Απόλυση της επικεφαλής του ΕΟΠΠΕΠ ζητούν ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ

Μετά τη μήνυση εναντίον της επικεφαλής του ΕΟΠΠΕΠ, Ελένης Γιαννακοπούλου, οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ ζητούν και την απόλυσή της.

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ καταγγέλλουν πως η τοποθέτηση της επικεφαλής του ΕΟΠΠΕΠ είναι παράνομη, καθώς δεν υπήρξε απόσπασή της και επί της ουσίας ζητούν να κινηθεί εναντίον της η Δικαιοσύνη αλλά και να ενεργοποιηθεί ο Κώδικας για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, βάσει του οποίου θα πρέπει να απομακρυνθεί και από την οργανική της θέση λόγω αδικαιολόγητης απουσίας.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Του εκπροσώπου της Γ.Σ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ Μιχάλη Κουρουτού του Σπυρ. κατοίκου Αθηνών, Χαλκίδος 18 Πατήσια
Του εκπροσώπου της ΑΔΕΔΥ στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ Οδυσσέα Ντριβαλά του Θεμ., κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, Ηπείρου 56
ΠΡΟΣ

Τον κ. Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Μ. Κόκκινο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπουργό Εξωτερικών κ. Ν. Κοτζιά

1-11-2017

————————–

Κύριε Γενικέ Διευθυντή,

έχουμε καταθέσει ως μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ (Εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ ) μηνυτήρια αναφορά με στοιχεία Α.Β.Μ. Β-2017/2312 ( – Συνημμένο 1 – αντίγραφο της οποίας σας εγχειρίζεται μαζί με την παρούσα εξώδικη αίτησή μας) κατά της φερομένης ως διευθύνουσας συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ Κας Ελένης Γιαννακοπούλου (της οποίας η οργανική θέση είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών και δη στην Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού). Μεταξύ άλλων, στη μήνυση αυτή τεκμηριώνονται αναλυτικά όλοι οι λόγοι του ανυποστάτου του διορισμού της αλλά και της αυτοδίκαιης έκπτωσής της λόγω του ότι υπέβαλε ψευδή υπεύθυνη δήλωση για να επιτύχει τον διορισμό της, και των τεραστίων προβλημάτων και ευθυνών που προκύπτουν.

Εκ της μηνύσεως προκύπτει το αδίκημα της αντιποίησης αρχής εδραζόμενο αφ’ ενός μεν στο ανυπόστατο του διορισμού της μηνυομένης αφετέρου δε και επικουρικώς και στην αυτοδίκαιη έκπτωσή της λόγω της ψευδούς υπευθύνου δηλώσεως.

Προσφάτως στις 26-10-2017 περιήλθε στον ΕΟΠΠΕΠ η υπ’ αρ. πρ. 3034/25-10-2017 έγγραφη εντολή του Υπουργείου Εξωτερικών, Γενική γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Δνση Διοικητικής Υποστήριξης (που έλαβε αρ.πρ. στον ΕΟΠΠΕΠ 61196/26-10-2017), κατόπιν της από 23-10-2017 και με αρ. πρ. 584 έγγραφης εντολής του Υπουργού Εξωτερικών («έχοντας υπόψη» Νο 5) προς την Κα Γιαννακοπούλου που την καλεί (αυτολεξεί): «Σας καλούμε άμα τη λήψει της παρούσης να επιστρέψετε στην Γενική γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, όπου και η οργανική σας θέση, προκειμένου να αναλάβετε καθήκοντα, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τους δημοσίους υπαλλήλους.»

Η εντολή αυτή είναι καθόλα νόμιμη, αφού δεν υφίσταται, ούτε απόσπαση, ούτε νόμιμος (ούτε καν υποστατός) διορισμός της στον ΕΟΠΠΕΠ που να νομιμοποιεί την απουσία της από την οργανική της θέση.

Αυτά άλλωστε τα γνωρίζει καλά και η ίδια αλλά παρακάμπτει την νομιμότητα και μόλις στις 7-9-2017 υπέβαλε αίτηση για απόσπασή της στον ΕΟΠΠΕΠ. Η απόσπαση αυτή για να νομιμοποιεί την απουσία της από την οργανική της θέση και για να κάνει υποστατό τον διορισμό της στον ΕΟΠΠΕΠ ως διευθύνουσας συμβούλου, έπρεπε να προηγείται. Έτσι πλέον μια ενδεχόμενη απόσπαση που δεν προηγείται αλλά έπεται (και μάλιστα ….μερικούς μήνες) δεν μπορεί ούτε να νομιμοποιήσει για το μέλλον ούτε να θεραπεύσει αναδρομικά, ούτε το αδικαιολόγητο της απουσίας της από την οργανική της θέση, ούτε το ανυπόστατο του διορισμού της στον ΕΟΠΠΕΠ, ούτε την επελθούσα αυτοδίκαιη έκπτωσή της.

