weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Σταγόνα – σταγόνα τα νέα μέτρα – Στο Newsit όλο το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων

Από το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων ο στόχος είναι να αντληθούν έσοδα 15 δισ. ευρώ μέχρι το 2013 και 50 δισ. ευρώ συνολικά έσοδα έως το 2015.

Με τον τρόπο αυτό το χρέος μπορεί να μειωθεί κατά επιπλέον 20% του ΑΕΠ έως το 2015 και να καταστεί έτσι πιο βιώσιμο.

Στο τομέα της ενέργειας, προβλέπεται εντός του 2011 η μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΠΑ στο 34%.

Το 2011 θα προχωρήσει και τη πλήρης πώληση της συμμετοχής του δημοσίου στη ΛΑΡΚΟ.

Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του δημοσίου, το 2012, έως το 34% από 51% σήμερα, διατηρώντας το δημόσιο έλεγχο και το μάνατζμεντ.

Στις τηλεπικοινωνίες, αποφασίστηκε η μείωση της συμμετοχής στον ΟΤΕ εντός του 2011, η επέκταση εφέτος των αδειών κινητής τηλεφωνίας και η είσοδος στρατηγικού επενδυτή το 2012 στα Ελληνικά Ταχυδρομεία για παροχή καθολικής υπηρεσίας με σύγχρονους όρους σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Στην αγορά τυχερών παιχνιδιών, το δημόσιο θα πωλήσει τη συμμετοχή του στα καζίνο της χώρας, ενώ προχωρεί στη ρύθμιση και την παραχώρηση νέων αδειών στην αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Αναλυτικά, οι συνολικές παρεμβάσεις (ύψους 11,4% του ΑΕΠ) έως το 2015, θα γίνουν σε 12 τομείς, ως εξής:

1. Μισθολογική δαπάνη. Στόχος 2011- 2015: 0,9% ΑΕΠ ή 2 δισ. ευρώ

• Εφαρμογή του κανόνα 1 : 5 στις προσλήψεις

• Μείωση των συμβασιούχων τουλάχιστον 10% κατ’ έτος

• Αύξηση του ωραρίου από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα

• Μείωση αμειβομένων επιτροπών

• Μείωση υπερωριών

• Καθιέρωση δυνατότητας μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο και δυνατότητα άδειας άνευ αποδοχών για εργασία εκτός Δημοσίου

• Περιορισμός των κενών οργανικών θέσεων και των θέσεων ευθύνης

• Αναπροσαρμογή αριθμού εισακτέων στις παραγωγικές σχολές

2. Μείωση λειτουργικών δαπανών. Στόχος 2011- 2015: 1% ΑΕΠ ή 2,5 δισ. ευρώ.

• Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις αγορές στο Δημόσιο

• Μείωση όλων των δαπανών για τηλεπικοινωνίες μέσω του «Σύζευξις»

• Εξορθολογισμός δαπανών ενέργειας

• Μείωση των δαπανών για ενοίκια με αξιοποίηση περιουσίας του Δημοσίου

• Δραστική μείωση άλλων λειτουργικών δαπανών στα υπουργεία και σε δημόσιους φορείς (π.χ. δημόσιες σχέσεις κ.λπ.)

• Περαιτέρω μείωση άλλων δαπανών στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (δαπάνες μετακίνησης Τύπου, κόστος διαχείρισης ΠΔΕ κ.λπ.) με στόχο επιπλέον εξοικονόμηση 0,9% ΑΕΠ ή 2 δισ. ευρώ

3. Καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων. Στόχος 2011- 2015: 0,5% ΑΕΠ ή 1,1 δισ. ευρώ.

• Επαναξιολόγηση αντικειμένου και δαπανών όλων των φορέων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο

• Νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας (σχολεία, ΑΕΙ/ΤΕΙ)

• Καταργήσεις και συγχωνεύσεις εφοριών και τελωνείων

• Καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών του εξωτερικού (πρεσβείες, προξενεία, γραφεία Τύπου κ.λπ.)

• Μείωση αριθμού αστυνομικών τμημάτων

4. Αναδιοργάνωση ΔΕΚΟ. Στόχος 2011- 2015: 1% ΑΕΠ ή 2,3 δισ. ευρώ.

• Εντατικοποίηση πλάνων αναδιάρθρωσης και επικέντρωση στα έσοδα ΟΣΕ και ΟΑΣΑ

• Νέα σχέδια αναδιάρθρωσης για νέες ΔΕΚΟ (π.χ. ΕΡΤ, ΕΑΒ κ.λπ.)

• Έσοδα από νέες εμπορικές δραστηριότητες

• Εξορθολογισμός τιμολογίων

• Αύξηση παραγωγικότητας

5. Μείωση αμυντικών δαπανών. Στόχος 2011- 2015: 0,5% ΑΕΠ ή 1,2 δισ. ευρώ.

• Εξοικονόμηση από το εξοπλιστικό πρόγραμμα

• Μείωση λειτουργικών δαπανών

• Μειώσεις στρατοπέδων

• Εξορθολογισμός προμηθειών

6. Εξορθολογισμός δαπανών υγείας. Στόχος 2011- 2015: 0,5% ΑΕΠ ή 1,2 δισ. ευρώ.

• Μείωση κόστους ανά περιστατικό

• Νέος υγειονομικός χάρτης της χώρας

• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για την αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών μονάδων

• Σύστημα κεντρικών προμηθειών

• Επανατιμολόγηση ιατρικών πράξεων

7. Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης. Στόχος 2011- 2015: 0,7% ΑΕΠ ή 1,5 δισ. ευρώ.

