weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Το σχέδιο για ανοικτή εθνική οδό που δεν εφαρμόστηκε ποτέ – Δεν λειτουργούσε ούτε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης!

Το σχέδιο για ανοικτή εθνική οδό που δεν εφαρμόστηκε ποτέ – Δεν λειτουργούσε ούτε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης!

Κι αυτ’ο, εάν στοιχειωδώς είχαν εφαρμοσθεί όλα όσα προβλέπονται στο σχετικό σχεδιασμό που εκπονήθηκε από την Πολιτική Προστασία «για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό».

Κατ’ αρχήν, όπως αποδεικνύεται, παρόντα ήταν μόνο οχήματα με το ανάλογο προσωπικό της Πυροσβεστικής που είχαν στελεχώσει τους σταθμούς βάσης σε Βαρυμπόμπη, Μαλακάσα, Υλίκη και Μαρτίνο.

‘Ολες αυτές οι περιοχές υποτίθεται οτι είναι στην αρμοδιότητα της εταιρείας παραχώρησης «Νέα Οδός». Κι όμως, άφαντα ήταν τα αποχιονιστικά μηχανήματα με λεπίδα και αλατοδιανομέα, αποχιονιστικά μηχανήματα με φρέζες, φορτωτές για την φόρτωση του αλατιού, γερανοί για την περισυλλογή οχημάτων, όπως επίσης και ένα κινητό συνεργείο για άμεση επέμβαση.

Είναι επίσης ενδεικτικό, ότι παράγοντες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που επιχείρησαν να επικοινωνήσουν με στελέχη της «Νέας Οδού» λίγο μετά τις 6 και ενώ είχε ξεσπάσει το φαινόμενο, δεν μπόρεσαν να … πιάσουν τον αριθμό (υποτιθέμενης για την περίσταση) έκτακτης ανάγκης 1075 που ήταν διαρκώς μπλοκαρισμένο, ενώ όταν επικοινώνησαν με κάποιον εκπρόσωπο της εταιρείας στο κινητό, η ώρα πλησίαζε πλέον στις 10 το βράδυ.

Και πάλι όμως η απάντηση που πήραν ήταν αποστομωτική, δεδομένου ότι τους κοινοποιήθηκε πως η «Νέα Οδός» είχε βγάλει στο δρόμο … 60 μηχανήματα αποχιονισμού και επέμβασης, τα οποία ωστόσο ποτέ δεν είδε κανείς.

Έγκυρες πληροφορίες εξάλλου σημείωναν ότι αρκετά μηχανήματα έμειναν ακινητοποιημένα, επειδή δεν πρόλαβαν ν’ αλλάξουν οι άδειες κυκλοφορίας από τις νομαρχίες που ανήκαν πριν, στους Καλλικρατικούς Δήμους που πέρασαν τώρα!

Σε κάποιες δε περιπτώσεις ανέκυψε ζήτημα ανεπάρκειας χειριστών, με το δεδομένο ότι πολλοί απ’ αυτούς επέλεξαν την πρόωρη συνταξιοδότηση από την προοπτική μιας μετάταξης σε άλλη υπηρεσία.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, «τα έργα και οι δράσεις που προγραμματίζονται και υλοποιούνται στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και του παγετού στο οδικό δίκτυο, προσδιορίζονται σε τρίασυγκεκριμένα στάδια».

1. Στην προ-χειμερινή περίοδο, στην οποία γίνεται αποτίμηση του έργου του αποχιονισμού κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο με συστηματική καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν, προγραμματισμός πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού για την επόμενη χειμερινή περίοδο, βάσει της εμπειρίας και της αποτίμησης προηγουμένων ετών, με στόχο την βελτίωση του σχεδιασμού, διατύπωση προτάσεων για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, προμήθεια και αποθήκευση υλικών (πχ αλάτι, ψηφίδα, κτλ) βάσει των προβλεπόμενων αναγκών, συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων.

