weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

ÁÈÇÍÁ – ÅÍÁÑÎÇ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÏÕ «ATHENS DEMOCRACY FORUM» (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

ÁÈÇÍÁ – ÅÍÁÑÎÇ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÏÕ «ATHENS DEMOCRACY FORUM»
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Óýíïäïò ôïõ «Athens Democracy Forum», ôçí ÐÝìðôç 15 Óåðôåìâñßïõ 2016, óôï ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò Áèçíþí.
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

#TAGS MM