weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Μείωση μισθών έως και 25% – Τον Δεκέμβριο οι ρυθμίσεις για τις συμβάσεις

Μείωση μισθών έως και 25%  – Τον Δεκέμβριο οι ρυθμίσεις για τις συμβάσεις
eurokinissi
Μέσα στην εβδομάδα η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη θα συναντήσει τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ – βιοµήχανοι, έµποροι και επαγγελµατοβιοτέχνες) προκειµένου να βρεθεί η χρυσή τοµή για τη διατύπωση των διατάξεων, ενώ συνεχίζονται οι άτυπες διαβουλεύσεις µεταξύ υπουργείου και κοινωνικών φορέων.
 
Πρόκειται πάντως για ρυθµίσεις που τελούν υπό την έγκριση της τρόικας.
 
Ειδικότερα:
 
Η µια ρύθµιση προβλέπει να καταργηθεί το δικαίωµα του εκάστοτε υπουργού Εργασίας να επεκτείνει στους εργοδότες που δεν είναι µέλη εργοδοτικών οργανώσεων την ισχύ συµβάσεων που υπογράφουν οι κοινωνικοί εταίροι. Ουσιαστικά αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να µην έχουν περιεχόµενο οι συλλογικές συµφωνίες και ενδεχοµένως να αποχωρήσουν κάποιοι εργοδότες από ορισµένες ενώσεις τους και έτσι να µην υπάρχει συνοµιλητής από την άλλη πλευρά.
 
Μέχρι σήµερα, µε απόφασή του εκάστοτε υπουργού Εργασίας µπορούσε να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζοµένους ενός κλάδου ή ενός επαγγέλµατος µια συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία έχει υπογραφεί και δεσµεύει το 51% των εργαζοµένων του κλάδου ή του επαγγέλµατος.

Από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

 
Τι αλλάζει
 
Το Μνηµόνιο καταργεί αυτό το δικαίωµα του υπουργού, παρά το γεγονός ότι οµόφωνα οι εργοδοτικές οργανώσεις και η ΓΣΕΕ ζήτησαν να διατηρηθεί για να µην επικρατήσουν όροι αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου. Αν η τρόικα δεν αλλάξει τη θέση της, όποιος εργοδότης δεν είναι µέλος οργάνωσης ή αποφασίζει να αποχωρήσει από την εργοδοτική οργάνωση στην οποία ανήκει, δεν θα υποχρεούται να εφαρµόσει τους όρους µιας κλαδικής ή οµοιοεπαγγελµατικής σύµβασης.
 
Για παράδειγµα, δεν θα καταβάλλει στους εργαζοµένους– ακόµη και αν αυτοί είναι µέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων – την αύξηση µισθών ή επιδοµάτων που έχει συµφωνηθεί σε κλαδικό ή οµοιοεπαγγελµατικό επίπεδο και θα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των λοιπών, οι οποίοι θα καλούνται να καταβάλλουν υψηλότερους µισθούς, επιδόµατα κ.ά.
 
Η δεύτερη ρύθµιση
 
Η δεύτερη ρύθμιση θα ορίζει ότι επιχειρησιακές συµβάσεις, µε βάση τον νόµο του Μνηµονίου,θα µπορούσαν να αποκλίνουν έναντι τόσο των κλαδικών και των οµοιο-επαγγελµατικών συµβάσεων όσο και έναντι της ΕΓΣΣΕ καθορίζοντας χαµηλότερες αµοιβές (µισθούς, επιδόµατα κ.ά.). Υστερα από τη διαπραγµάτευση που έκανεη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε την τρόικα, συµφωνήθηκε να τεθούν κάποιοι περιορισµοί και οι επιχειρησιακές συµβάσεις να µην αποκλίνουν από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
 
«Ελεγχόµενες» αποκλίσεις
 
Το σχέδιο της κυβέρνησης – που αναµένεται πάντως να παρουσιαστεί για έγκριση στην τρόικα αφού ακόµη δεν έχει οριστικοποιηθεί ποιοι θα είναι οι περιορισµοί – για την απόκλιση των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών συµβάσεων στον ιδιωτικό τοµέα θα προβλέπει τη δυνατότητα «ελεγχόµενων» αποκλίσεων (10% – 20% έναντι του µισθού των κλαδικών) για διάστηµα έως 2 χρόνια (1 έτος +1 έτος) υπό την εποπτεία των εταίρων και µόνο σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονοµικό αδιέξοδο (και χωρίς να θιγεί ο κατώτατος µισθός της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας). Οι αποκλίσεις, σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας,θα γίνονται υπό την αίρεση αναγκαίων περιορισµών (για παράδειγµα, να µη γίνουν απολύσεις) και έπειτα από γραπτή αιτιολογηµένη αναφορά των δύο µερών προς το υπουργείο Εργασίας. Πάντως, ενώ ο ΣΕΒ(βιοµήχανοι) ζητεί οι αποκλίσεις να γίνονται σε µεγάλες επιχειρήσεις, η ΓΣΕΒΕΕ (επαγγελµατοβιοτέχνες) διεκδικεί το µέτρο να αφορά και τις µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζοµένους.
 
Σηµειώνεται ότι µε το ισχύον καθεστώς των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, τις επιχειρησιακές συµβάσεις υπογράφουν οι εργοδότες και τα σωµατεία των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζοµένων. Ωστόσο, έχει δοθεί νοµοθετικά η δυνατότητα υπογραφής τέτοιων συµφωνιών για τα ελαστικά ωράρια σε µικρές επιχειρήσεις, ακόµη και αν δεν υπάρχει σωµατείο (τη συµφωνία υπογράφει «ένωση προσώπων» αποτελούµενη από πέντε εργαζοµένους).
 
Η «γραµµή» αυτή ζητείται να ισχύσει και για τις επιχειρησιακές συµβάσεις.
 
 
Την αντίθεση τους στις ρυθµίσεις που προωθεί η κυβέρνηση εκφράζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν προαναγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις. Η ΓΣΕΕ µαζί µε την Α∆Ε∆Υ προχωρούν σε 24ωρη γενική πανεργατική απεργία για τις 15 ∆εκεµβρίου.
 
Κατά τη ΓΣΕΕ, η τρόικα παρά τις έντονες διαφωνίες εργαζοµένων και εργοδοτικών οργανώσεων πλην του ΣΕΒ, επαναφέρει επικίνδυνα και απαράδεκτα µέτρα καταργώντας τις κλαδικές συµβάσεις, τορπιλίζοντας ουσιαστικά τον θεσµό των συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
 
 
 
 
 

#TAGS MM