Ειδήσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017· SURVIVOR· ΤΖΟΚΕΡ· ΣΕΙΣΜΟΣ· ΚΑΙΡΟΣ 33 Αθήνα ΚΑΙΡΟΣ

Η αλήθεια για τα θαλάσσια απορρίμματα

Διαδώστε αυτό το άρθρο

 

Επιλογή κατηγορίας

Στην ίδια κατηγορία

Τελευταία ενημέρωση: 05.11.2012 | 16:25
Πρώτη δημοσίευση: 05.11.2012 | 16:25

Για περιβαλλοντικούς δείκτες για τους οποίους τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ανεπαρκή, όπως τα θαλάσσια απορρίμματα (marine litter), αποφασίστηκε η προώθηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης στη Μεσόγειο για συλλογή των απαραίτητων στοιχείων.

Η συγκέντρωση των δεδομένων θα γίνει  σε στενή συνέργεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εναρμονισμένη με τις κατευθύνσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Στρατηγική.
 
Αποτελέσμα της εξέλιξης αυτής, ήταν η συνάντηση ομάδας εργασίας του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP), στην οποία συμμετείχε κατόπιν πρόσκλησης των διοργανωτών και εκπρόσωπος της HELMEPA.
 
Πρόκειται για την 1η συνάντηση ομάδας εργασίας που συστάθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οικοσυστημικής Προσέγγισης (Ecosystems Approach, EcAp) για τη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών πόρων στη Μεσόγειο.
 
Αντικείμενο των εργασιών ήταν ο προσδιορισμός κριτηρίων και μεθόδων εκτίμησης της περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου και η οριοθέτηση στόχων για τη μείωση των ακόλουθων μορφών ρύπανσης: ευτροφισμoύ, χημικών ρυπαντών, θορύβου και στερεών απορριμμάτων.
 
Συμμετείχαν στελέχη και εμπειρογνώμονες του UNEP/MAP και εκπρόσωποι των Μεσογειακών Κρατών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του REMPEC (Περιφερειακό Κέντρο για την Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο) και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.
 
 
Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης (Good Environmental Status, GES), η οποία προσδιορίζεται μέσω συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δεικτών (indicators) για κάθε μορφή ρύπανσης.
 
Για ορισμένους δείκτες, όπως η χλωροφύλλη, τα θρεπτικά συστατικά και χημικοί ρυπαντές όπως ο μόλυβδος, υπάρχουν ήδη διαθέσιμα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης της ρύπανσης στη Μεσόγειο (MED POL) τα οποία θα εμπλουτιστούν, ενώ τέθηκε ως στόχος η επίτευξη μιας στατιστικά τεκμηριωμένης βελτίωσης των τιμών τους μέσα στα επόμενα χρόνια.
 
Η ομάδα εργασίας αναγνώρισε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η HELMEPA στην παρακολούθηση των απορριμμάτων στη Μεσόγειο σε επόμενη φάση υλοποίησης της EcAp, τόσο στις ακτές μέσω των δράσεων εθελοντικού καθαρισμού, όσο και στην επιφάνεια της θάλασσας με τη συνεισφορά στοιχείων από πλοία μέλη για επιπλέοντα ογκώδη απορρίμματα.
 
Τα τελικά συμπεράσματα της ομάδας εργασίας θα υποβληθούν στην επόμενη 18η Σύνοδο των Μερών της Συνθήκης της Βαρκελώνης, που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2013 στην Toυρκία.


   Διαδώστε αυτό το άρθρο