weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Νέος κύκλος ανακοινώσεων από Alpha και Eurobank – Στον αέρα η συμφωνία

Νέος κύκλος ανακοινώσεων από Alpha και Eurobank – Στον αέρα η συμφωνία

Μπορεί ο τραπεζικός γάμος μεταξύ των δύο τραπεζών να είναι στον αέρα όμως δεν σημαίνει πως η συγχώνευση δεν θα γίνει. Απλά όπως λένε και οι δύο τράπεζες παίρνει μια μικρή παράταση.

H Alpha Bank ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι θα περιμένει την ανακοίνωση της οριστικής συμφωνίας για την ανταλλαγή του ελληνικού χρέους (PSI) για να αποφασίσει σχετικά με την συγχώνευση της με την EFG Eurobank.

Και οι δύο τράπεζες φαίνεται πως το βράδυ της Δευτέρας συμφώνησαν ότι μια συμφωνία πριν την ολοκλήρωση του PSI θα ήταν επίφοβη και για τις δύο.

Η Alpha Bank σημειώνει εξάλλου στην ανακοίνωση της ότι οι επιπτώσεις του PSI εκτιμάται ότι θα είναι δυσανάλογες επί των μεγεθών των συγχωνευομένων τραπεζών.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της από 30ης Ιανουαρίου 2012 ανακοινώσεως της Alpha Bank και της από αυτής ημερομηνίας επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δια της οποίας γνωστοποιήθηκε στην Τράπεζα η απόφαση περί προσωρινής αναστολής διαπραγματεύσεως των μετοχών της, η τράπεζα αναφέρει τα εξής:

1) Με τη σημερινή της ανακοίνωση, η Τράπεζα ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, επί του παρόντος, δεν δύναται να παράσχει ακριβή ένδειξη για το χρονοδιάγραμμα και την εν γένει εξέλιξη της συγχωνεύσεως αυτής μετά της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias, συνεπεία τρεχουσών μακροοικονομικών εξελίξεων (Private Sector Involvement – PSI) με άμεση επίπτωση επί του τραπεζικού τομέα.

2) Επισημαίνεται ότι η, από 15ης Νοεμβρίου 2011, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης δεν είχε λάβει υπόψη, ούτε είχε συνεκτιμήσει, τις επιπτώσεις εκ του τότε δημοσιευθέντος, από 26ης Οκτωβρίου 2011, σχεδίου περί παροχής οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα (PSI+), καθότι, δια ρητής δηλώσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων τραπεζών προς το έτερο και προς την οικεία Γενική Συνέλευση αυτών, βεβαιώθηκε αμοιβαίως η εκατέρωθεν αδυναμία προσδιορισμού των επιπτώσεων εκ του PSI+ συνεπεία της (τότε) αβεβαιότητος περί των όρων εφαρμογής του. Κατ’ ακολουθία, η υπόψη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης εδράσθηκε επί του ανακοινωθέντος (από 21.7.2011) σχεδίου PSI, κατ’ αποκλεισμό οιωνδήποτε μεταγενεστέρων αυτού εξελίξεων.

3) Ενόψει των ανωτέρω, η Τράπεζα προτίθεται να αναμείνει την οριστικοποίηση των όρων του PSI (οι επιπτώσεις του οποίου εκτιμάται ότι θα είναι δυσανάλογες επί των μεγεθών των συγχωνευομένων τραπεζών), ώστε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την ενημέρωση των μετόχων της και τη λήψη αποφάσεως.

Σχολιάζοντας την κίνηση αυτή της Alpha, αναλυτές εξηγούν ότι η τράπεζα έχει λόγους να ελπίζει σε αλλαγή των όρων της συμφωνίας υπέρ αυτής.

