weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Πόσοι και πώς θα μπουν στην εργασιακή εφεδρεία

Πόσοι και πώς θα μπουν στην εργασιακή εφεδρεία

Πριμοδότηση των ειδικών γνώσεων – μεταξύ αυτών διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, χειρισμός Η/Υ- για το προσωπικό πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης που θα μπει σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με το Βήμα που παρουσιάζει το Προεδρικό Διάταγμα, επιλογή της κυβέρνησης φαίνεται να είναι η διάσωση κυρίως του εξειδικευμένου προσωπικού.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έμφαση δίνεται κυρίως στα κοινωνικά κριτήρια όπως είναι η οικογενειακή κατάσταση και ο χρόνος συνταξιοδότησης.

Όσα προβλέπει το ΠΔ είναι ουσιαστικά το δεύτερο στάδιο της εφαρμογής του νέου θεσμού της εφεδρείας, καθώς σε πρώτη φάση θα κληθεί το ΑΣΕΠ μέσω εξειδικευμένων εταιρειών για την αξιολόγηση του προσωπικού.

Σύμφωνα με το Διάταγμα, η διαδικασία κατάρτισης των πινάκων κατά τον πρώτο χρόνο ης εφαρμογής του μέτρου θα είναι συνεχής και οι πίνακες θα ανανεώνονται κάθε τρεις μήνες, ενώ ο ενοποιημένος πίνακας κατάταξης προσωπικού θα αναρτάται στο site του ΑΣΕΠ.

Ο ρόλος του ΑΣΕΠ

Η επικαιροποίηση του πίνακα θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο, τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο. Ο κάθε φορέας θα στέλνει στο ΑΣΕΠ πίνακα με το πλεονάζον προσωπικό με αλφαβητική σειρά.

Ο ίδιος πίνακας θα υποβάλλεται στις υπηρεσίες του ώστε οι εργαζόμενοι να υποβάλλουν εντός 20 ημερών τα δικαιολογητικά τα οποιά θα καθορίσουν τη σειρά κατάταξής τους ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Η κατάταξη γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα τυπικά προσόντα του υπαλλήλου, την εμπειρία, το χρόνο προϋπηρεσίας στον φορέα, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες).

Οι κατατασσόμενοι στον πίνακα με αναπηρία 50% και άνω και οι έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνων με αναπηρία 67% και άνω προηγούνται στην κατάταξη, ανεξαρτήτως βαθμολογίας.

Όσοι δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή δεν θα έχουν το δικαίωμα να προσληφθούν σε άλλη υπηρεσία ή να ενταχθούν σε πρόγραμμα επανακατάρτισης.

Σημειώνεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών.

Στο τέλος κάθε έτους, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα προχωρεί στην κάλυψη του 10% των ετησίων προσλήψεων για τακτικό προσωπικό από τον Ενιαίο Πίνακα πλεονάζοντος προσωπικού.

Επίσης από τον πίνακα αυτό θα καλύπτεται το 30% των θέσεων εποχικού προσωπικού που προκηρύσσει κάθε φορέας, ενώ όσοι υποβάλλουν αίτηση για μερική απασχόληση προηγούνται έναντι όλων των άλλων υποψηφίων.

Στο ΠΔ διαφοροποιούνται τα κριτήρια επιλογής και συνακόλουθα η μοριοδότηση ανάλογα με την κατηγορία του προσωπικού.

Για το προσωπικό των κατηγοριών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στις ειδικές γνώσεις π.χ. για τους ΠΕ και ΤΕ το διδακτορικό δίπλωμα συγκεντρώνει 150 μονάδες και το μεταπτυχιακό 100 μονάδες.

Ως προς τη μοριοδότηση θα ισχύει:

Α. Τίτλοι Σπουδών

μονάδες του βαθμού τίτλου επί 25
δεύτερος τίτλος: 40 μόρια

Β. Ειδικές Γνώσεις

(μόνο για τις κατηγορίες πανεπιστημιακής και τεχνικής εκπαίδευσης)

διδακτορικό δίπλωμα: 150 μονάδες
μεταπτυχιακός τίτλος: 100 μονάδες
πέραν του ενός διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος: 50 μονάδες
γνώση χειρισμού Η/Υ 20 μονάδες

Γ. Γνώση Ξένης Γλώσσας

Άριστη γνώση: 40 μονάδες
Πολύ καλή γνώση: 30 μονάδες
Καλή γνώση γλώσσας της ΕΕ: 20 μονάδες
Μέτρια γνώση γλώσσας της ΕΕ: 10 μονάδες
Περισσότερες της μίας ξένες γλώσσες: 40 μονάδες

Δ. Προϋπηρεσία

Χρονος προϋπηρεσίας: 30 μονάδες ανά έτος

Ε. Εμπειρία

Ως πέντε έτη: 20 μονάδες ανά έτος εμπειρίας

Στ. Ηλικία

Από 21 ως 60 ετών: 5 μονάδες άνα έτος

Ζ. Οικογενειακή κατάσταση:

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας: 70 μονάδες
Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: 60 μονάδες
Αριθμός τέκνων: 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδε για το τρίτο

Η. Χρόνος ένταξης στον πίνακα κατάταξης

Για κάθε έξι μήνες παραμονής: 70 μονάδες

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΔ δεν καθορίζει τον αριθμό των εργαζομένων που θα μπουν σε εφεδρεία. Πληροφορίες του Βήματος αναφέρουν ότι η τρόικα έχει ζητήσει να υπερβούν τα 15.000 άτομα και να προσεγγίσουν ακόμη και τις 50.000 άτομα.

#TAGS MM