Ειδήσεις SURVIVOR· ΤΖΟΚΕΡ· ΣΕΙΣΜΟΣ· ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017· ΚΑΙΡΟΣ Συννεφιά 25 Αθήνα ΚΑΙΡΟΣ

Η ανακύκλωση συνεισφέρει σημαντικά στην πράσινη οικονομία

Η ανακύκλωση συνεισφέρει σημαντικά στην πράσινη οικονομία
οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία
Διαδώστε αυτό το άρθρο

 

Επιλογή κατηγορίας

Στην ίδια κατηγορία

Τελευταία ενημέρωση: 27.01.2010 | 18:01
Πρώτη δημοσίευση: 27.01.2010 | 18:01

Ανακοινώθηκε η αναθεώρηση του νόμου για την ανακύκλωση από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με την ομιλία του υφυπουργού Περιβάλλοντος κ.Μωραϊτη στη διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, γίνεται αναθεώρηση του Νόμο 2939/2001, με σκοπό την αποτελεσματική ανάπτυξη του τομέα της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας. Τα υλικά, που σήμερα ανακυκλώνονται είναι: συσκευασίες (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα), μπαταρίες (φορητές και οχημάτων), ορυκτέλαια, ελαστικά, παλαιά οχήματα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Για όλα αυτά τα υλικά έχουν συσταθεί αντίστοιχοι φορείς διαχείρισης τους, τα γνωστά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της ανακύκλωσης στην πράξη. 
Η ανακύκλωση προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, σε όλα τα στάδια διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων: στη συλλογή, στη μεταφορά,στην αποθήκευση, στις μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση επανα-εισάγει τα άχρηστα υλικά στην οικονομία, έτσι ώστε να μην σπαταλούνται νέοι φυσικοί πόροι
Η σημερινή Περιβαλλοντική Πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων ορίζει ότι πρέπει να εστιάζουμε στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, και επιδίωξη μεγιστοποίησης της ανακύκλωσης, ώστε να μην καταλήγουν τα χρήσιμα υλικά σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ).

Τα βασικά σημεία της τροποποίησης του Ν. 2939 είναι:

1.Ενεργοποιούμε τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ). Είναι ο Οργανισμός ο οποίος θα αδειοδοτεί, εφαρμόζει και ελέγχει την ορθή ανάπτυξη της ανακύκλωσης στη χώρα, υπό την επίβλεψη του ΥΠΕΚΑ. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο ΕΟΕΔΣΑΠ υλοποιούμε τα ακόλουθα μέτρα:
-καθορίζουμε πόρους για τη λειτουργία του: το 2% των εσόδων κάθε συστήματος ανακύκλωσης θα παρέχεται στον ΕΟΕΔΣΑΠ
-τον στελεχώνουμε: με επιστήμονες και διοικητικούς, οι οποίοι θα αποσπαστούν στον ΕΟΕΔΣΑΠ για την άμεση έναρξη της λειτουργίας του
-ελαττώνουμε τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) από 15 σε 9 για να λαμβάνονται ευκολότερα και γρηγορότερα αποφάσεις.

2.Απλοποιούμε τις διαδικασίες για την έκδοση Πιστοποιητικών για την ορθή λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.

3.Αλλάζουμε τον τρόπο αξιολόγησης των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, ώστε να δίδεται η δυνατότητα στην Πολιτεία να παρεμβαίνει σε τακτική βάση (αντί 3ετίας, όπως μέχρι σήμερα). Έτσι τα Συστήματα μπορούν να προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

4.Εφαρμόζουμε ισχυρό μηχανισμό ελέγχου και ποινών:
-η λειτουργία του ΕΟΕΔΣΑΠ συνεπάγεται τακτικούς και αυστηρούς ελέγχους των διαχειριστών της εναλλακτικής διαχείρισης για την ορθή εφαρμογή της πολιτικής ανακύκλωσης στη χώρα
-αναπροσαρμόζουμε τα πρόστιμα προς το αυστηρότερο.

5.Θεσπίζουμε ρητά το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των Φορέων Ανακύκλωσης. Τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης πρέπει να λειτουργούν με γνώμονα τη βελτίωση του περιβάλλοντος και όχι την επιδίωξη του κέρδους.

6.και τέλος… παρέχουμε κίνητρα στους ΟΤΑ, ώστε να προωθούν την ανακύκλωση και να αποφεύγουν την απόρριψη απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ.

Επιπλέον η προώθηση της ανακύκλωσης συμβάλει και στην επίτευξη των στόχων, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) για τη μείωση και την αξιοποίηση των αποβλήτων.

 

    Διαδώστε αυτό το άρθρο