Ειδήσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017· SURVIVOR· ΤΖΟΚΕΡ· ΣΕΙΣΜΟΣ· ΚΑΙΡΟΣ Λιακάδα 27 Αθήνα ΚΑΙΡΟΣ

118 Θέσεις στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

118 Θέσεις στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
Διαδώστε αυτό το άρθρο

 

Επιλογή κατηγορίας

Στην ίδια κατηγορία

Τελευταία ενημέρωση: 07.06.2011 | 12:36

Με εκατόν δεκαοκτώ άτομα θα ενισχυθεί η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, στις Σέρρες.


Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα είναι η εξής:

-ένας ΠΕ Γεωπόνος

-ένας ΔΕ Βοηθός Γεωπονικού Τομέα

-δύο ΥΕ Γεωργοεργάτες

-έξι ΥΕ Αγρεργάτες άγρων τεύτλων

-τρεις ΔΕ Αγγελιοφόρων ψεκασμών για τον τομέα Σκοτούσσας

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Στρυμόνος

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Σκουτάρεως

-δύο ΔΕ Αγγελιοφόροο Ψεκασμών για τον τομέα Ηράκλειας

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Ν. Πετριτσίου

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Βισαλτίας

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Αχινού

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Τραγίλου

-δύο ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Ν. Ζίχνης

-δώδεκα ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές

-δύο ΔΕ Εναερίτες-Ηλεκτροσυγκολλητές

-οκτώ ΔΕ Συντηρητές Χειριστές Εργαλειομηχανών

-τρεις ΔΕ Μηχανοτεχνίτες-Ηλεκτροσυγκολλητές

-δύο ΥΕ Τεχνίτες Ταινιόδρομων

-τέσσερις ΥΕ Μονωτές

-τέσσερις ΤΕ Συντηρητές Θερμαστές Λεβήτων

-ένας ΤΕ Συντηρητής Βοηθός Χειριστών Στροβίλων

-πεντε ΤΕ Ηλεκτρολόγοι

-τέσσερις ΤΕ Αυτοματιστές

-ένας ΔΕ Τεχνίτης Γεωργικών Μηχανημάτων

-ένας ΔΕ Θερμοϋδραυλικός

-δύο ΔΕ Οικοδόμοι Ξυλότυπων

-δύο ΔΕ Οικοδόμοι Θερμοδόμοι

-ένας ΔΕ Οικοδόμος σιδηρού εξοπλισμού

-ένας ΔΕ Χειριστής αερόσφυρας

-δύο ΤΕ Λογιστικής

-ένας ΤΕ Λογισιτκής

-ένας ΔΕ Χειριστής Φορτωτή

-δύο ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτου

-δύο ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

-τρεις ΔΕ Συντηρητές Χειριστές Μηχανημάτων Ξηράς Εκφόρτωσης

-ένας ΥΕ Εργάτης χημείου

-τρεις ΥΕ Συντηρητές Χειριστές Ασβεστοκαμίνου

-τέσσερις ΥΕ Συντηρητές Χειριστές Φίλτρων

-ένας ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Ξηραντηρίου Ζάχαρης

-δύο ΥΕ Συντηρητές Χειριστές Φυγόκεντρων

-τέσσερις ΥΕ Συντηρητές Χειριστές Πλυντηρίου τεύτλων

-δύο ΥΕ Συντηρητές Ειριστές πρεσών PELLETS

-δυο ΥΕ Εργατοτεχνίτες Συντηρητές Συμπύκνωσης

-δύο ΥΕ Συντηρητές Χειριστές Κοπτικών Μηχανών

-δύο ΥΕ Συντηρητές Βοηθοί κρυστάλλωσης

-ένας ΥΕ Συντηρητής Βοηθός χειριστή εκχύλισης

-ένας ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού χυμού

-δύο ΥΕ Συντηρητές Χειριστές Πρεσών και ξηραντηρίου πολτού

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Δράμας

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Καβάλας

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Ν. Καλλίστης

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Αρίσβης

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 9 Ιουνίου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε., Εργοστάσιο Σερρών, 3ο χιλιόμετρο οδού Σερρών - Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 621 00, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κ. Κλεοπάτρας Κοτζάογλου (τηλ. επικοινωνίας: 23210-90360).   Διαδώστε αυτό το άρθρο