weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

«Λουκέτο» σε 19 οργανισμούς του Δημοσίου – Ποιοί απολύονται

«Λουκέτο» σε 19 οργανισμούς του Δημοσίου – Ποιοί απολύονται | Newsit.gr
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Οι μόνιμοι υπάλληλοι των υπηρεσιών που καταργούνται ή συγχωνεύονται μετατάσσονται, ενώ οι συμβασιούχοι στο σύνολό τους απολύονται. 

Στους μόνιμους υπάλληλους θα δίνεται προθεσμία 15 ημερών για να κάνουν αίτηση μετάταξης. Εφόσον δεν το κάνουν θα θεωρείται αυτόματα ότι κατήγγειλαν τη σύμβασίή τους και έτσι δεν θα δικαιούνται ποαζημίωση. Όλη η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του ερχόμενου μήνα. 
 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το προσωπικό των υπό κατάργηση ή συγχώνευση οργανισμών θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση μετάταξης αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής ρύθμισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
«Η μη υποβολή της προβλεπόμενης αίτησης μεταφοράς του τακτικού προσωπικού», αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, «συνεπιφέρει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και την απόλυσή τους, χωρίς αποζημίωση για την αιτία αυτή». Το προσωπικό θα μεταφερθεί σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται όπου δεν υπάρχουν, και θα διατηρήσει τις μισθολογικές του αποδοχές όπως επίσης και τα επιδόματα τα οποία ελάμβανε. Οι θέσεις αυτές, όπως ορίζεται ρητά, καταργούνται αυτοδικαίως όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν.
 
«Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας», αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, «θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια».

Οι πρώτες απολύσεις

Η αρχή έγινε με την κυβέρνηση να βάζει «λουκέτο» στην ΑΓΡΟΓΗ (Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης). Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να καταγγελθούν οι συμβάσεις 269 εργαζομένων του οργανισμού, οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις αορίστου χρόνου. 

Οι περισσότεροι από αυτούς προσελήφθησαν 10 ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περίπου 81 ακόμη εργαζόμενοι της ΑΓΡΟΓΗ πρόκειται να μεταταχθούν σε άλλες υπηρεσίες.
 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ
 
Α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, νπιδ. (Καταργείται ως νομικό πρόσωπο και λειτουργεί στο εξής ως υπηρεσιακή μονάδα του Εθνικού Τυπογραφείου επιπέδου τμήματος).
2. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) ν.π.ι.δ. (Καταργείται ως νομικό πρόσωπο και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία μεταναστευτικής Πολιτικής).
Β) Υπουργείο Οικονομικών
3. Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ) νπδδ, (καταργείται)
4. Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, νπδδ, (καταργείται)
Γ) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
5. Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.), ν.π.δ.δ, (καταργείται)
6. Ιόνιος Ακαδημία, ν.π.ι.δ. (καταργείται)
Δ) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
7. Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία, ν.π.ι.δ, (καταργείται)
8. Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ), ν.π.ι.δ, (καταργείται και οι αρμοδιότητες μεταφέρονται και ασκούνται από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών ΙΤΣΑΚ)
Ε) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
9. Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.), ν.π.δ.δ, (καταργείται)
10. Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), αυτοτελής οργανική μονάδα, (καταργείται)
Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας, καθώς και του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας μεταφέρονται και ασκούνται από υπηρεσιακές μονάδες με συναφείς αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
11. Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος, (Κ.Κ.Ν.Α.), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Ε.ΚΕ.Α..), ν.π.δ.δ.
12. Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), ν.π.δ.δ.
13. Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), ν.π.δ.δ.
Στ) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
14. Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης ( 51 υπηρεσιακές μονάδες) (καταργούνται)
15. Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)
Ζ)Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
16. Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.), ν.π.ι.δ., (καταργείται)
Οι αρμοδιότητες ορισμένων από τους καταργούμενους φορείς οι οποίες κρίθηκε ότι εξυπηρετούν και με τα σημερινά δεδομένα το δημόσιο συμφέρον, μεταφέρονται σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες με συναφές αντικείμενο.
Παράλληλα, σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης τίθενται οι ακόλουθες εταιρείες:
1. Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,
2. Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ΑΕ (ΙΧ.ΘΥ.Κ.Α.), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
3. Το Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε., εποπτευόμενη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
4. Η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. εποπτευόμενη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι διατάξεις με τις οποίες συνεστήθη η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής “Λεύκιπος” εποπτευόμενη από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, καταργούνται. Σημειώνεται ότι η εταιρεία αυτή δεν είχε ουσιαστικά λειτουργήσει.
Οι φορείς που συγχωνεύονται είναι:
* Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.) καταργείται ως αυτοτελές ν.π.δ.δ. και συγχωνεύεται με το ν.π.δ.δ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), λόγω συνάφειας του αντικειμένου τους.
* Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ), η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, συγχωνεύεται με το ΕΚΔΔΑ, εποπτείας Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων.
* Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συγχωνεύεται με το νπιδ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο θα υπηρετεί στο εξής το σκοπό του Μουσείου. Επίσης καταργείται η Διοικούσα Επιτροπή και λήγει η θητεία των μελών της.
* Συγχωνεύονται ακόμη οι ανώνυμες εταιρείες «Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας» (ΕΛΚΑ), «Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης» (ΕΛΚΕΑ), «ΚΕΚ ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ» και «Κέντρο Ελληνικής Γούνας», μέσω απορρόφησης στο «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε».
* Η Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α. Α.Ε.) και η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου, ΔΕΠΑ Α.Ε.) συγχωνεύονται με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.  
#TAGS MM