weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Μειώθηκαν οι δαπάνες του Συνηγόρου του Πολίτη

Μειώθηκαν οι δαπάνες του Συνηγόρου του Πολίτη | Newsit.gr

Όπως επισημαίνει η κ. Σπανού, οι αποδοχές των μελών και του προσωπικού της ανεξάρτητης αρχής έχουν υποστεί το σύνολο των μισθολογικών περικοπών από το Ν.3833/2010 για τα μέτρα εισοδηματικής πολιτικής στο δημόσιο και τη μεταγενέστερη νομοθεσία μέχρι και σήμερα, ενώ τονίζει ότι ουδεμία αμοιβή από επιτροπές καταβάλλεται στα μέλη της.

Επιπλέον, η κ. Σπανού αναφέρει ότι:
– Οι αποδοχές της Συνηγόρου του Πολίτη, ως προέδρου της Αρχής, ήτοι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων σπουδών και οικογενειακών βαρών, είναι σήμερα σχεδόν 2.500 ευρώ συνολικά (συγκεκριμένα, το ποσόν των 4.122,37 ευρώ μικτών αποδοχών αντιστοιχεί σε 2.483,5 ευρώ καθαρά).

– Πάγια πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία διατυπώνεται σε σειρά εγγράφων της Αρχής προς το υπουργείο Οικονομικών (27/12/2011, 19-9-2012, 1-11-2012) είναι η μεταστέγαση των υπηρεσιών της Αρχής σε δημόσιο κτίριο, με μηδενικό κόστος μισθωμάτων.

– Η μεταστέγαση αυτή είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών, όπως άλλωστε και η σύναψη μισθώσεων για όλο το δημόσιο, συγκεκριμένα της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών.

– Αναμένοντας τις πρωτοβουλίες του ΥΠΟΙΚ για μεταστέγαση, η Καλλιόπη Σπανού, αφότου εξελέγη, την 19η Μαΐου 2011, ως Συνήγορος του Πολίτη, εν μέσω οικονομικής κρίσης και συναισθανόμενη την υποχρέωση μείωσης του λειτουργικού κόστους της Αρχής, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διαπραγματευθεί η ίδια σημαντικές μειώσεις στις υφιστάμενες χωριστές μισθώσεις πέντε ορόφων σε κτίριο επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη 5 στην Αθήνα, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 3.480 τ.μ., καλώντας στη συνέχεια την Κτηματική να δεχθεί να συνάψει μειωμένα μισθωτήρια.

– Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών του Συνηγόρου του Πολίτη, τόσο ο προκάτοχός της, Γ. Καμίνης, το 2010, όσο και η Κ. Σπανού, το 2011 και 2012, πέτυχαν σημαντικές μειώσεις στα ανωτέρω μισθώματα ως εξής: Σε ποσοστό 28% (έτος 2010) από 1ης Ιουλίου του 2010 για τις μισθώσεις τεσσάρων ορόφων, και σε περαιτέρω ποσοστό 20% (έτος 2012) για τις μισθώσεις αυτές. Σε ποσοστό 20% (έτος 2011) κατόπιν διαπραγμάτευσης και τελικώς, κατ’ εφαρμογήν του Ν. 4002/11 για τη μίσθωση του πέμπτου ορόφου και περαιτέρω μείωση, μετά από νέα διαπραγμάτευση, σε ποσοστό 10,3% από 1ης Οκτωβρίου του 2012 της μίσθωσης αυτής. Επιπλέον, τα ετήσια συνολικά μισθώματα, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα μετά τις συνεχείς μειώσεις, για το έτος 2013, ανέρχονται στο ποσό των 922.018 ευρώ, δηλαδή έχουμε εξοικονόμηση 670.619 ευρώ, σε σχέση με αυτά του έτους 2009, τα οποία ανήρχοντο στο ποσό του 1.592.637,88 ευρώ.

– Επίσης, ως αποτέλεσμα της επίμονης προσπάθειας της Συνηγόρου του Πολίτη, υποβάλλοντας από 27 Δεκεμβρίου του 2011, σειρά εγγράφων προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών, με αίτημα, παρά τις μειώσεις που έχουν επιτευχθεί επί των καταβαλλομένων μισθωμάτων, την εξεύρεση νέων χώρων στέγασης των υπηρεσιών της Αρχής με χαμηλότερο μίσθωμα ή τη μεταστέγαση σε δημόσιο ακίνητο με μηδενικό κόστος μισθωμάτων, η Κτηματική προχώρησε, ένα χρόνο μετά, με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, στις 2 Νοεμβρίου του 2012, στην εναλλακτική λύση της Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 30.000 ευρώ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τέλος, στην ιστοσελίδα της Αρχής σημειώνεται ότι έχουν επίσης δημοσιευθεί συγκριτικά στοιχεία του προϋπολογισμού της, χάριν της επιβεβλημένης διαφάνειας για μια ανεξάρτητη αρχή με αποστολή τη διαφύλαξη της νομιμότητας στη δημόσια διοίκηση. Υπογραμμίζεται, παράλληλα, ότι «τον σεβασμό της συνταγματικής της αποστολής, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» τον αποδεικνύει έμπρακτα, όπως εμφαίνεται από τα παραπάνω».

Διαβάστε

Εφορία διέγραψε έκτακτη εφάπαξ εισφορά από φορολογουμένο

Έκκληση Συνηγόρου του Πολίτη για όσους αδυνατούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ

Δυνατότητα αμφισβήτησης των τεκμηρίων διαβίωσης θα έχουν οι φορολογούμενοι

Τι προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη για τις δημοτικές κλήσεις

#TAGS MM