weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Γίνε ο επόμενος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ!

Γίνε ο επόμενος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ!
Μετά την παραίτηση του Γιώργου Γαμπρίτσου από το τιμόνι της ΕΡΤ έμεινε κενή η θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στην κρατική τηλεόραση. Εν μέσω θέρους λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προκήρυξε τη θέση του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου.
 
Όσοι λοιπόν πληρούν τους όρους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ελπίζοντας (?!?) ότι μπορεί (?!?) ένας από αυτούς να είναι ο καινούργιος «καπετάνιος» της κρατικής τηλεόρασης. Πάντως, πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι οι οικονομικές απολαβές είναι πλέον … πεσμένες, το πρόγραμμα είναι ακόμα στον αέρα ενώ συνηθίζεται ο «καπετάνιος» να δέχεται συνεχώς κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επίσης, αξίζει να επισημάνουμε ότι αν και η θέση είναι για πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο μέχρι αυτός να διοριστεί θα υπάρξει σχετική αλλαγή που οι δύο θέσεις θα διαχωρίζονται και η θέση θα αφορά μόνο αυτή του διευθύνοντος συμβούλου.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση-προκήρυξη που έχει ανέβει στην ιστοσελίδα της «Ανοιχτής Διακυβέρνησης», τα ουσιαστικά προσόντα αλλά και οι νομικές προϋποθέσεις που τίθενται για τους υποψήφιους είναι οι εξής:
 
«Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 
Για τους υποψήφιους ισχύουν τα κωλύματα που προβλέπονται στο ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α΄ 262) για το διορισμό σε θέση μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 6 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει.
 
Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, εταίρου ή μετόχου σε επιχείρηση που έχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (π.δ. 213/1995, άρθρο 10α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του π.δ. 310/1996 ΦΕΚ Α΄ 214). Επίσης, η κατοχή της προκηρυσσόμενης θέσης είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διοικητικές ικανότητες, στρατηγική σκέψη, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και άριστη γνώση της ελληνικής και μίας ακόμη γλώσσας Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
 
Σχετικά με το ποιος θα είναι ο ρόλος του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου (για να ξέρετε τι σας περιμένει!), στην προκήρυξη επισημαίνεται ότι:
 
«O Πρόεδρος Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος που θα επιλεγεί θα κληθεί να συμβάλει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές της εταιρίας, ώστε η ΕΡΤ ΑΕ να ανταποκριθεί με επιτυχία στον ιδιαίτερο ρόλο που επιφυλάσσεται στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για την εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής για παροχή σε όλους τους Έλληνες πολίτες ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας υψηλού επιπέδου και ποιότητας. Ο ρόλος αυτός της ΕΡΤ ΑΕ διασφαλίζεται ιδίως με την προαγωγή της ανεξάρτητης και αντικειμενικής ενημέρωσης, την ενίσχυση του διαλόγου και της σκέψης, την εξοικείωση με τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την προβολή πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, τη στήριξη της δημιουργίας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ιδιαίτερη συμβολή της κατά τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Απόδημο Ελληνισμό, την ανάδειξη κοινωνικών προβλημάτων και την ενίσχυση της ενσωμάτωσης μειονεκτουσών ομάδων στο κοινωνικό σύνολο.»
 
Αν σας φαίνονται… δύσκολες οι αρμοδιότητες να σας καθησυχάσουμε καθότι τα παραπάνω απαιτούνται πολλά χρόνια αλλά αρκετά από αυτά μένουν στα χαρτιά. Μην αρχίσουμε να αναφέρουμε παραδείγματα γιατί θα πρέπει να γράφουμε μέρες…! Άλλωστε στις αρμοδιότητες είναι χαρακτηριστικό ότι:
 
«ο Πρόεδρος ΔΣ-Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ πρέπει να διασφαλίζει κατά τη λειτουργία της εταιρίας τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη συνετή διαχείριση των οικονομικών πόρων.»
 
Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος για να ανησυχείτε! Λέξεις που μένουν σε χαρτιά, ανακοινώσεις, προκηρύξεις, άντε και σε κάποιο… πόρισμα!
 
Να επισημάνουμε ότι το συμβόλαιο, δηλαδή η θητεία, θα είναι μέχρι τις 9 Αυγούστου του 2012.
 
Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει να κατοικοεδρεύσετε στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής δεν έχετε παρά να υποβάλλετε την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της ανοιχτής διακυβέρνησης του γραφείου του Πρωθυπουργού (http://www.opengov.gr) μέχρι και την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010. Προσοχή γιατί αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα κατατεθούν εκπροθέσμως δεν θα εξετασθούν. Η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Άντε λοιπόν, καλή… αίτηση και… ποτέ δεν ξέρετε!
 

#TAGS MM