weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Eurobank: Στα 95 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου

Eurobank: Στα 95 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου

όμιλο Eurobank.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «ο όμιλος σχημάτισε αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα την μείωση των καθαρών κερδών». Μετά την έκτακτη εισφορά τα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται στα 50 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιδόσεις στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου ο όμιλος κατέγραψε κέρδη 12 εκατ. ευρώ στο εξεταζόμενο διάστημα, έναντι ζημιών 26 εκατ. ευρώ πέρυσι, ως αποτέλεσμα αφενός μεν της βελτίωσης των μακροοικονομικών συνθηκών και αφετέρου της ισχυρής παρουσίας του ομίλου στην ευρύτερη περιοχή.

Στα υπόλοιπα μεγέθη, τα συνολικά έσοδα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 1,5 δισ. ευρώ τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των οργανικών και λοιπών εσόδων του Ομίλου. Επισημαίνεται ότι η σύνθεση των εσόδων παραμένει ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας, καθώς πάνω από 90% εξ αυτών προέρχεται από τόκους και προμήθειες.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1,2 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2010, αυξημένα κατά 2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009. Σε τριμηνιαία βάση τα έσοδα από τόκους υποχώρησαν σε 561 εκατ. ευρώ, από 592 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2010, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους καταθέσεων. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου του Ομίλου (έσοδα τόκων προς μέσο ενεργητικό) μειώθηκε σε 2,69% στο α΄ εξάμηνο, από 2,78% που ήταν το α’ τρίμηνο.

Σε επίπεδο λειτουργικών δαπανών, ο όμιλος, «συνεπής στη στρατηγική του για τον περιορισμό των λειτουργικών του δαπανών», πέτυχε τη μείωσή τους κατά 3% το Α΄ εξάμηνο του 2010 σε ετήσια βάση.

Ως αποτέλεσμα του περιορισμού των δαπανών και της αύξησης των εσόδων, ο δείκτης αποτελεσματικότητας βελτιώθηκε σε 46,7% το Α΄ εξάμηνο του 2010, από 49,1% ένα χρόνο πριν, ενώ σημαντική ήταν η βελτίωση του δείκτη στην Ελλάδα, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 40,1%, από 42,6% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Παράλληλα, η αύξηση των εσόδων και η μείωση των λειτουργικών δαπανών οδήγησαν σε ενίσχυση των καθαρών εσόδων προ προβλέψεων κατά 6,5% σε ετήσια βάση, σε 800 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2010, από 751 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009.

Η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 11,8% στο τέλος του α΄ εξαμήνου, από 11,5% ένα χρόνο πριν.

Χορηγήσεις

Παρά την ύφεση που επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τη ζήτηση για τραπεζικό δανεισμό στην Ελλάδα και στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 58,6 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2010.

Καταθέσεις-Ρευστότητα

Η ρευστότητα του Ομίλου διατηρείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, παρά τη μείωση των καταθέσεων που καταγράφηκε στην Ελλάδα το α΄ εξάμηνο του 2010, συνέπεια της δημοσιονομικής εκτροπής και της ανησυχίας που πρόσκαιρα εκδηλώθηκε για την ικανότητα της χώρας να αποπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις. Η μείωση των καταθέσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,3 δισ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο του 2010 και ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τη μείωση του α΄τριμήνου.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Νικόλαος Νανόπουλος δήλωσε τα εξής:

«Σαν αποτέλεσμα της πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης, το Β΄ τρίμηνο του 2010 δρομολογήθηκε μια χωρίς προηγούμενο προσπάθεια ανάταξης και αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, με ευρύτατες επιπτώσεις στο
οικονομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας. Η συνεπής εφαρμογή των αυστηρών μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων παραμένει αναγκαία προϋπόθεση, όχι μόνον
για τη διατηρησιμότητα της δημοσιονομικής σταθεροποίησης, αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
την αύξηση της απασχόλησης, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και την έξοδο της χώρας από την ύφεση και την κρίση.
Οι συνθήκες επιδεινούμενης ύφεσης σε συνδυασμό με τη δυσμενή δημοσιονομική συγκυρία επηρέασαν τις λειτουργίες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο όμως παραμένει κεφαλαιακά ισχυρό, όπως αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών stress tests. Ακόμα και με βάση το πλέον ακραίο και δυσμενές σενάριο, η Eurobank EFG κατέγραψε μια από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ Ελληνικών και
Κυπριακών Τραπεζών, καθώς και μεταξύ μεγαλύτερων διεθνών ανταγωνιστών της στις αγορές της «Νέας
Ευρώπης» που δραστηριοποιείται.
Στην απαιτητική αυτή συγκυρία, ο Όμιλος Eurobank EFG επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και προσαρμοστικότητα
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, παραμένοντας κεφαλαιακά ισχυρός και κερδοφόρος. Προτεραιότητες του Ομίλου
μας παραμένουν η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και επαρκούς ρευστότητας, η θωράκιση του
ισολογισμού, ο αποτελεσματικός έλεγχος των κινδύνων και ο περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους,
για τις οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αποδίδουν καρπούς.
Παράλληλα, πρωταρχικός στόχος αλλά και δέσμευση του Ομίλου μας παραμένει η πολύπλευρη στήριξη των
πελατών του, με κατανόηση και ευελιξία, και η ενεργός συμμετοχή του στις προσπάθειες ανάταξης των
οικονομιών στις οποίες δραστηριοποιείται.»

#TAGS MM