weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Τι πρέπει να προσέξουν οι φοιτητές στα μισθωτήρια συμβόλαια

Τι πρέπει να προσέξουν οι φοιτητές στα μισθωτήρια συμβόλαια
Σύμφωνα με το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα παρακάτω ζητήματα:
 
– Δεν αποδεχόμαστε και δεν υπογράφουμε όρους που δεν κατανοούμε ή με τους οποίους δεν συμφωνούμε απόλυτα. Σε πολλά συμβόλαια ενοικίασης περιέχονται όροι δυσμενείς για τους ενοικιαστές, π.χ. «αν ο ενοικιαστής διακόψει τη μίσθωση, πριν από τη συμφωνημένη λήξη της, υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ενοίκια ως τη λήξη». Τέτοιους όρους τούς διαγράφουμε.
 
– Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για επιπλέον τρία χρόνια, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.
 
– Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος για τον υπόλοιπο χρόνο, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό 75% του τιμαρίθμου του κόστους ζωής που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα μήνες.
 
– Αν έχετε συμφωνήσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η μίσθωση λήγει μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα, θεωρείται ότι ανανεώνεται για αόριστο χρόνο όταν μετά παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται. Προκαταβολή του ενοικίου επιτρέπεται μόνο για τον τρέχοντα μήνα.
 
– Ο νόμος επιτρέπει να καταβληθεί εγγύηση μέχρι του ποσού που ισούται με το άθροισμα δύο μηνιαίων ενοικίων.
 
– Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον ενοικιαστή την κατοικία κατάλληλη για τη χρήση που συμφωνήθηκε και να τη διατηρεί σε ανάλογη κατάσταση κατά τη μίσθωση.
 
– Ο ιδιοκτήτης αποδίδει στον ενοικιαστή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός πραγματοποίησε στο ακίνητο.
 
– Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται κατά το διάστημα της συμφωνημένης χρήσης.
 
 
 
Η λύση της φοιτητικής εστίας
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και ο πίνακας κατάταξης με τα ονόματα όσων γίνονται δεκτοί δημοσιεύεται το διάστημα 3-10 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια συνήθως εντός περίπου δέκα ημερών υποβάλλονται αντιρρήσεις εκ μέρους όσων πιστεύουν ότι κακώς απορρίφθηκαν. Ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας του πανεπιστημίου σας για τις ειδικές προϋποθέσεις εισδοχής.
 
Οι κανόνες που ισχύουν σε όλες τις φοιτητικές εστίες που διευθύνονται από το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας είναι:
 
Προϋποθέσεις:
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να είναι πτυχιούχοι άλλης σχολής (δηλαδή βρίσκονται στο πρώτο πτυχίο). Πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μόνο σε μια φοιτητική λέσχη. Η οικογένειά τους, επίσης, πρέπει να μην έχει μόνιμο τόπο διαμονής στην πόλη όπου υποβάλλεται η αίτηση. Σημειώστε ότι καλύτερο είναι να υποβάλετε την αίτηση κατά το πρώτο έτος σπουδών, διότι από τα επόμενα έτη διαγωνίζονται μόνο για το 12% επί των κενών θέσεων.
 
 
Κανόνες εισδοχής:
Η αποδοχή της αίτησης εξαρτάται από εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.
 
* Χωρίς προϋποθέσεις εισοδήματος γίνονται δεκτοί: Υποψήφιοι από άπορες οικογένειες, που έχουν μηδενικό εισόδημα.
 
Υποψήφιοι που είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς. Ατομα με Ειδικές Ανάγκες. Παιδιά πολυτέκνων που ασκούν αγροτικά επαγγέλματα.
 
* Με εισοδηματικά κριτήρια γίνεται η κατάταξη των λοιπών υποψηφίων σε κατάλογο προτίμησης, ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός εισακτέων.

 

 
 

#TAGS MM