weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Τι αλλάζει στα πτυχία των κολεγίων

Τι αλλάζει στα πτυχία των κολεγίων | Newsit.gr

 

Η διαφωνία μεταξύ κολεγίων και υπουργείου Παιδείας ότι τα ιδιωτικά κολέγια ξαναγίνονται “Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών” θα λυθεί στη…Δικαοσύνη. Όπως όλα δείχνουν οι εκπρόσωποι των κολεγίων θα προσφύγουν σε αυτήν διαφωνόντας με τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις του υπουργείου.
 
Σύμφωνα με “Το Βήμα” αρκετά είναι τα ερωτήματα που μπαίνουν πλέον και οι ενδιαφερόμενοι δεν γνωρίζουν τι θα γίνει. 

Ποια είναι αυτά τα ερωτήματα και ποιες οι απαντήσεις τους;

 
 
1. Ποια είναι η ισχύς των πτυχίων των κολεγίων που λειτουργούν στην Ελλάδα ως παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων;
 
Τα πτυχία που δίνουν τα κολέγια που έχουν συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμα των ελληνικών ΑΕΙ ούτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο ούτε σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων (για τα οποία απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναγνώρισης τους). Η χώρα μας αναγνωρίζει πλήρως και μέσω του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) όλα τα πτυχία που έχουν ληφθεί ύστερα από σπουδές που έγιναν στο σύνολό τους στο εξωτερικό, χωρίς την παρεμβολή ιδιωτικού κολεγίου στην Ελλάδα και φυσικά σε ομοταγή ιδρύματα.
 
2 . Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να αναγνωριστούν τα επαγγελματικά δικαίωμα των αποφοίτων κολεγίων -παραρτημάτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων;
 
Μόνο αν ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα στη χώρα όπου εδρεύει το μητρικό πανεπιστήμιο με το οποίο συνεργάζεται το κολέγιο που επέλεξε και τα μεταφέρει. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, οι επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις της χώρας δικαιούνται να ζητήσουν ως αντισταθμιστικά μέτρα πρόσθετες εξετάσεις ή απόδειξη επάρκειας από τα υποψήφια μέλη τους. Συγκεκριμένα στη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις που το σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων της Οδηγίας δεν προβλέπει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επαγγελματικής εκπαίδευσης ενός αποφοίτου, η Ελλάδα θα έχει δυνατότητες ελέγχου των σπουδών τους. Δηλαδή θα μπορεί να απαιτήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής επί τρία έτη κατ΄ ανώτατο όριο ή δοκιμασίες επάρκειας.
 
3. Τα πτυχία που δίνουν τα κολέγια που αποτελούν παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων παρέχουν και δυνατότητα εγγραφής στους αντίστοιχους επιστημονικούς συλλόγους της μητρικής χώρας;
Η ερώτηση που πρέπει να κάνει ένας υποψήφιος στη διοίκηση του κολεγίου που έχει επιλέξει είναι τι προβλέπει ακριβώς η συμφωνία που έχει κάνει με το πανεπιστήμιο του εξωτερικού με το οποίο συνεργάζεται. Και αυτό για να εκτιμήσει αν το πτυχίο που θα πάρει έχει κύρος στη μητρική χώρα του πανεπιστημίου και θα του δώσει τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματός του σε αυτήν, ώστε να μπορέσει να μεταφέρει τα δικαιώματά του στη συνέχεια στην Ελλάδα. Κάποια κολέγια μπορούν να εγγυηθούν την εγγραφή σε επαγγελματικούς συλλόγους και επιστημονικές ενώσεις της χώρας με την οποία συνεργάζονται, αλλά σίγουρα όχι όλα όσα λειτουργούν στη χώρα μας.
 
4. Τελικά η Οδηγία σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα ενσωματώσει η χώρα μας στο Εθνικό Δίκαιο τι ακριβώς αφορά;
Η Οδηγία αφορά την κινητικότητα επαγγελματιών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν έχει σχέση με την ακαδημαϊκή αναγνώριση ενός πτυχίου, αλλά μόνο με τη «μεταφορά» επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η βασική αρχή της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία έχει καταδικαστεί η χώρα μας (2005/36) συνίσταται στο ότι το κράτος υποδοχής δεν μπορεί να αρνείται την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα επικαλούμενο έλλειψη προσόντων αν ο ενδιαφερόμενος κατέχει τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε εντός της Κοινότητας και του εξασφαλίζει πρόσβαση στην εν λόγω επαγγελματική δραστηριότητα σε κράτος-μέλος. Όπως θα αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος, η Οδηγία της ΕΕ «δεν θίγει την υποχρέωση του μετανάστη επαγγελματία να συμμορφώνεται προς οιουσδήποτε μη εισάγοντες διακρίσεις όρους επιβάλλει το άλλο κράτος-μέλος για την άσκηση του επαγγέλματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι αντικειμενικώς αιτιολογημένοι και αναλογικοί». Ακόμη ο «πάροχος των υπηρεσιών θα πρέπει να υπόκειται στους πειθαρχικούς κανόνες του κράτους-μέλους υποδοχής οι οποίοι συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, το πεδίο δραστηριοτήτων που καλύπτει ένα επάγγελμα ή τις οποίες το επάγγελμα αυτό ασκεί αποκλειστικά, η χρησιμοποίηση των τίτλων και η σοβαρή επαγγελματική αμέλεια που συνδέεται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και την ασφάλεια του καταναλωτή».
 
5.  Έχει ξεκινήσει η διαδικασία προστίμων για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Το θέμα παραμένει εκκρεμές. Η χώρα μας συμμορφώθηκε, ενσωματώνοντας τη σχετική Οδηγία για τα επαγγελματικά δικαιώματα στο Εθνικό Δίκαιο. Το σχετικό προεδρικό διάταγμα έχει σταλεί ήδη για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με το προεδρικό διάταγμα κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο που εντάσσεται στο Εθνικό Δίκαιο της χώρας παλαιότερες οδηγίες σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Η διαδικασία ενσωμάτωσης αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ως τον Μάρτιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώθηκε για την έναρξη της διαδικασίας οπότε και αναμένεται η διαδικασία των προστίμων να σταματήσει.
 
6. Με την ενσωμάτωση αυτήν, τι αλλάζει;
Η ενσωμάτωση της Οδηγίας είναι διαδικασία τυπική. Εκείνο που θα αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο των κολεγίων είναι ο σχετικός νόμος που αναμένεται από το υπουργείο Παιδείας, όταν ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση για το θέμα. Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης, τα πτυχία των ξένων ΑΕΙ που χορηγούν τα κολέγια θα κατατάσσονται πιθανότατα στα επίπεδα 4 ή 5 του Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, δηλαδή στα επίπεδα που προορίζονται για τα ΙΕΚ, τα ΚΕΣ κτλ., και όχι στο επίπεδο 6, όπου θα κατατάσσονται τα πτυχία των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Και αυτό επειδή η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που οδηγούν σε επαγγελματικά προσόντα είναι εθνική αρμοδιότητα κάθε χώρας.
 
7. Πώς θα πιστοποιούνται τα κολέγια που λειτουργούν στη χώρα μας;
 
Τα κολέγια στο μέλλον θα πιστοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ), το οποίο θα αναλάβει όλους τους φορείς που παρέχουν Δια Βίου Κατάρτιση στη χώρα μας. 
#TAGS MM