17.10.2019 | 14:43

Έπεσε το Facebook!

Προβλήματα στην λειτουργία εμφάνισε για λίγα λεπτά το Facebook.