Ειδήσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017· SURVIVOR· ΤΖΟΚΕΡ· ΣΕΙΣΜΟΣ· ΚΑΙΡΟΣ Λιακάδα 34 Αθήνα ΚΑΙΡΟΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού για το δίκτυο «Natura 2000»

Προκήρυξη διαγωνισμού για το δίκτυο «Natura 2000»
Διαδώστε αυτό το άρθρο

 

Επιλογή κατηγορίας

Στην ίδια κατηγορία

Τελευταία ενημέρωση: 02.07.2012 | 21:46
Πρώτη δημοσίευση: 02.07.2012 | 21:46

Αφορά τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2,6 εκατ. ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2015.

Το έργο καλύπτει όλες τις χερσαίες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» της χώρας, συνολικής έκτασης 20,1 εκατ. στρέμματα  περίπου.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 241 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), πολύτιμες περιοχές για την επιβίωση και την αναπαραγωγή ειδών ορνιθοπανίδας

Πρόκειται για ένα σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό έργο, αντικείμενο του οποίου είναι ο ακριβής προσδιορισμός των εξωτερικών ορίων των περιοχών Natura, καθώς και η επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση των τύπων οικοτόπων με βάση τις έγχρωμες ορθοφωτογραφίες μεγάλης ακρίβειας (κλίμακας 1:5.000) της  Κτηματολόγιο ΑΕ, αλλά και αυτοψίες στο έδαφος.

Η Κτηματολόγιο ΑΕ προκήρυξε το έργο με τον τίτλο «Ανάθεση μελετών ανάπτυξης υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,6 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013» και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2015, οπότε και θα παραδοθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.


 

Το δίκτυο «Natura 2000»

Είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη βιοποικιλότητα, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο έδαφος των κρατών μελών.

Αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 18% του χερσαίου εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το μεγαλύτερο οικολογικό δίκτυο παγκοσμίως.

Με την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου από το ΥΠΕΚΑ, η Κτηματολόγιο ΑΕ επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος και στην υλοποίηση και διαχείριση περιβαλλοντικών έργων πέραν των δασικών χαρτών.   Διαδώστε αυτό το άρθρο