Παρ’ όλα αυτά η υπάλληλος αυτή περιφρονεί και το νόμο αλλά και την δική σας εντολή και συνεχίζει να ασκεί τις εξουσίες της διευθύνουσας συμβούλου στον ΕΟΠΠΕΠ, αλλά προφανώς για το λόγο αυτό συνεχίζει να απουσιάζει από την οργανική της θέση στην οποία της δώσατε εντολή να επιστρέψει.

Η υπάλληλος αυτή, κατόπιν του ανυποστάτου διορισμού της ως διευθύνουσας συμβούλου στον ΕΟΠΠΕΠ, ήτοι από τις 17-5-2017, ασκεί τις εξουσίες της θέσεως αυτής και προφανώς απουσιάζει από την προηγούμενη θέση της, και από τις 7-6-2017 (που διεκόπη η απόσπασή της στην Γενική γραμματεία Συντονισμού) απουσιάζει από την οργανική θέση της στο Υπουργείο εξωτερικών. Έκτοτε (17-5-2017 ή 7-6-2017) έχουν παρέλθει περίπου 5 μήνες (ή περίπου 150 ημέρες συνεχούς απουσίας από την οργανική της θέση.

Η αποχή αυτή είναι αδικαιολόγητη αφού ελλείπει η απαραίτητη απόσπαση που μόνο αυτή θα δικαιολογούσε την απουσία της από την οργανική της θέση. Άλλωστε η απόσπαση αυτή ήταν απαραίτητη και για το υποστατό (και όχι απλώς το νόμιμο) του διορισμού της στον ΕΟΠΠΕΠ, ώστε χωρίς την απόσπαση αυτή είναι ανυπόστατος και ο διορισμός της στον ΕΟΠΠΕΠ ως διευθύνουσας συμβούλου (βλ. αναλυτικά στην ανωτέρω μήνυσή μας).

Ακόμη περισσότερο είναι αδικαιολόγητη η απουσία της και διότι (επικουρικά) επήλθε αυτοδίκαιη έκπτωσή της από την θέση της στον ΕΟΠΠΕΠ διότι υπέβαλε ψευδή υπεύθυνη δήλωση για να πετύχει τον διορισμό της (βλ. αναλυτικά στην ανωτέρω μήνυσή μας). Λόγω της ψευδούς υπευθύνου δηλώσεως και της εξ αυτής αυτοδίκαιης έκπτωσής της, οπότε (επικουρικά) έπαψε αυτοδικαίως πλέον (και εξ αυτού του λόγου) να έχει την ιδιότητα της διευθύνουσας συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ, είναι και εξ αυτού του λόγου αδικαιολόγητη η απουσία της από την οργανική της θέση, και πάλι από τις 18-5-2017 αφού ο λόγος της αυτοδίκαιης έκπτωσης υπήρχε και συνεπώς και η αυτοδίκαιη έκπτωση είχε από τότε επέλθει αυτομάτως-αυτοδικαίως, αλλά έτι προφανέστερα από τις 19-10-2017 οπότε εμείς καταθέσαμε στο Δ.Σ. του οργανισμού αντίγραφο της ανωτέρω μηνύσεως που έλαβε αρ. πρ. στον εοππεπ 60497/19-10-2017 (Συνημμένο 2 αντίγραφο του οποίου (με τον αρ. πρ.) σας εγχειρίζεται μαζί με την παρούσα εξώδικη αίτησή μας) και έλαβαν γνώση αυτής όλα τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. μεταξύ των οποίων και η Κα Γιαννακοπούλου.

Κατ’ άρθρο 109 παρ. 1 εδ. η’ του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων η αποχή αυτή υπερβαίνει κατά πολύ το όριο της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης. Παρ’ όλα αυτά και παρά την κατά τα ανωτέρω εντολή σας η υπάλληλος αυτή περιφρονεί το νόμο και την ρητή εντολή σας και δεν επιστρέφει στην οργανική της θέση συνεχίζοντας την αδικαιολόγητη και προκλητική απουσία της, και επίσης συνεχίζοντας παράνομα να ασκεί τις εξουσίες της διευθύνουσας συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ.

Περαιτέρω δε, είναι ερευνητέο από πού αμείβεται η εν λόγω από την ημέρα τοποθέτησής της στον ΕΟΠΠΕΠ.

