αφορμή τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις, που δυστυχώς έχουν λάβει χώρα δίχως την αναγκαία ενημέρωση ή και διαβούλευση και πάντως δίχως να ληφθούν υπόψη από τους υπεύθυνους ουσιώδη και κρίσιμα στοιχεία που αποτυπώνουν την ακριβή διάσταση των πραγμάτων, την ιδιαιτερότητα του χώρου και την αναγκαιότητα ειδικής μεταχείρισης.
Τα στοιχεία αυτά δυστυχώς δεν λήφθηκαν υπόψη, με αποτέλεσμα να υιοθετηθούν ρυθμίσεις που δεν εξασφαλίζουν ασφαλή φορολογική μεταχείριση, κυρίως όμως θα προκαλέσουν, μετά βεβαιότητος, στρεβλώσεις και σωρεία παρεκκλίσεων απ’ όσα ο νομοθέτης επιχειρεί εν προκειμένω να διασφαλίσει.
Ο Π.Σ.Α.Π. επιδιώκει τη διαφάνεια των συναλλαγών, αλλά και τη δίκαιη αντιμετώπιση, με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες του χώρου, αλλά και κοινωνικά κριτήρια, λαμβανομένου υπόψη ότι ο χώρος καλύπτεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, από απλούς εργαζόμενους, με χαμηλές απολαβές, μικρό εργασιακό βίο και αυξημένο ασφαλιστικό κίνδυνο, λειτουργεί δε σε εργοδοτικά περιβάλλοντα με εμφανείς και γνωστές σε όλους «ιδιομορφίες».
Ουδέποτε ζητήθηκε προνομιακή μεταχείριση, αντιθέτως, όπως πράξαμε σε ανάλογες περιπτώσεις, προβάλλαμε συγκεκριμένες και αιτιολογημένες θέσεις και επιχειρήματα στο Υπουργείο Οικονομικών, ειδικώς όσον αφορά το ζήτημα που τέθηκε επί της καταργήσεως της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων των ποδοσφαιριστών από «πριμ» μεταγραφής ή ανανέωσης συμβολαίου.
Πράγματι, δια των θέσεων μας, αφού επισημάνθηκε η ιδιαιτερότητα της λειτουργίας των συμβολαίων παροχής υπηρεσιών των ποδοσφαιριστών, των Ελλήνων και κυρίως των αλλοδαπών, κοινοτικών και μη, καλύφθηκε επαρκώς η αναγκαιότητα διατήρησης του ανωτέρω μέτρου, προς εξακολούθηση της διασφάλισης των εσόδων του κράτους.
Δυστυχώς οι θέσεις μας δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής, τόσο λόγω βεβιασμένης ίσως αντιμετώπισης, κυρίως όμως λόγω μη κατανόησης των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων.
Φρονούμε ότι στο βωμό των σαρωτικών ή και αναγκαίων αλλαγών, θα επαληθευτούμε, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος χώρος να αποκτήσει «θολό» φορολογικό τοπίο και πλήθος διεξόδων για τους «επιτήδειους». Σκοπός δεν είναι η ισοπεδωτική φορολογική αντιμετώπιση, αλλά η έγκαιρη και ασφαλής εξασφάλιση των εσόδων του κράτους. Το μέχρι τώρα σύστημα, με τις όποιες παρεκκλίσεις του, λειτούργησε και βεβαίως είχε περιθώρια βελτίωσης, γι’ αυτό και προτείναμε και εναλλακτικούς τρόπους φορολόγησης.
Είναι σαφές ότι δεν έχει γίνει κατανοητό ότι η πλειονότητα των συμβολαίων δεν είναι τα παχυλά συμβόλαια ποδοσφαιρικών αστέρων, αλλά τα συμβόλαια χαμηλόμισθων ποδοσφαιριστών.
Έτσι, επισημάναμε ότι το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή εμφανίζει προφανή ιδιαιτερότητα, λόγω του ότι ο εργασιακός βίος ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα -όχι μεγαλύτερο των 15 ετών-, όταν και ο ποδοσφαιριστής θα αναζητήσει νέα εργασία.
Επιπροσθέτως επισημάνθηκε ότι το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή ενέχει πολλούς, απρόβλεπτους και μεγάλους 
κινδύνους, αφού προκαλούνται σοβαροί τραυματισμοί που συχνά υποχρεώνουν μέλη μας να αποχωρήσουν πρόωρα από την ενεργό δράση και μάλιστα με σημαντικά προβλήματα υγείας.
Είναι αντιληπτό ότι όλα τα ανωτέρω σαφώς και δεν αφορούν τους ολίγους που αγωνίζονται στις ισχυρότερες οικονομικά ομάδες και απολαμβάνουν προνομιακές παροχές, κυρίως όμως και αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές που πολλές φορές αποχωρούν αιφνίδια, οπότε, με δεδομένη την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διατήρησης φορολογικών εκκρεμοτήτων και συνακόλουθα απώλειας φορολογικών εσόδων.
Η ανωτέρω «αστοχία» ενισχύεται και από την αιφνίδια και με τον τίτλο «εξαιρετική» προσθήκη που ενσωματώθηκε στις λοιπές διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου και αφορά στον «ειδικό» προσδιορισμό από τον νομοθέτη του τρόπου και της διαδικασίας πληρωμής των ποδοσφαιριστών, στοιχείο που μάλλον αποτελεί φορολογική ή και νομοθετική πρωτοτυπία, στα πλαίσια μάλιστα της ελευθερίας των συμβάσεων.
Δυστυχώς το κράτος επιφυλάσσει για τον χώρο των ποδοσφαιριστών εμφανή και ανεξήγητη μεροληπτική μεταχείριση, εστιάζοντας στους ολίγους και όχι στους πολλούς.
Έτσι, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το εισόδημα που οι ποδοσφαιριστές αποκτούν από τη μεταγραφή τους ή από την ανανέωση του συμβολαίου τους πρέπει να κατανέμεται ισομερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο, όταν είναι άδηλο εάν αυτά τα χρήματα πράγματι εισπραχθούν ή εάν ένα συμβόλαιο λυθεί προώρως ή εάν τα μέρη ελευθέρως συμφωνήσουν τον τρόπο καταβολής των ποσών, σε συνάρτηση με τον δείκτη εμπειρίας και χρησιμότητας του ποδοσφαιριστή, με το βαθμό προσδοκίας προσαρμογής του στην ομάδα, με τις προοπτικές που υπάρχουν γι’ αυτόν και με την επιθυμία να δοθούν κίνητρα για την πρόοδο του .
Μια τέτοια ρύθμιση είναι σαφές ότι θα περιορίσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και ειδικά των νέων σε ηλικία, οι οποίοι θα βρεθούν σε ακόμα πιο δυσχερή διαπραγματευτική θέση, όταν κληθούν να υπογράψουν ένα συμβόλαιο ή και θα “πιεσθούν” να υπογράψουν άλλες συμφωνίες ή “δεχθούν” ποσά άνευ επικλήσεως ή και αναφοράς αυτών στη σύμβασή τους.
Γνωρίζοντας σας τα ανωτέρω, παρακαλούμε να κατανοήσετε και υποστηρίξετε τις εύλογες ανησυχίες μας, αφού είναι βέβαιο ότι με την υλοποίηση των ανωτέρω ρυθμίσεων θα υποβαθμισθεί περαιτέρω το ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως θα αφελληνιστεί ολοκληρωτικώς με αρνητικές αθλητικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
#TAGS MM