weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

362 εκατομμύρια καθαρά κέρδη για τη Eurobank

362 εκατομμύρια καθαρά κέρδη για τη Eurobank | Newsit.gr
O διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ. Νανόπουλος

 μειωμένα κατά 45% σε σχέση με το 2008, με τις προβλέψεις να φτάνουν τα 1,18 δισ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος αύξησε κατά 33% τις προβλέψεις έναντι των πιστωτικών κινδύνων για την περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού του το 2009.

Τα προ προβλέψεων κέρδη του Ομίλου ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2008 και διαμορφώθηκαν σε €1,6 δισ. το 2009.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισ. ευρώ το 2009, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση κατά 1,8% έναντι του 2008, ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης.

Ο όμιλος πέτυχε μείωση δαπανών κατά 6,1% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τον στόχο του 5%.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ν. Νανόπουλος, δήλωσε:

«Το 2009 αποτέλεσε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά τόσο για την παγκόσμια οικονομία και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, όσο και για την Ελλάδα, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των δημοσιονομικών της μεγεθών. Μέσα σε ένα τόσο δυσμενές περιβάλλον, ο Όμιλος Eurobank EFG επέδειξε αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή του θέση και τη ρευστότητά του, περιορίζοντας σημαντικά τις λειτουργικές του δαπάνες και αυξάνοντας τα προ προβλέψεων κέρδη του. Για την προάσπιση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της, η Τράπεζα έλαβε αυξημένες προβλέψεις, ενώ επέτυχε συγχρόνως σημαντική επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των δανείων σε καθυστέρηση στο 2ο εξάμηνο του 2009. Παράλληλα, στάθηκε και στέκεται αρωγός των πελατών της στη Ελλάδα και τις αγορές της «Νέας Ευρώπης», στηρίζοντας τους αποτελεσματικά για έξοδο από την κρίση. Ανέπτυξε συνεργασίες με διάφορους επαγγελματικούς φορείς για την στήριξη επιμέρους κλάδων της οικονομίας, ενώ αύξησε τις χορηγήσεις της για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια. Πρωτοστάτησε σε θεσμικό επίπεδο και σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς στη χρηματοδότηση των οικονομιών της «Νέας Ευρώπης», που αποτελούν κύριο στρατηγικό στόχο του Ομίλου μας.
Το πρόσφατο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών αλλαγών που εξήγγειλε η Ελληνική Κυβέρνηση, υπαγορεύτηκε από τις κρίσιμες περιστάσεις και περιέχει επώδυνα αλλά αναγκαία μέτρα. Η πιστή εφαρμογή του, σε συνδυασμό με μέτρα για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης, αναμένεται να οδηγήσει σε εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της χώρας και στην αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού της, στην αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της και στη διαμόρφωση θετικότερων προοπτικών για το μέλλον. Αυτό που προέχει τώρα είναι, να στηριχθεί η κοινή αυτή προσπάθεια αλλά και να δρομολογηθούν με αποφασιστικότητα οι πρωτοβουλίες εκείνες που θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε έξοδο από την ύφεση και σε νέα μονιμότερη και σταθερότερη αναπτυξιακή πορεία, βασισμένη στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα».

Χορηγήσεις

Παρά τη διεθνή ύφεση που επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζήτηση για τραπεζικό δανεισμό στην Ελλάδα και στη «Νέα Ευρώπη», το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Ομίλου αυξήθηκε έναντι του 2008 και διαμορφώθηκε σε €57,5δισ., με μια δυναμική αύξηση τα δύο τελευταία τρίμηνα του έτους. Ειδικά στους καίριους τομείς των επιχειρήσεων και των στεγαστικών δανείων, τα υπόλοιπα αυξήθηκαν συνολικά κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ενώ ο νέες εκταμιεύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €4,8δισ. και €1δισ. αντίστοιχα το 2009. Ο Όμιλος στήριξε έμπρακτα τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, για να ξεπεράσουν όσο πιο ανώδυνα γίνεται τις συνέπειες της κρίσης, ακολουθώντας ευέλικτες πολιτικές διαχείρισης των υποχρεώσεών τους, προσφέροντας παράλληλα ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Παράλληλα, συνέβαλλε δυναμικά στα κρατικά προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας, αρχικά μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και κατόπιν μέσω του ΕΣΠΑ, ήταν πρωτοπόρος στην αξιοποίηση των συμπράξεων Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και ανέπτυξε συνεργασίες με πληθώρα επαγγελματικών φορέων για την στήριξη επιμέρους κλάδων.

Καταθέσεις & Ρευστότητα

Η ρευστότητα του Ομίλου βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια του 2009, παρά την αρνητική συγκυρία, καθώς ήταν ιδιαίτερα θετικά τα αποτελέσματα στην προσέλκυση νέων καταθέσεων πελατών, οι οποίες αυξήθηκαν στην Ελλάδα και τη «Νέα Ευρώπη» κατά €1,2δισ. και ανήλθαν σε €46,8δισ. στο τέλος του 2009.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος άντλησε ρευστότητα ύψους €2,8δισ. απευθείας από τις διεθνείς αγορές και προχώρησε και στην αποπληρωμή ομολογιών ύψους €500εκ. που είχε εκδώσει με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο συνολικός δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 119%, από 126% που ήταν δύο χρόνια πριν, και είναι από τους χαμηλότερους αντίστοιχων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά το 2009 και είναι από τις ισχυρότερες στον κλάδο. Ο δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier Ι), ο οποίος δεν περιλαμβάνει υβριδικούς τίτλους και τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, ανήλθε σε 9,8% το 2009, από 8,0% το 2008. Επιπρόσθετα, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 12,7%, από 10,4% την περυσινή χρονιά. Εντός του 2009, τα ίδια κεφάλαια των μετόχων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €712εκ. και διαμορφώθηκαν σε €4,3δισ. (εξαιρουμένων των προνομιούχων μετοχών που έχουν εκδοθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου).

#TAGS MM