• Προμήθειες νοσοκομείων

• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

• Καλύτερος έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλιστικών ταμείων

• Επέκταση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων

8. Μείωση δαπανών Ασφαλιστικών Ταμείων και εξορθολογισμός κοινωνικής δαπάνης. Στόχος 2011- 2015: 1,1% ΑΕΠ ή 2,5 δισ. ευρώ.

• Μείωση ελλειμμάτων επικουρικών ταμείων και διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους

• Εξορθολογισμός κοινωνικών επιδομάτων και εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων

• Ενιαίος φορέας παροχής κοινωνικών παροχών

• Στόχευση προνοιακών επιδομάτων

9. Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Στόχος 2011- 2015: 1,5% ΑΕΠ ή 3,5 δισ. ευρώ.

• Επιχειρησιακό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

• Μεγαλύτερος αριθμός και περισσότερο στοχευμένοι τακτικοί και προσωρινοί έλεγχοι

• Βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων στις μεσαίες- μεγάλες επιχειρήσεις

• Αποκάλυψη φορολογικών παραβάσεων φυσικών προσώπων με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία

• Αποτελεσματικότερη είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και προστίμων

• Αύξηση εσόδων από κεφάλαια διαφυγόντα στο εξωτερικό

• Αποτελεσματικότερη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας

• Αποδοτικότερη καταπολέμηση λαθρεμπορίου

10. Μείωση φοροαπαλλαγών. Στόχος 2011- 2015: 0,9% ΑΕΠ ή 2 δισ. ευρώ.

• Κατάργηση φορολογικών εκπτώσεων χωρίς κοινωνικό ή αναπτυξιακό όφελος

• Επαναξιολόγηση όλων των απαλλαγών σε έμμεσους και άμεσους φόρους

• Εφαρμογή κοινωνικών κριτηρίων στο ύψος των απαλλαγών και εκπτώσεων

• Επανεξέταση των φόρων υπέρ τρίτων

11. Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής. Στόχος 2011- 2015: 1,5% ΑΕΠ ή 3,5 δισ. ευρώ.

• Δίκαιες και αποτελεσματικές ρυθμίσεις στις ασφαλιστικές εισφορές

• Μείωση δραστικά του ποσοστού ανασφάλιστης εργασίας από το 26% στο 12%

• Νέο πλαίσιο λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας, αυστηρότεροι έλεγχοι

• Κίνητρα για την συμμόρφωση με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις

• Κοινοί εισπρακτικοί μηχανισμοί στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό σύστημα

12. Αύξηση εσόδων ΟΤΑ από ίδιους πόρους. Στόχος 2011- 2015: 0,3% ΑΕΠ ή 0,6 δισ. ευρώ.

• Αύξηση εσόδων από τέλη, δικαιώματα και άλλα έσοδα των ΟΤΑ λόγω της ενοποίησης των Οργανισμών και την εκμετάλλευση οικονομικών κλίμακας στον εισπρακτικό μηχανισμό

• Αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ, μέσω της υποχρέωσης έκδοσης δημοτικής ενημερότητας

Μέσα στο 2011 θα μετοχοποιηθούν τα κρατικά λαχεία.

Το 2012 ξεκινά η πώληση των μετοχών του ΟΠΑΠ που κατέχει το δημόσιο. Άμεσα προχωράει η αναδιοργάνωση του ΟΔΙΕ και η διαδικασία αποκρατικοποίησής του προγραμματίζεται για το 2012.

Για τις υποδομές ύδρευσης τονίζεται ότι θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο, αλλά επειδή χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις για να εκσυγχρονιστούν και να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης και άρδευσης σε όλη την επικράτεια, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών στην ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Για τις τράπεζες

Η Αγροτική Τράπεζα έχει ήδη ανακοινώσει σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια αναδιάρθρωσης. Στο τέλος αυτής της πορείας, αναφέρεται, η συμμετοχή του δημοσίου θα μειωθεί από τα σημερινά επίπεδα, κρατώντας όμως τον δημόσιο έλεγχο.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διαχωρίζεται στο εμπορικό κομμάτι και στις παρακαταθήκες που διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους για να στηρίξουν τους ΟΤΑ και άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Το 2012 το δημόσιο θα προχωρήσει στην πώληση του εμπορικού τμήματος του Ταμείου Παρακαταθηκών ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παραμένει ένα σημαντικό μέρος του δημόσιου πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα με τον ιδιαίτερο ρόλο του και έως το 2013 θα μετεξελιχτεί με τη μείωση της συμμετοχής του δημοσίου και την ενδυνάμωση του ρόλου του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που να του επιτρέπει να συνεχίσει τη σημερινή του δραστηριότητα.

Κοινωνικές Παροχές

Για τους χαμολοσυνταξιούχους δρομολογείται η ενίσχυσή τους αλλά αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι αν θα είναι εισοδηματική ή αν θα είναι μεσω κοινωνικών παροχών.

Αναπτυξιακός Νόμος

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκέλος αυτό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αυθαιρέτων αλλά περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Χάνει κι άλλο χρόνο η κυβέρνηση

Κορώνα…αναδιάρθρωση – Γράμματα..τη σκαπουλάραμε!

Απογοήτευση στις αγορές από την ομιλία του πρωθυπουργού – Γύρισε σε πτώση το Χρηματιστήριο και εκτοξεύτηκαν τα spreads

#TAGS MM