02.06.2015 | 11:01

Πρόσκληση από την ERGO σε start-ups

Ένα μοντέρνο κτίριο γραφείων με πλήρη επαγγελματική υποστήριξη από συμβούλους, στο κέντρο του Βερολίνου, κεφάλαιο εκκίνησης ύψους...