weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Χιλιάδες έγγραφα μεταναστών κάνουν «φτερά» από τις δημόσιες υπηρεσίες

Χιλιάδες έγγραφα μεταναστών κάνουν «φτερά» από τις δημόσιες υπηρεσίες

«Σοκ» προκαλούν τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή η υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρα Τζάκρη για την έκταση του φαινομένου των κλοπών νομιμοποιητικών εγγράφων μεταναστών από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών σε Περιφέρειες και Δήμους. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από αίτημα των βουλευτών του ΛΑΟΣ Θανάση Πλεύρη και Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι κατέθεσαν ερώτηση επειδή είχαν πληροφορίες ότι ειδικά το 2010 υπήρξε έξαρση των κλοπών νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών από δημόσιες υπηρεσίες.

Η κα Τζάκρη, με έγγραφό της ενημερώνει τους βουλευτές ότι από την 1.1.2006, οπότε και ξεκίνησε η εφαρμογή του Ν. 3386/05 για την «Είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια», μέχρι και σήμερα, ο αριθμός των κλαπέντων-απωλεσθέντων εγγράφων ανέρχεται σε:

* 25.711 έντυπα βεβαιώσεων υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής με πλήρη δικαιολογητικά (Τύπου Α΄)

* 11.711 έντυπα βεβαιώσεων υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής με ελλιπή δικαιολογητικά (Τύπου Β΄)

* 29.959 έντυπα αδειών διαμονής ενιαίου τύπου (βινιέτες)

* 2.880 έντυπα δελτίων διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της ΕΕ

* 2.719 έντυπα δελτίων μόνιμης διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της ΕΕ

Είναι εντυπωσιακή η επισήμανση της υφυπουργού Εσωτερικών ότι «στην πλειονότητα των περιπτώσεων για τις οποίες έχει διαπιστωθεί απώλεια εντύπων, παρατηρείται απροθυμία των Δημάρχων σε ενέργειες για την διοικητική διερεύνηση των συνθηκών απώλειάς τους (ΕΔΕ) και τη διερεύνηση ύπαρξης ευθυνών, παρά τις συστάσεις του υπουργείου». Αποτέλεσμα της απροθυμίας αυτής, όπως περιγράφει η κα Τζάκρη, είναι «αφενός η αδυναμία καταλογισμού ευθυνών μέσω της διοικητικής διαδικασίας και αφετέρου η αδυναμία διερεύνησης τυχόν ποινικών ευθυνών».

Το υπουργείο αδυνατεί να κινήσει διαδικασίες πειθαρχικών ελέγχων, καθώς σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η αρμοδιότητα για τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθμού ανήκει στον οικείο Δήμαρχο και «συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, ακόμη και στην περίπτωση που, αποδεδειγμένα, διαπιστώνουν την κακή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και τη μη συμμόρφωσή τους με τις οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών», υπογραμμίζει η υφυπουργός.

Και όλα αυτά φαίνεται πως συμβαίνουν αν και το υπουργείο, όπως σημειώνει η κα Τζάκρη, «από την πρώτη στιγμή ενημέρωσε τους ΟΤΑ της χώρας, με σειρά εγγράφων, για την αναγκαιότητα λήψης όλων των μέτρων προς την κατεύθυνση της ασφαλούς διαχείρισης και φύλαξης των νομιμοποιητικών εγγράφων καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη συνακόλουθη υποχρέωσή τους για έλεγχο των ΟΤΑ που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα».

«Οι δύο μεγάλες διαρρήξεις το 2010»

Ειδικά για το έτος 2010, η υφυπουργός Εσωτερικών σημειώνει ότι ο μεγάλος αριθμός των κλαπέντων εντύπων οφείλεται στη διάρρηξη που έγινε, παρά τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί, στο κτίριο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στην κλοπή εξίσου μεγάλου αριθμού εντύπων από το Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Έβρου της τέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Κατά το έτος 2010 αναφέρονται ως κλαπέντα-απωλεσθέντα έγγραφα, 5.480 έντυπες βεβαιώσεις υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής με πλήρη δικαιολογητικά (Τύπος Α΄), 1.830 έντυπες βεβαιώσεις υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής με ελλιπή δικαιολογητικά (Τύπος Β΄), 11.614 άδειες διαμονής, 1.012 δελτία διαμονής, 810 δελτία μόνιμης διαμονής.

Οι κλοπές-απώλειες για το 2010 δηλώνονται ειδικότερα ως εξής:

* Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Αιγαίου: 1.000 βεβαιώσεις τύπου Α΄, 2.305 άδειες διαμονής, 37 δελτία διαμονής και 8 Δελτία Μόνιμης Διαμονής

* Στην Περιφέρεια Ηπείρου, Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Άρτας: 1.075 βεβαιώσεις τύπου Β΄

* Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Έβρου: 4.643 άδειες διαμονής, 623 δελτία διαμονής και 448 δελτία μόνιμης διαμονής

* Στο Δήμο Μυκηναίων Ν. Αργολίδας: 80 βεβαιώσεις τύπου Α΄, 482 βεβαιώσεις τύπου Β΄, 9 άδειες διαμονής

* Στο Δήμο Μαδύτου Ν. Θεσσαλονίκης: 202 βεβαιώσεις τύπου Α΄, 144 βεβαιώσεις τύπου Β΄

* Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Κιλκίς: 450 βεβαιώσεις τύπου Α΄, 1.750 άδειες διαμονής, 177 δελτία διαμονής, 126 δελτία μόνιμης διαμονής

* Στο Δήμο Καματερού Ν. Αττικής: 12 βεβαιώσεις Τύπου Α΄

* Στο Δήμο Σίφνου Ν. Κυκλάδων: 2 άδειες διαμονής.

* Στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνας Ν. Αττικ΄ς: 59 βεβαιώσεις Τύπου Α΄

* Στο Δήμο Κρωπίας Ν. Αττικής: 1 άδεια διαμονής

* Στο Δήμο Θουρίας Ν. Μεσσηνίας: 9 βεβαιώσεις τύπου Α΄, 120 βεβαιώσεις τύπου Β΄

* Στην Περιφέρεια Αττικής Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών: 3.550 βεβαιώσεις τύπου Α΄, 2.889 άδειες διαμονής, 175 δελτία διαμονής και 158 δελτία μόνιμης διαμονής

* Στο Δήμο Βραχναίικων Ν. Αχαϊας: 2 άδειες διαμονής

* Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Δωδεκανήσου: 1 άδεια διαμονής

* Στο Δήμο Νέας Μάκρης: 2 άδειες διαμονής.

Η υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρει, πάντως, ότι παρά τον μεγάλο αριθμό των αδειών διαμονής που έχουν κλαπεί από διάφορες υπηρεσίες, ελάχιστες έχουν διακινηθεί, καθόσον μέσω του συστήματος Police on line μπορεί να διαπιστωθεί η παραποίηση τους στις πύλες εισόδου της χώρας.

#TAGS MM