Ειδήσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017· SURVIVOR· ΤΖΟΚΕΡ· ΣΕΙΣΜΟΣ· ΚΑΙΡΟΣ Λιακάδα 33 Αθήνα ΚΑΙΡΟΣ

Βιώσιμη διαχείριση για το Νερό

Βιώσιμη διαχείριση για το Νερό
Διαδώστε αυτό το άρθρο

 

Επιλογή κατηγορίας

Στην ίδια κατηγορία

Τελευταία ενημέρωση: 26.04.2012 | 23:35
Πρώτη δημοσίευση: 26.04.2012 | 23:35

Κατά τη συζήτηση του σχεδίου έκθεσης για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα νερά, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου, αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά η σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των νερών.

Διαχείριση που τόσο μεγάλη σημασία έχει τόσο για τις ανάγκες των ανθρώπινων κοινωνιών και της οικονομίας όσο και των οικοσυστημάτων καθώς η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κι εθνικών πόρων κι άλλων οικονομικών εργαλείων για την επίτευξη της, θα συμβάλλουν όχι μόνο στην διατήρηση της βάσης για τη ζωή και στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην ώθηση της πράσινης καινοτομίας και στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας σε ολόκληρο τον κύκλο του νερού, ιδιαίτερα στη μείωση, ανακύκλωση κι επαναχρησιμοποίηση του.

Ζητούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες με στόχο την εκπλήρωση των φιλόδοξων και αναγκαίων διατάξεων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και ιδιαίτερα για την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης.Οι στόχοι για επάρκεια, διαχείριση και καλή οικολογική κατάσταση των υδάτων μέχρι το 2015 φαίνεται ότι δεν θα εκπληρωθούν, αν δεν υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση.

Οι πιέσεις στα νερά από την ρύπανση και την υπεράντληση, από εντατικές μορφές γεωργίας, τον μαζικό τουρισμό, όπως και τα γήπεδα γκολφ σε άνυδρες περιοχές, την εξορυκτική βιομηχανία και ιδιαίτερα από τα σχέδια εξόρυξης αερίου, καθώς και από την παραγωγή ενέργειας και την υπερβολική ακόμα και σήμερα ανάπτυξη φραγμάτων, συνεχίζουν να αποτελούν πηγές ανησυχίας, παρά επιμέρους βελτιώσεις που έχουν επέλθει, ενώ εντείνονται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον κύκλο του νερού.   Διαδώστε αυτό το άρθρο