weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Αρνητική απάντηση της ALPHA Bank στους όρους της συγχώνευσης με την Εθνική – Η επίσημη ανακοίνωση

Αρνητική απάντηση της ALPHA Bank στους όρους της συγχώνευσης με την Εθνική – Η επίσημη ανακοίνωση
Με μια λιτή ανακοίνωση η Alpha Bank απέρριψε την πρόταση φιλικής συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας. Παρόλα αυτά όλοι λένε οτι ακόμα τα πάντα είναι ανοικτά αφού δεν αποκλείεται ακόμα και νεα βελτιωμένη πρόταση της Εθνικής. Ηδη κύκλοι της έλεγαν οτι τους προκάλεσε εντύπωση η άρνηση της Alpha Bank αφού η συγκεκριμένη πρόταση δεν επιδέχεται παζάρια, όμως σε καμμία περίπτωση δεν κλεινουν την πόρτα.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank:

«Σε απάντηση της από 18ης τρέχοντος επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» (η «ΑLPHA») ανακοινώνει ότι, στις 18 Ιανουαρίου 2011, έλαβε μη αιτηθείσα (unsolicited) έγγραφη πρόταση της «Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.» (η «ΕΘΝΙΚΗ») περί συγχωνεύσεως των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων δια απορροφήσεως της ALPHA από την ΕΘΝΙΚΗ.

Ειδικότερα η πρόταση, μεταξύ άλλων:

(Α) Διελάμβανε ότι η συγχώνευση θα διενεργείτο δυνάμει σχέσεως ανταλλαγής 11 κοινών μετοχών εκδόσεως της ALPHA προς 8 μετοχές εκδόσεως της ΕΘΝΙΚΗΣ, και

 

(Β)Παρέθετε τις εκτιμώμενες ωφέλειες εκ της συνενώσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων πηγών εισοδήματος και εξοικονομήσεως δαπανών.

Εν συνεχεία, η ALPHA υπέγραψε με την ΕΘΝΙΚΗ σύμφωνο εμπιστευτικότητος, το οποίο, μεταξύ άλλων, προέβλεπε ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί της προτάσεως, την 18η Φεβρουαρίου 2011, και εισήλθε σε διερευνητικές συνομιλίες μετά της ΕΘΝΙΚΗΣ, επικουρούμενη από ειδικούς προς τούτο συμβούλους.

Κατ’ ακολουθίαν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA, στην από 18ης Φεβρουαρίου 2011 συνεδρίασή του, απεφάσισε ομοφώνως, μετά προσήκουσα μελέτη των όρων της, όπως απορρίψει την πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου το περιεχόμενο της προτάσεως, οι όροι της οποίας κρίνονται ασύμφοροι για τους μετόχους της ALPHA.
 

Νωρίτερα με επίσημη ανακοίνωση ο Γ.Παπακωσταντίνου δήλωνε πως πρόκειται για θετική εξέλιξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

 
«Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πρέπει να επιδιώξει την αναδιάταξή του, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, να παίξει το ρόλο του στη σημερινή συγκυρία, στη χορήγηση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και στην ανάπτυξη.
 
Η συζήτηση που διεξάγεται ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank κινείται θετικά προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας ότι οι τράπεζες δεν μένουν αδιάφορες και αμέτοχες στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
 
Η κυβέρνηση ενθαρρύνει παρόμοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος και στην ταχύτερη έξοδο από την κρίση.
 
Βεβαίως, η υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού αφορά τις ίδιες τις δύο τράπεζες και τα όργανά τους, που θα κληθούν να λάβουν τις τελικές αποφάσεις και εν τέλει τους μετόχους τους».

Και οι μετοχές των δύο τραπεζών παρουσίασαν ξαφνική άνοδο με την Εθνική στο +2,14% και την ALPHA Bank στο +6,32% στις 15.37 μέχρι που και για τις δύο μετοχές ανεστάλησαν οι διαπραγματεύσεις.

Η πρόταση της Εθνικής Τράπεζας είχε γίνει από τις 18 Ιανουαρίου.

Σε επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας αναφέρεται η πρόταση σύμφωνα με την οποία οι μέτοχοι της Alpha θα λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, ήτοι σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha. Όπως αναφέρεται, η  πρόταση δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της Alpha και της Εθνικής να επωφεληθούν από τη σημαντική αξία, η οποία, κατά την εκτίμηση της Εθνικής, θα προκύψει κατά την υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης.

Ειπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής, η σχετική συμμετοχή των μετόχων της Εθνικής και της Alpha στο ενωμένο σχήμα θα είναι περίπου 71% και 29%, αντίστοιχα, ενώ η άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ΕΤΕ, η προτεινόμενη συγχώνευση θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της συγκέντρωσης και ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της παρούσας συγκυρίας.
 
Η προτεινόμενη συγχώνευση εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία της μεγαλύτερης και κεφαλαιακά ισχυρότερης τράπεζας στην Ελλάδα με ισχυρή βάση ρευστότητας, καθώς και μια τράπεζας με ηγετική θέση στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης με διεθνή αναγνωσιμότητα.

