weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ | Newsit.gr
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων από την έναρξη του ΕΣΠΑ, μέχρι σήμερα, δεν ξεπερνάει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού όλων των Προγραμμάτων του και συνεπώς καθίσταται επιτακτική η ανάγκη, ειδικά στη σημερινή οικονομική συγκυρία, για άμεση και δραστική αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η κυβέρνηση υλοποιεί τη δέσμευσή της να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, ώστε να επιτευχθεί η αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων, η απλοποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με στόχο την ταχεία απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων και τη διοχέτευσή τους σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος. 

Οι νέες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις που θα προέλθουν από τη νέα αρχιτεκτονική της διοικητικής δομής της χώρας, θα έχουν ενεργό και καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό των πολιτικών και τη διαχείριση των πόρων της τρέχουσας και των μελλοντικών προγραμματικών περιόδων που αφορούν τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, δεδομένου ότι με τη θέση σε ισχύ του Προγράμματος Καλλικράτης την 01.01.2011, περιέρχεται στις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις η αρμοδιότητα για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Στο μεταξύ, επεκτείνεται το δικαίωμα παράτασης κατά ένα έτος σε όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004κατά τη δεύτερη φάση του, δηλαδή από τη 1η Ιουλίου 2007 και έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αυτό προβλέπει τροπολογία που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ. 

Επίσης, προβλέπεται ότι οι αξιολογήσεις επενδύσεων που ανατίθενται σε εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολογητές θα υποβάλλονται απευθείας στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία θα ελέγχει την πληρότητα της έκθεσης αξιολόγησής τους. 

Η ρύθμιση της χορήγησης παράτασης του ενός έτους θα εφαρμοσθεί, αυτοδίκαια, δηλαδή χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, σε όλες τις εγκριτικές πράξεις, που είτε εμπεριέχουν την αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης, είτε έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη παράταση του άρθρου 5 παράγραφος 5 του νόμου 3299/2004. 

Παραμένει σε εκκρεμότητα μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων που επιδιώκουν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. Ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων έχει ανέλθει σήμερα στα 3.305 επενδυτικά σχέδια, συνολικού κόστους επένδυσης 10,2 δισ ευρώ περίπου και αιτούμενης επιχορήγησης 3,8 δισ ευρώ. 

Με σκοπό λοιπόν την ταχεία αξιολόγησή αυτών των εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης για την ένταξή τους σε διακριτές κατηγορίες επενδύσεων που θα εισάγονται χωριστά των λοιπών επενδυτικών σχεδίων, είτε αυτοτελώς είτε παράλληλα, στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004, τηρώντας ωστόσο την απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές. 

Επίσης, για την εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού, δύναται να τίθενται σε είδη επενδυτικών σχεδίων, που ομαδοποιούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και χαρακτηριστικών, όρια συνολικού κόστους επένδυσης.

#TAGS MM