«Η αγορά εκτιμά ότι θα αλλάξουν οι όροι της συμφωνίας υπέρ της Alpha Bank. Η Εurobank έχει μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο με ελληνικά ομόλογα και θα έχει μεγαλύτερες ζημιές (NPV) στο πλαίσιο του PSI και άρα μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες», δήλωσε, όπως αναφέρει το Reuters, τραπεζικός αναλυτής που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Η έκθεση της Eurobank στα ελληνικά ομόλογα είναι δύο φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την Alpha, πράγμα που σημαίνει ότι οι ζημίες που θα έχει από το PSI θα είναι μεγαλύτερες από όταν κλείστηκε η συμφωνία.

«Υπάρχουν οικονομικά θέματα που πρέπει να εξεταστούν, όπως οι απώλειες από το PSI. Υπάρχει διαφορά εάν οι ζημιές (NPV) είναι 60%, 65% ή 70%», δήλωσε τη Δευτέρα στέλεχος της Alpha Bank.

Ωστόσο, τόνισε ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι η συμφωνία συγχώνευσης καταρρέει ή δεν θα ισχύσει».

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο τραπεζών που αποφάσισαν οι Γενικές Συνελεύσεις της 15ης Νοεμβρίου 2011 είχε μόνη αίρεση τη λήψη των αδειών των αρμόδιων ελληνικών αρχών, σημειώνει η Eurobank σε συνέχεια της δεύτερης ανακοίνωσης της Alpha Bank για τη διαδικασία της συγχώνευσης των δύο τραπεζών.

Η τράπεζα επισημαίνει ταυτόχρονα ότι όλες οι απαραίτητες άδειες έχουν ήδη ληφθεί και απομένει μόνο η τελική τυπική φάση της υπογραφής συμβολαιογραφικής πράξης και οι συναφείς διαδικαστικές διατυπώσεις και τυπικές εγκρίσεις.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τις 21:00 αναφέρονται τα εξής:

«Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο τραπεζών που αποφάσισαν οι Γενικές Συνελεύσεις της 15ης Νοεμβρίου 2011 είχε μόνη αίρεση τη λήψη των αδειών των αρμόδιων ελληνικών αρχών. Όλες οι απαραίτητες άδειες έχουν ήδη ληφθεί και απομένει µόνο η τελική τυπική φάση της υπογραφής συμβολαιογραφικής πράξης και οι συναφείς διαδικαστικές διατυπώσεις και τυπικές εγκρίσεις.

Οι βασικοί όροι και το πλαίσιο του PSI+, όπως αποφασίσθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής στις 26-27 Οκτωβρίου, ήταν ήδη γνωστά κατά τη λήψη των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των δύο τραπεζών που ενέκριναν τη συγχώνευση µε ποσοστά πάνω από 97%. Παρότι οι τελικές επιπτώσεις του PSI+ δεν ήταν απόλυτα γνωστές, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δεν έθεσαν ούτε την οριστικοποίηση του PSI+ ούτε την αξιολόγηση των επιπτώσεων του ως αίρεση ή επιφύλαξη για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ούτε κάτι τέτοιο ανακοινώθηκε ποτέ μέχρι σήμερα στο επενδυτικό κοινό.

Από τις αρχές Νοεμβρίου 2011, υψηλόβαθμα στελέχη των δύο τραπεζών συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις των όρων του PSI+ µε το Ελληνικό Δημόσιο, το IIF και την Τρόικα, άρα και οι δύο τράπεζες είχαν έκτοτε πλήρη γνώση των εξελίξεων. Οι τελικές ανάγκες σε κεφάλαια της κάθε τράπεζας θα προσδιοριστούν από την ΤτΕ, συνυπολογίζοντας όχι µόνο τα αποτελέσματα του PSI+ αλλά και τα αποτελέσματα της άσκησης της Blackrock, την αποτελεσματική διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, την αξιολόγηση της συνολικής τους έκθεσης σε άλλους κινδύνους, την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, τις συνέργιες λόγω συγχώνευσης καθώς και τις λοιπές ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Όλες οι προϋποθέσεις και οι άδειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης έχουν εκπληρωθεί και ουδεμία άλλη απόφαση εταιρικού οργάνου απαιτείται. Η συγχώνευση των δύο τραπεζών δημιουργεί σημαντικές ωφέλειες για την ελληνική οικονομία και συμβάλλει, όπως έχει επανειλημμένα διατυπωθεί από τις Διοικήσεις και των δύο τραπεζών, στην επιτάχυνση εξόδου της Χώρας από την κρίση και στην αναμόρφωση και ενδυνάμωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος».
 

