Ειδήσεις ΣΕΙΣΜΟΣ· ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017· ΤΖΟΚΕΡ· ΚΑΙΡΟΣ Λιακάδα 31 Αθήνα ΚΑΙΡΟΣ

Πυροσβεστική Ακαδημία: 277 θέσεις καθηγητών

Διαδώστε αυτό το άρθρο

 

Επιλογή κατηγορίας

Στην ίδια κατηγορία

Τελευταία ενημέρωση: 09.09.2010 | 11:02
Πρώτη δημοσίευση: 09.09.2010 | 11:02

Η Πυροσβεστική Ακαδημία θα προχωρήσει στην πρόσληψη διακοσίων εβδομήντα επτά  καθηγητών για την κάλυψη των αναγκών της.Τις θέσεις θα καλύψουν
-
εκατόν δεκαπέντε (115) τακτικοί καθηγητές 
-εκατόν εξήντα δύο (162) αναπληρωτές για το έτος 2010-2011.


Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2010, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα εξής:

-βιογραφικό σημείωμα

-αίτηση

-επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

-πιστοποιητικό ισονομίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό

-υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν οτι δεν έχουν καταδικαστεί γαι εγκλήματα των άρθρων 59 και 64 του Ποινικού Κώδικα, δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για τα ίδια εγκλήματα και δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού τους σε δημόσια θέση κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα

-το συγγραφικό έργο (μελέτες, έρευνες κτλ.) του υποψηφίου εφόσον υπάρχει

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010 στη διεύθυνση: Πυροσβεστική Ακαδημία, Μάτσα 32, Κ. Κηφισιά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα 210-6265130 και 210-6265132.
   Διαδώστε αυτό το άρθρο