Ειδήσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017· SURVIVOR· ΤΖΟΚΕΡ· ΣΕΙΣΜΟΣ· ΚΑΙΡΟΣ Μερικά Σύννεφα 36 Αθήνα ΚΑΙΡΟΣ

Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης Μάθημα: Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους

Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης Μάθημα: Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους
Διαδώστε αυτό το άρθρο

 

Επιλογή κατηγορίας

Στην ίδια κατηγορία

Τελευταία ενημέρωση: 16.06.2011 | 12:51
Πρώτη δημοσίευση: 16.06.2011 | 12:51

Θέμα α) Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τα κράτη μέλη πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ τους. Η Ε.Ε. έχει ενηλικιωθεί ως πολιτικό σχέδιο αλλά δεν έχει βρει τη θέση της στην καρδιά και το μυαλό των πολιτών.
β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει σθεναρά όλες τις μορφές μισαλλοδοξίας, ρατσισμού, φυλετικών ή άλλων διακρίσεων.

Εισαγωγή:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως υπερεθνικό οικοδόμημα στη βάση του οποίου υπάρχουν τα κράτη μέλη. Η διφυία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνίσταται στον υπερεθνικό και διακυβερνητικό της χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας αυτός αντικατοπτρίζεται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λειτουργία των οποίων εξυπηρετεί τις ανάγκες της υπερεθνικότητας και της διακυβερνητικότητας.
Η επικοινωνία αποτελεί συστατικό στοιχείο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της δημοκρατίας και την αποτελεσματικότερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Απάντηση στο (α):

Παρουσίαση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκή Ένωσης, καθώς και του ρόλου και της λειτουργίας τους. Μέσα από την παρουσίαση ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτομίες που εισάγει η Συνθήκη της Λισσαβόνας. Ανάλυση των προσπαθειών συγκερασμού του υπερεθνικού στοιχείου με το διακυβερνητικό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πλην της απαραίτητης επικοινωνίας μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαλεκτική σχέση πρέπει να υπάρχει μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών μέσω των εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία αποκτούν αυξημένο ρόλο με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας.
Με αυτόν τον τρόπο, η οικονομική ενοποίηση βαδίζει προς ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο, το οποίο σταδιακά θα υιοθετηθεί από τους πολίτες και δεν θα οδηγηθεί στην πρόσφατη κρίση της αποτυχίας της Συνταγματικής Συνθήκης.


Απάντηση στο (β):

Παρουσίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάλυση της πορείας του κειμένου από απλή δήλωση σε νομικό κείμενο με δεσμευτικό χαρακτήρα, το οποίο διαφυλάσσει τα δικαιώματα των πολιτών των κρατών μελών της Ε.Ε. Στοιχεία στο εσωτερικό της Ε.Ε. που καταδεικνύουν τη δημοκρατικότητά της και καινοτομίες της Συνθήκης της Λισσαβόνας που την επιβεβαιώνουν, όπως η ενίσχυση του ρόλου των πολιτών, το δημοψήφισμα, η δυνατότητα αποχώρησης κράτους μέλους κτλ. 

Επίσης, αναφορά στη δυνατότητα προσχώρησης της Ε.Ε. ως μέλος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ανάλυση της σχέσης μεταξύ της ΕΣΔΑ και του Χάρτη. Τέλος, προβληματισμός για περαιτέρω δημοκρατική νομιμοποίηση και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Επίλογος:

Η προβλέψεις της νέας Συνθήκης της Λισσαβόνας για τα θεσμικά της όργανα ως απάντηση στις προκλήσεις. Συνεργασία των οργάνων με αυξημένη δημοκρατικότητα των διαδικασιών. Αυξημένη συνεργασία μεταξύ κρατών και οργάνων, συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
Με τις καινοτομίες της Λισσαβόνας έχει αυξηθεί η διαφάνεια των διαδικασιών. Τέλος, όλες οι διαδικασίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών και της προστασίας των πολιτών, χαρακτηριστικό παράδειγμα των οποίων αποτελεί ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ALEXANDER.EDU.GR
   Διαδώστε αυτό το άρθρο