Ειδήσεις ΣΕΙΣΜΟΣ· ΒΑΣΕΙΣ 2017· ΤΖΟΚΕΡ· ΚΑΙΡΟΣ 30 Αθήνα ΚΑΙΡΟΣ

Προκήρυξη Στενογράφων στη Βουλή των Ελλήνων

Προκήρυξη Στενογράφων στη Βουλή των Ελλήνων
Διαδώστε αυτό το άρθρο

 

Επιλογή κατηγορίας

Στην ίδια κατηγορία

Τελευταία ενημέρωση: 15.09.2010 | 10:33
Πρώτη δημοσίευση: 15.09.2010 | 10:33

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) απέστειλε την προκήρυξη για τις θέσεις Στενογράφων στη Βουλή των Ελλήνων.Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα, τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού καθώς και τα εξεταστέα αντικείμενα του ως άνω διαγωνισμού έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ."

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα γενικά προσόντα πρόσληψης των υποψηφίων είναι τα εξής:


Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν.2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού.

2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1989 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους.

Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκομίζοντας τα
δικαιολογητικά που ορίζονται στο Κεφάλαιο Ε΄ (Ενότητα: Αιτήσεις για Ειδική Εξέταση).

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού ούτε κατά το χρόνο λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.

5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

Όσον αφορά τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα στάδια του διαγωνισμού, αυτά έχουν ως εξής:

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί για όλους τους κλάδους σε δύο στάδια (Α και Β) και περιλαμβάνει τέσσερα εξεταζόμενα αντικείμενα (Α.1., Β.1., Β.2., Β.3.) ως εξής:

Στάδιο Α:

Α.1. Ελληνική στενογραφία

Στάδιο Β:

Β.1. Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου σε Η/Υ

Β.2. Περιληπτική απόδοση κειμένου

Β.3. Στοιχεία δημοκρατικών θεσμών και λειτουργίας του Κοινοβουλίου

Το Στάδιο Α έχει προκριματικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν στο αντικείμενο της Ελληνικής στενογραφίας την απαιτούμενη βαθμολογική βάση (60 μονάδες στις 100, βλ. Κεφάλαιο Γ') αυτομάτως αποκλείονται
από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν τη βαθμολογική βάση των εξήντα (60) μονάδων θα κληθούν να εξεταστούν στα αντικείμενα του επόμενου σταδίου.

Όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων, αυτοί έχουν ως εξής:

Ελληνική Στενογραφία: 0,4

Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ): 0,2

Περιληπτική απόδοση κειμένου: 0,2

Στοιχεία των δημοκρατικών θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου: 0,2

Τα ειδικά προσόντα διορισμού, και την ανακοίνωση θα βρείτε εδώ.

Για να δείτε τη προκήρυξη πατήστε εδώ.   Διαδώστε αυτό το άρθρο