weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Απειλή παραπομπής για τις προμήθειες των νοσοκομείων

Απειλή παραπομπής για τις προμήθειες των νοσοκομείων | Newsit.gr
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Παράλληλα, η Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να εξασφαλίσει ίσους όρους πρόσβασης στη σύναψη συμβάσεων για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων στην Αττική.

Με συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή της, η Επιτροπή δίνει προθεσμία δύο μηνών στις ελληνικές αρχές προκειμένου να συμμορφωθούν με την απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2009. Σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτό δεν έχει συμβεί, τότε μπορεί να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο ζητώντας την επιβολή πληρωμής κατ’ αποκοπήν ποσού ή προστίμου στην Ελλάδα.

Με την απόφαση του 2009, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η Ελλάδα παραβίασε τις υποχρεώσεις που έχει με βάση τους κοινούς κανόνες της ΕΕ για την εναρμόνιση αλλά και τις κοινοτικές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, απορρίπτοντας προσφορές προμηθευτών ιατρικού εξοπλισμού που φέρουν τη σήμανση CE. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση προς την απόφαση του Δικαστηρίου, καθώς πολλά ελληνικά δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να απορρίπτουν προσφορές από τους προαναφερόμενους προμηθευτές.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Το 2003 έγιναν καταγγελίες στην Επιτροπή σύμφωνα με τις οποίες πολλά δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα απορρίπτουν προσφορές από προμηθευτές ιατρικού εξοπλισμού που φέρουν τη σήμανση πιστοποίησης CE, όπως για ιατρικά γάντια και νήματα που χρησιμοποιούνται στις εγχειρήσεις. Η σήμανση CE αποτελεί υποχρεωτικό σήμα συμμόρφωσης για πολλά προϊόντα τα οποία διατίθενται στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και πιστοποιεί ότι ένα προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία του καταναλωτή, ή τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η σήμανση CE είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τον ιατρικό εξοπλισμό, καθώς οι κοινές προδιαγραφές εγγυώνται την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των ασθενών και των χρηστών του ιατρικού εξοπλισμού καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία του σε όλη την ΕΕ. Τα κράτη-μέλη μπορούν να εμποδίσουν τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση ιατρικού εξοπλισμού στην εσωτερική τους αγορά μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως είναι η εικαζόμενη παραποίηση ή τυχόν αμφιβολίες όσον αφορά την ασφάλεια της δημόσιας υγείας.

Στην έρευνά της η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στην προκήρυξη του διαγωνισμού ήταν μεροληπτικού χαρακτήρα και δημιουργούσαν διακρίσεις, αποκλείοντας, στην πράξη, οιονδήποτε προμηθευτή ιατρικού εξοπλισμού που φέρει τη σήμανση CE να συμμετέχει σε ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών για την προμήθεια πολλών ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων.

Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία δεν έλαβαν, πιθανότατα, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αποτέλεσμα τη σπατάλη χρημάτων των φορολογουμένων. Το ελληνικό ταμείο υγειονομικής ασφάλισης επιστρέφει τα έξοδα από την αγορά του ιατρικού εξοπλισμού. Εκπρόσωπος της Επιτροπής διευκρίνισε σήμερα ότι η έρευνα έγινε σε 17 νοσοκομεία και επεσήμανε ακόμη ότι κάθε μήνα η Ελλάδα δαπανά περίπου 60 εκατ. ευρώ σε ιατρικό εξοπλισμό. 

Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων στην Αττική

Με άλλη απόφασή της η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απευθείας σύναψη σύμβασης παροχής δημοσίων υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στην Αττική χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η Επιτροπή αναφέρει ότι τον Νοέμβριο του 2008 η εθνική επιτροπή προμηθειών υγείας ανέθεσε απευθείας σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Από τον επιλεχθέντα ανάδοχο ζητείται η διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, όπως αίματος, μολυσμένων βελόνων, νυστεριών και άλλων κοπτερών εργαλείων, προερχομένων από νοσοκομεία της περιφερειακής υγειονομικής υπηρεσίας Αττικής. Σύμφωνα με την Επιτροπή δεν προκηρύχθηκε προηγουμένως διαγωνισμός, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 2,2 εκατ. ευρώ.

Ύστερα από καταγγελία που έλαβε η Επιτροπή, οι υπηρεσίες της διαπίστωσαν ότι η προαναφερόμενη επιτροπή έπρεπε να είχε συνάψει τη σύμβαση κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Μη δημοσιεύοντας την προκήρυξη της σύμβασης και μη ακολουθώντας τις διαφανείς διαδικασίες μιας ανοιχτής ή κλειστής διαδικασίας, οι ελληνικές αρχές απέκλεισαν άλλους υποψήφιους προμηθευτές από τη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών.

Επιπλέον, η υιοθέτηση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, δίχως προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, δεν επέτρεψε, σύμφωνα με την Επιτροπή, να αναπτυχθούν συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού ή διαφάνειας και ενδεχομένως να οδήγησε σε σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων. Καθώς η Επιτροπή δεν έλαβε επίσημη απάντηση στην προειδοποιητική επιστολή και στη συνακόλουθη αιτιολογημένη γνώμη που έστειλε στις ελληνικές αρχές, παραπέμπει, πλέον, την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 258 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

#TAGS MM