Ειδήσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017· SURVIVOR· ΤΖΟΚΕΡ· ΣΕΙΣΜΟΣ· ΚΑΙΡΟΣ Λιακάδα 34 Αθήνα ΚΑΙΡΟΣ

Πτώση στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Μάιο

Πτώση στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Μάιο
Διαδώστε αυτό το άρθρο

 

Επιλογή κατηγορίας

Τελευταία ενημέρωση: 24.07.2012 | 23:00

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο το Μάιο του 2012 παρουσίασε πλεόνασμα 581,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο δηλαδή κατά 115 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 121,9 εκατ. ευρώ ή 13,9% (Μάιος 2012: 752 εκατ. ευρώ, Μάιος 2011: 873,9 εκατ. ευρώ), ενώ μικρή ήταν και η μείωση που παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 6,9 εκατ. ευρώ ή 3,9% (Μάιος 2012: 170,3 εκατ. ευρώ, Μάιος 2011: 177,2 εκατ. ευρώ). Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση των αφίξεων κατά 12,2% και η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 2%. Tέλος, οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 59,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 28,8% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2012 παρουσίασε πλεόνασμα 773 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 18,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 211 εκατ. ευρώ ή 12,5% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2011, η οποία αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη μείωση και των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 192,2 εκατ. ευρώ ή 21,3%. Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 1,9% όσο και η μείωση των αφίξεων κατά 10,8%. Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 23,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 8,3% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Το Μάιο του 2012, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 13,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, για έβδομο κατά σειρά μήνα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 12,5% (Μάιος 2012: 513,6 εκατ. ευρώ, Μάιος 2011: 587,2 εκατ. ευρώ) καθώς και στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 κατά 16,9% ή 48,3 εκατ. ευρώ. Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 ήταν το αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 22,8% (Μάιος 2012: 310 εκατ. ευρώ, Μάιος 2011: 401,5 εκατ. ευρώ) αλλά και της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 9,6% (Μάιος 2012: 203,6 εκατ. ευρώ, Μάιος 2011: 185,7 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις δύο σημαντικότερες αγορές προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν μείωση κατά 20,1% το Μάιο 2012 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011 (Μάιος 2012: 123,2 εκατ. ευρώ, Μάιος 2011: 154,3 εκατ. ευρώ), ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 30,2% (Μάιος 2012: 145,5 εκατ. ευρώ, Μάιος 2011: 111,8 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 μείωση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από την Ρωσία κατά 23,1% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 51,7 εκατ. ευρώ.

Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2012 σημειώνεται μείωση κατά 12,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 13,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 954,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 528,3 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2012 παρουσιάζοντας μείωση 10,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 633,7 εκατ. ευρώ, δηλ. μειώθηκαν κατά 19% ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 0,9%. Οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 12,8% και διαμορφώθηκαν στα 216,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 207,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,1%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 μείωση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από την Ρωσία κατά 14,5% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 73,5 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Μάιο 2012 διαμορφώθηκε στις 1.179,7 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 15% και από τη μείωση των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 5,7%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 437,8 χιλ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,3%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 5,6% (Μάιος 2012: 357 χιλ. Μάιος 2011: 378,2 χιλ.). Οι αφίξεις από την Γερμανία εμφάνισαν μείωση κατά 20,5%, ενώ και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 13,3%. Οι αφίξεις από την Ρωσία παρουσίασαν μείωση κατά 28,6%.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2012 μειώθηκε κατά 10,8% και διαμορφώθηκε στις 2.784,1 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 3.120,7 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 1.704,6 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,4%, ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 1.079,6 χιλ., δηλ. μειώθηκαν κατά 6,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν 14,5% και οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 12%. Ειδικότερα, μείωση κατά 9,5% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία και αύξηση κατά 9,5% επίσης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από την Ρωσία παρουσίασαν μείωση κατά 21,2% και διαμορφώθηκαν στις 76,3 χιλ. ταξιδιώτες.   Διαδώστε αυτό το άρθρο