weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Ο νέος επενδυτικός νόμος υπόσχεται τεράστιες φοροαπαλλαγές

Ο νέος επενδυτικός νόμος υπόσχεται τεράστιες φοροαπαλλαγές

Στην ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης με φοροαπαλλαγές, ευνοϊκά δάνεια και τις ενισχύσεις κεφαλαίου να περιορίζονται σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες εστιάζει ο νέος επενδυτικός νόμος που εγκρίθηκε σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο.

Στην παρουσίαση των κυριότερων σημείων του νέου νόμου, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι »ο νέος νόμος, θέτοντας ως κύριο μέσο ενίσχυσης τις φοροαπαλλαγές, πριμοδοτεί κατ’ εξοχήν τα δυναμικά επενδυτικά σχέδια που έχουν σαφείς προοπτικές κερδοφορίας. Για παράδειγμα, μια προβληματική επένδυση που δεν θα αποδώσει στο άμεσο μέλλον δεν θα έχει και κανένα όφελος από την απαλλαγή φόρου επί των κερδών της».

Ο νέος νόμος προβλέπει 3 γενικές και 4 ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά καθεστώτα επενδύσεων. Τα γενικά καθεστώτα επενδύσεων ενισχύουν ανταγωνιστικά και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας, στηρίζουν τις επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και προωθούν την περιφερειακή συνοχή και την πράσινη ανάπτυξη.

Τα ειδικά καθεστώτα επενδύσεων αντιμετωπίζουν ειδικότερες προκλήσεις της αναπτυξιακής διαδικασίας και αντιστοιχούν σε τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. Αφορούν την επιχειρηματικότητα των νέων, τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, τα ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και τις επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης (clusters).

Τα παραπάνω καθεστώτα συνδυάζουν μια σειρά από μέσα ενίσχυσης όπως:

– Φοροαπαλλαγές επί των κερδών προ φόρων, έξι χρόνια για υφιστάμενες επιχειρήσεις και οχτώ χρόνια για νέες επιχειρήσεις.

– Στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίου.

– Επιδοτήσεις σε χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) ανάλογα με την αναπτυξιακή στόχευση του καθενός.

Παράλληλα, ενεργοποιείται το ΕΤΕΑΝ για την άμεση εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά με τη χορήγηση ευνοϊκών και χαμηλότοκων δανείων στις επιχειρήσεις που θα επενδύσουν

Στην πράξη ο νόμος θα λειτουργεί ως εξής:

Κάθε Δεκέμβριο θα εκδίδεται από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο προϋπολογισμός ενίσχυσης επενδύσεων του επόμενου έτους. Ο προϋπολογισμός αυτός θα καθορίζει, πέρα από το συνολικό ποσό των ενισχύσεων, το ποσοστό που αναλογεί στις διάφορες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, τις κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες, την κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Οι φοροαπαλλαγές θα είναι τριπλάσιες από το άθροισμα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων ενώ συγχρόνως θα υλοποιούνται οι συμβάσεις του ΕΤΕΑΝ με τις τράπεζες. Οι ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα είναι σταθερές: δύο φορές το χρόνο, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής θα συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Θα ακολουθεί αξιολόγηση, αρχική έγκριση, δανειακή σύμβαση, τελική σύμβαση και υλοποίηση της επένδυσης.

Σημειώνεται ότι δεδομένου του περιορισμένου ύψος των διαθέσιμων πόρων »δεν πρόκειται να ενισχύονται όλα τα σχέδια που θα υποβάλλονται. Εισάγεται λοιπόν μια διαδικασία ανταγωνισμού μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων. Και αυτή είναι μια καθοριστική εξέλιξη. Γιατί πλέον θα επιλέγονται μόνο τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, αυτά που πραγματικά μπορούν να προσφέρουν στον τόπο και να δώσουν την ισχυρότερη αναπτυξιακή ώθηση» όπως δήλωσε ο υπουργός.

Σημειώθηκε ακόμη ότι εισάγονται σαφή και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της βαθμολόγησης του κάθε επενδυτικού σχεδίου και αφετέρου αναμορφώνεται πλήρως η διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να επιτευχθεί την απόλυτη διαφάνεια.

Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η σύσταση Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών, όπου θα παρέχεται η αναγκαία πληροφόρηση και θα γίνεται η παραλαβή των αιτήσεων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών (με τον τρόπο αυτό κόβεται κάθε επαφή μεταξύ επενδυτή και αξιολογητή) ενώ προβλέπεται η σύσταση Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών για όλη την επικράτεια, από το οποίο με το σύστημα της τυχαίας επιλογής θα επιλέγονται οι αξιολογητές για κάθε επενδυτικό σχέδιο.

Ακόμη, προβλέπεται η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, που θα υποστηρίζει το σύνολο των διαδικασιών αξιολόγησης, βαθμολόγησης και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων καθώς και η λειτουργία γνωμοδοτικών επιτροπών που θα ελέγχουν την κρίση των αξιολογητών. Συνεπώς το έργο των επιτροπών δεν θα επιδέχεται παρερμηνείες, καθώς τα μετρήσιμα κριτήρια δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Επιπλέον, προβλέπεται έλεγχος τόσο των αξιολογητών, όσο και των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών από ειδικούς ελεγκτές, πόθεν έσχες για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία και δικαίωμα ένστασης του επενδυτή, στην περίπτωση που θεωρεί πως η αξιολόγηση του σχεδίου του δεν είναι αντικειμενική.

Πολύ μεγάλη σημασία έχει επίσης η υιοθέτηση χρονοδιαγράμματος. Με το νέο σύστημα η διαδικασία αξιολόγησης δε θα έχει μόνο συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης αλλά και λήξης. Η όλη διαδικασία, όσον αφορά τουλάχιστον το σκέλος που αφορά τις υποχρεώσεις της πολιτείας, δε θα υπερβαίνει σε διάρκεια τους 6 μήνες. »Δεσμευόμαστε πως πριν την έναρξη ισχύος της νέας περιόδου προσκλήσεων, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο, θα έχουν ήδη τελειώσει οι αξιολογήσεις της προηγούμενης περιόδου» είπε ο υπουργός.

Για τα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής τόσο η κατανομή των πιστώσεων όσο και οι πίνακες αξιολόγησης θα διαμορφώνονται ανά Περιφέρεια ενώ σε ότι αφορά στην ενθάρρυνση της νέας, νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας προβλέπεται η ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών κάτω των 40 ετών για διάστημα πέντε ετών από την έναρξη της επιχείρησής τους για το σύνολο ουσιαστικά των δαπανών τους, ακόμη και για τα λειτουργικά τους έξοδα και η συνολική ενίσχυση μπορεί να φθάσει μέχρι το 1 εκ. ευρώ. Εκτίμηση του υπουργού είναι ότι με το πλέγμα των δράσεων που προωθούνται θα καταφέρουμε από το 2012 να έχουμε αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού.

#TAGS MM