Οι δύο τράπεζες συμφώνησαν τον περασμένο Αύγουστο να συγχωνευθούν για την δημιουργία του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη χώρα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κρίση χρέους, που έχει οδηγήσει σε μαζική φυγή των καταθέσεων και σε αύξηση των επισφαλών δανείων.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των δύο τραπεζών που είχε αποφασίσει το πρωί. Πριν την εξέλιξη αυτή, η μετοχή της Alpha είχε καταγράψει άλμα 9,4% στα 1,28 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank έχανε 0,25% στα 0,80 ευρώ.

Οι μέτοχοι Alpha και Eurobank ενέκριναν την συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων το Νοέμβριο.

Τραπεζική πηγή κοντά και στις δύο τράπεζες είπε ότι υπάρχει μία μικρή διάσταση απόψεων για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις σχετικές συζητήσεις.

Πάντως το Χ.Α. και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησαν σε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Alpha Bank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η απόφαση αυτή πάρθηκε από τις διοικήσεις των ΕΚ και ΧΑ  διότι μετά τις σημερινές ανακοινώσεις των δύο εταιρειών, δεν διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού.

Την ίδια ώρα γίνεται έλεγχος στις συναλλαγές των δυο τραπεζών, για τη σημερινή και για τις προηγούμενες 7 συνεδριάσεις.

Τι λέει το υπουργείο Οικονομικών

Μετά τις ραγδαίες αυτές εξελίξεις βγήκε η εξής ανακοίνωση από το υπουργείο Οικονομικών.

»Η Κυβέρνηση χαιρέτισε με ιδιαίτερα θερμό τρόπο την απόφαση της Alpha και της Eurobank να συγχωνευτούν θεωρώντας την ως ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Οι εκπρόσωποι του δημοσίου στα ΔΣ και οι γενικές συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων των δυο τραπεζών που συγκροτούνται από το ελληνικό δημόσιο στήριξαν τις σχετικές αποφάσεις. Οι γενικές συνελεύσεις των δυο τραπεζών αποφάσισαν υπέρ της συγχώνευσης στις 15.11.2011, μετά δηλαδή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26.10.2011 που διαμόρφωσε, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τις παραμέτρους του PSI.

Επίσης, όλο αυτό το διάστημα οι διοικήσεις των δυο τραπεζών παρακολουθούν από πολύ κοντά τις συζητήσεις μεταξύ της Ελλάδας – με τη στήριξη των θεσμικών της εταίρων – και των ιδιωτών πιστωτών μέσω του IIF/SC. Γνωρίζουν συνεπώς εδώ και πολύ καιρό το πλαίσιο του PSI ως προς το οποίο δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο ή διαφορετικό, σε σχέση με αυτά που έχουν λάβει υπόψιν τους και έχουν συνυπολογίσει οι δυο τράπεζες.

Άλλωστε, μια από τις βασικές συνιστώσες της απόφασης της 26.10 και του νέου προγράμματος είναι η απόλυτη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών που εισέρχονται έτσι ενισχυμένες στη νέα περίοδο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί κλυδωνίζεται ο γάμος Alpha-Eurobank – Τι λένε οι 2 τράπεζες – Ανεστάλη η διαπραγμάτευση των 2 μετοχών στο Χρηματιστήριο

Μία πάνω μία κάτω με ταχύτητες φωτός

#TAGS MM