02.02.2012 | 17:33

Έφτασε η ώρα…μηδέν

Η κρίσιμη ώρα έφτασε. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας πρέπει να επιλέξει ή τις επώδυνες αποφάσεις ή τη χρεοκοπία.