Τραπεζικός Κολοσσός

Η συγχώνευση των δύο τραπεζών, αν παρόλα αυτά γίνει, θα δημιουργήσει ένα σχήμα με συνολικό ενεργητικό 190 δισ. ευρώ, χορηγήσεις 126 δισ. ευρώ και καταθέσεις 108 δισ. ευρώ σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη.

Το μερίδιο της νέας τράπεζας στην ελληνική αγορά θα φτάνει το 36,5% στις καταθέσεις και το 33% στα δάνεια, ποσοστά υπερδιπλάσια από το δεύτερο πιστωτικό ίδρυμα, την Eurobank.

Αναλύοντας διεξοδικά κάθε πιθανό συνδυασμό, η UBS εκτιμά ότι η συνένωση Εθνικής και Alpha Bank έχει μικρότερη προστιθέμενη αξία έναντι άλλων σεναρίων και θα μπορούσε να οδηγήσει σε κρατικοποίηση της Alpha Bank, καθώς το Δημόσιο στο νέο σχήμα θα είχε 17% περίπου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας
:
 

«Στις 3 Φεβρουαρίου 2011, η Εθνική και η Alpha υπέγραψαν μια συμφωνία εμπιστευτικότητας, αποκλειστικών διαπραγματεύσεων και αποχής από λήψη εναλλακτικών μέτρων (“NDA”) και τα αντίστοιχα στελέχη διοίκησης εισήλθαν σε συζητήσεις σχετικά με τους όρους της ανωτέρω πρότασης. Η Εθνική είναι πεπεισμένη ως προς τα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη της πρότασης της και προσδοκά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha θα περιβάλλει την ανωτέρω πρόταση με την δέουσα προσοχή.
 
Σύμφωνα με την πρόταση, οι μέτοχοι της Alpha θα λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, ήτοι σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha.
 
Η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα ύψους 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha κατά την 17 Ιανουαρίου 2011, την προηγούμενη δηλαδή της υποβολής της πρότασής μας, υπερτίμημα ύψους 18,5% επί της σχέσης ανταλλαγής Alpha/Έθνική κατά την 17 Φεβρουαρίου 2011, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και υπερτίμημα ύψους 23,7% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής των τελευταίων 12 μηνών προ της 17ης Ιανουαρίου 2011.
 
Η πρόταση δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της Alpha και της Εθνικής να επωφεληθούν από τη σημαντική αξία, η οποία, κατά την εκτίμηση της Εθνικής, θα προκύψει κατά την υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης.
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής, η σχετική συμμετοχή των μετόχων της Εθνικής και της Alpha στην ενωμένη οντότητα θα είναι περίπου 71% και 29%, αντίστοιχα, ενώ η άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα.
 
Η προτεινόμενη συγχώνευση θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της συγκέντρωσης και ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της παρούσας συγκυρίας. Η προτεινόμενη συγχώνευση θα οδηγήσει στη δημιουργία της μεγαλύτερης και κεφαλαιακά ισχυρότερης τράπεζας στην Ελλάδα με ισχυρή βάση ρευστότητας, καθώς και μια τράπεζας με ηγετική θέση στη περιοχή της Ν. Α. Ευρώπης με διεθνή αναγνωσιμότητα. Θα δημιουργήσει επίσης σημαντική αξία για τους μετόχους και των δύο τραπεζών καθώς επίσης πολλαπλά οφέλη για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά καθώς και για την Ελληνική οικονομία γενικότερα.
 
Η οριστικοποίηση της συναλλαγής εξαρτάται από την επιτυχή πλήρωση σειράς προϋποθέσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διενέργεια των απαραίτητων νομικών και οικονομικών ελέγχων (due diligence), η τελική έγκριση από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο τραπεζών καθώς και η υπογραφή σύμβασης πλαισίου για τη συγχώνευση από τα δύο μέρη.
 
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων
εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα των δύο τραπεζών και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και την πλήρωση προϋποθέσεων που είναι συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές.
 
“Η προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία πιστεύουμε ότι θα είναι σε θέση να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονομίας. Είμαι πεπεισμένος για τα οφέλη της προτεινόμενης συγχώνευσης και ότι αυτή θα έχει τη θετική ανταπόκριση των μετόχων των δύο τραπεζών”, σχολίασε ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, κύριος Βασίλης Ράπανος.
 
“Έχουμε ιδιαίτερη εκτίμηση για την Alpha, τα στελέχη της και για όσα επέτυχε τις τελευταίες δεκαετίες υπό την ηγεσία του κ. Κωστόπουλου. Αναμένουμε την ανταπόκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank και τη θετική απάντηση του στην φιλική μας πρόταση.
 
Η συγχώνευση αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία για τους μετόχους των δύο τραπεζών και να αποδώσει πολλαπλά οφέλη για το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας. Επιθυμούμε και περιμένουμε να λάβουμε τη θετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha. Λαμβάνοντας αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, κάνουμε το πρώτο βήμα για την αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα”, σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κύριος Απόστολος Ταμβακάκης».

 


#TAGS MM