Ειδήσεις ΣΕΙΣΜΟΣ· ΒΑΣΕΙΣ 2017· ΤΖΟΚΕΡ· ΚΑΙΡΟΣ Λιακάδα 35 Αθήνα ΚΑΙΡΟΣ

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με προσωρινό διακανονισμό των οφειλών στο ΙΚΑ

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με προσωρινό διακανονισμό των οφειλών στο ΙΚΑ
Διαδώστε αυτό το άρθρο

 

Επιλογή κατηγορίας

Τελευταία ενημέρωση: 04.04.2011 | 21:05
Πρώτη δημοσίευση: 04.04.2011 | 20:45

Αναστολή έως την 31η/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, για όσους εργοδότες υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό.

Έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2012 θα έχουν τη δυνατότητα οι εργοδότες, που οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-12-2010, να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού.

Ειδικότερα, στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται:

Αναστολή έως την 31η/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, για όσους εργοδότες υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό, με τις εξής προϋποθέσεις:

- Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

- Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31η/12/2010.

- Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, από 01/01/2011 και εφεξής.

- Καταβολή ποσού, που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010, έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ποσό αυτό ούτε μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31η/12/2010 οφειλής ούτε μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010, αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 150 ευρώ.   Διαδώστε αυτό το άρθρο