weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Πορίσματα φωτιά! Κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος στην ΕΡΤ

Πορίσματα φωτιά! Κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος στην ΕΡΤ

Σήμερα το μεσημέρι όπως αναμενόταν παραδόθηκαν στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο, τα πορίσματα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για την Ε.Ρ.Τ.
Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) Αριστείδης Μπουρδάρας παρέδωσε στον αρμόδιο υπουργό Εκθέσεις – Πορίσματα δύο Επιθεωρήσεων που διενήργησαν στην ΕΡΤ Α.Ε Επιθεωρητές του Σώματος.

Οι Εκθέσεις αυτές έχουν διαβιβαστεί και στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σ αυτές. Επίσης, οι Επιθεωρητές ζητούν από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο την άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον υπαλλήλων της ΕΡΤ ΑΕ σε βάρος των οποίων προέκυψαν πειθαρχικές ευθύνες.

O Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κύριος Παύλος Γερουλάνος έδωσε εντολή για άμεση σύγκληση έκτακτου ΔΣ, προκειμένου να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών και την αποκατάσταση της νομιμότητας στην ΕΡΤ Α.Ε. (ανάκληση παράνομων πράξεων, αναζήτηση παράνομων αμοιβών ή bonus κλπ).

Ειδικότερα, από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στην ΕΡΤ ΑΕ, προέκυψαν έντονα φαινόμενα κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας, παράνομων αναθέσεων και αλόγιστης σπατάλης δημοσίου χρήματος.

Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν και τα ακόλουθα:

1ο) Τα έτη 2007 και 2008 ανατέθηκε χωρίς διαγωνισμό από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε αλλοδαπή εταιρεία ο ανασχεδιασμός – δημιουργία των λογοτύπων της και η παραγωγή των τηλεοπτικών σημάτων και των γραφιστικών εφαρμογών. Το συνολικό ποσό που κατέβαλε η ΕΡΤ ΑΕ για την πιο πάνω αλλαγή των σημάτων της ανέρχεται σε 1.406.841€.

2ο) Κατά τη διαδικασία ανάθεσης έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009 και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων έργου κατά τα έτη αυτά, δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, οι δε προβλεπόμενες από το νόμο, ως προαπαιτούμενο, εγκρίσεις της τριμελούς Υπουργικής Επιτροπής και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), είτε εκδόθηκαν μετά την σύναψη των συμβάσεων, είτε δεν εκδόθηκαν ποτέ . Ωστόσο τα αρμόδια όργανα (Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές) βεβαίωναν ανακριβώς, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο των γνωμοδοτήσεων της Ενιαίας Επιτροπής του άρθρου 3 του Γ.Κ.Π. για τα έτη 2007 έως την 23/6/2009, ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ αυτές δεν είχαν ακόμη εκδοθεί.
Κατά τα έτη 2006 έως 2009 έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων εξωτερικών συνεργατών που σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύονταν και από αντίστοιχες αυξήσεις αμοιβής, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.2527/97. Εξ άλλου, σε ορισμένες περιπτώσεις συμβάσεων εξωτερικών συνεργατών, δεν λήφθηκε μέριμνα για την τρίμηνη διακοπή, κατά παράβαση των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ.164/04. Η ΕΡΤ ΑΕ παρά το γεγονός της ετήσιας σύναψης πολυάριθμων συμβάσεων μίσθωσης έργου με δημοσιογράφους για την κάλυψη των αναγκών της, εντούτοις έχει χορηγήσει άδειες παράλληλης απασχόλησης σε μεγάλο ποσοστό μονίμων δημοσιογράφων της, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση τους.

3ο) Μη σύννομη απευθείας ανάθεση τεσσάρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας με Φ.Π.Α. 218.000 € σε ισάριθμους τεχνικούς συμβούλους, για τις οποίες έγινε εσφαλμένη υπαγωγή στις διατάξεις περί δημοσίων έργων καθώς δεν συνδέονται με την εκτέλεση κάποιου τεχνικού έργου, αλλά με παροχή υπηρεσιών για την αδειοδότηση σταθμών εκπομπής της ΕΡΤ Α.Ε. και ως εκ τούτου έπρεπε να προκηρυχθεί ανοιχτός διαγωνισμός, λόγω ύψους ποσού του συνολικού προϋπολογισμού τους. Η ΕΡΤ ΑΕ πλήρωσε στους τέσσερις (4) Τεχνικούς Συμβούλους το σύνολο του συμβατικού ποσού αμοιβής 218.000€, χωρίς αντίστοιχη υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου που είχαν αναλάβει να παραδώσουν οι Τεχνικοί Σύμβουλοι.

4ο) Κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 χορηγήθηκε το σημαντικό ποσό των 2.329.867€ με την μορφή χρηματικών αμοιβών (bonus), ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεών τους δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις χορήγησής τους.

5ο) Τα έτη 2005 και 2006 χορηγήθηκαν σε ανώτατο στέλεχος της ΕΡΤ Α.Ε. τμηματικά χρηματικά ποσά παγίων προκαταβολών συνολικού ύψους 48.000€ και 98.000€ αντίστοιχα, πλην όμως η τμηματική αύξηση των χορηγουμένων ποσών δεν δικαιολογούνταν λόγω εξάντλησης του χρηματικού ποσού συνεπεία δαπανών, αφού δεν πραγματοποιήθηκε καμιά πληρωμή δαπάνης.

6ο) Διαπιστώθηκε ότι κατά τα έτη 2007 και 2008 χορηγήθηκαν μη νόμιμα σε ανώτατο στέλεχος της ΕΡΤ Α.Ε. ως πάγιες προκαταβολές ποσά συνολικού ύψους 98.000€ και 80.000€ αντίστοιχα από το Ταμείο της εταιρίας, χωρίς να έχουν εκδοθεί αποφάσεις που να το επιτρέπουν. Τα εν λόγω ποσά των παγίων προκαταβολών χορηγήθηκαν τμηματικά χωρίς η τμηματική αύξηση των χορηγουμένων ποσών να προκύπτει λόγω εξάντλησής τους συνεπεία δαπανών αφού δεν πραγματοποιήθηκε καμιά πληρωμή δαπάνης.

Κι αυτά είναι ορισμένα από τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα και που κάνουν λόγο για κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος στην ΕΡΤ!

Ενότητες
#TAGS MM