2. Στην περίοδο προετοιμασίας, που γίνεται αναθεώρηση του σχεδιασμού αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού βάσει των πιστώσεων που εγκρίθηκαν ή προβλέπεται να εγκριθούν, ολοκλήρωση διαδικασιών προγραμματισμένης μίσθωσης ιδιωτικών μέσων, όταν αυτό απαιτείται βάσει του αναθεωρημένου σχεδιασμού, ολοκλήρωση διαδικασιών πρόσληψης εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού, όταν αυτό απαιτείται, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, κατανομή προσωπικού και ορισμός υπευθύνων για την οργάνωση και λειτουργία των προβλεπόμενων από το σχεδιασμό εγκαταστάσεων (εργοτάξια, αποθήκες άλατος, κλπ). Έλεγχος καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού και άμεση συντήρησή τους, αν αυτό απαιτείται και δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί, καθορισμός υπευθύνων ανά οδικό άξονα για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού. Ορισμός επικεφαλής συντονιστή και της έδρας του, προγραμματισμός βαρδιών και επιφυλακών του προσωπικού βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, έκδοση οδηγιών από τον επικεφαλής συντονιστή για την υλοποίηση των δράσεων και την ασφάλεια του προσωπικού επέμβασης και μέσων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τη κεντρική διοίκηση, προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση σε περιπτώσεις αδυναμίας συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω εκτεταμένων χιονοπτώσεων και παγετού, διασφάλιση λειτουργίας του φορέα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συσκέψεις με άλλους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς για την καλύτερη επικοινωνία και συντονισμό των επιχειρήσεων στην από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις και παγετό, σύγκληση Συντονιστικών Νομαρχιακών Οργάνων (ΣΝΟ) και Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις και παγετό.

3. Στην χειμερινή περίοδο, στην οποία γίνεται διασφάλιση ροής πληροφοριών προς την έδρα του επικεφαλής συντονιστή σχετικών με μετεωρολογικές προβλέψεις και προειδοποιήσεις καθώς και πληροφοριών από την επιτήρηση του οδικού δικτύου για λόγους ετοιμότητας, εφαρμογή του αντίστοιχου σχεδιασμού όπου αυτό επιβάλλεται, ανακατανομή πόρων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο, βάσει της εξέλιξης των καιρικών φαινόμενων, προμήθεια επιπλέον υλικών (άλατος, ψηφίδας, κτλ) όταν οι επικρατούσες ή οι προβλεπόμενες συνθήκες το απαιτούν. Άμεση επιδιόρθωση βλαβών εξοπλισμού και μέσων, αποκλιμάκωση εργασιών και δράσεων βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού.
Στο ίδιο σχέδιο περιλαμβάνονται οι διαδικασίες απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων, την ευθύνη για τις οποίες έχει >.
Κατά συνέπεια η αρμοδιότητα διάθεσης ή μίσθωσης γερανοφόρων ρυμουλκών οχημάτων με στόχο την άμεση απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων, εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού, υπάγεται στις υποχρεώσεις του φορέα που έχει την αρμοδιότητα συντήρησης του. Δηλαδή στη >.

ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΡΑΓΑΝΑ ΜΕΧΡΙ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

1. Σταθμός Τραγάνας 1 εκχιονιστικό + 4 εφεδρικά
1 φρέζα
1 γερανό
1 κοντέινερ με υλικά έκτακτης ανάγκης

2. Σταθμός Μαρτίνου 6 εκχιονιστικά + 2 εφεδρικά
1 φορτωτή
1 γερανό

3. Σταθμός Ακραίφνιου 4 εκχιονιστικά
1 φρέζα
1 φορτωτή οχημάτων

4. Σταθμός Θήβας 4 εκχιονιστικά
1 φορτωτή
1 κοντέινερ

5. Σταθμός Σχηματαρίου 4 εκχιονιστικά
1 φορτωτής

6. Σταθμός Ωρωπού 6 εκχιονιστικά + 4 εφεδρικά
1 φορτωτής
1 γερανός βαρέων οχημάτων
1 γερανός ελαφρών οχημάτων

7. Σταθμός Αφιδνών 1 εκχιονιστικό
1 κοντέινερ

8. Σταθμός Βαρυμπόμπης 3 εκχιονιστικά
1 φορτωτή

Σύνολο 8 Σταθμοί
29 εκχιονιστικά
10 εφεδρικά
2 φρέζες
5 γερανούς
3 κοντέινερ
6 φορτωτές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ολα τα τελευταία νεα γύρω από την κακοκαιρία

#TAGS MM