Ομοίως χρήζουν προσοχής οι ποικίλες ευθύνες που θα δημιουργηθούν για τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εξωτερικών, εάν αδρανήσετε ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών κλπ. αρμοδιοτήτων σας προς αντιμετώπιση και κολασμό των παρανομιών της υπαλλήλου σας αυτής, όταν μάλιστα δια των παρανομιών αυτών βλάπτονται άμεσα και τρίτοι (όπως ο ΕΟΠΠΕΠ), που θα δύνανται να αναζητήσουν την νομική διερεύνηση των ευθυνών των οργάνων του Υπουργείου Εξωτερικών.

****************

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε αδιανόητο κ. Γενικέ Διευθυντή μια υπάλληλος να περιφρονεί προκλητικά τις νόμιμες δικές σας εντολές και να ασκεί δημόσιες αρμοδιότητες (στον ΕΟΠΠΕΠ) με ανυπόστατο διορισμό.

Κάποιος θα πρέπει να διασώσει την στοιχειώδη νομιμότητα σε ένα φερόμενο ως συντεταγμένο Ευρωπαϊκό κράτος, και εάν οποιοσδήποτε Υπουργός δεν μπορεί να επιβάλει την νομιμότητα σε έναν απλό δημόσιο υπάλληλο, τότε δεν υπάρχει καμία ελπίδα να περιλαμβάνεται η Ελλάδα μεταξύ των ευνομούμενων κρατών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να προβείτε στις καθ’ υμάς νόμιμες ενέργειες ως προς τα πεπραγμένα της υπαλλήλου σας Κας Ελένης Γιαννακοπούλου.

ΑΘΗΝΑ 1-11-2017

Μιχάλης Κουρουτός
(εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ)

Οδυσσέας Ντριβαλάς
(εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις

Κορονοϊός: Κόκκινος συναγερμός με το δείκτη θετικότητας πάνω από το 6 – «Ένα βήμα από την καταστροφή τα νοσοκομεία»

Κορονοϊός: Κόκκινος συναγερμός με το δείκτη θετικότητας πάνω από το 6 – «Ένα βήμα από την καταστροφή τα νοσοκομεία»

Πώς φτάσαμε πάλι σε τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων καθημερινά. Τι συμβουλεύει ο γιατρός Γιώργος Παυλάκης για να αποφύγουμε τα χειρότερα, ειδικά στην Αττική που σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση γίνεται "μη βιώσιμη".
Γιωργος Καπουτζίδης: Είμαι ένας άνεργος ομοφυλόφιλος – Αν θέλει ο Κούγιας πάμε στα δικαστήρια

Γιωργος Καπουτζίδης: Είμαι ένας άνεργος ομοφυλόφιλος – Αν θέλει ο Κούγιας πάμε στα δικαστήρια

Ο σεναριογράφος και ηθοποιός Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε στον Αλέξη Κούγια μετά την ανακοίνωση του ποινικολόγου που απειλεί με μηνύσεις. Ο κ. Καπουτζίδης μιλώντας στο κεντρικό ... Διαβάστε περισσότερα
«Βροχή» οι καταγγελίες για δύο πασίγνωστους ηθοποιούς – Θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις

«Βροχή» οι καταγγελίες για δύο πασίγνωστους ηθοποιούς – Θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις

Οι αλλεπάλληλες καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, απειλές κι εκβιασμούς προκάλεσαν σάλο, με τις δύο υποθέσεις να φτάνουν στον Εισαγγελέα. Δύο από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς ... Διαβάστε περισσότερα
Δημήτρης Κουφοντίνας: Νέα απάντηση της Ιωάννας Κούρτοβικ στην Σοφία Νικολάου

Δημήτρης Κουφοντίνας: Νέα απάντηση της Ιωάννας Κούρτοβικ στην Σοφία Νικολάου

Και νέα απάντηση στη γενική γραμματέα αντεγκληματικής πολιτικής, Σοφία Νικολάου, δίνει με ανακοίνωσή της, η Ιωάννα Κούρτοβικ, δικηγόρος του Δημήτρη Κουφοντίνα. Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση ... Διαβάστε περισσότερα
Δημοσκόπηση Pulse: Εμβόλιο, Λιγνάδης και lockdown (video)

Δημοσκόπηση Pulse: Εμβόλιο, Λιγνάδης και lockdown (video)

Πόσο ανησυχούν οι μεταλλάξεις του κορoνοϊού και πώς διαμορφώνονται οι τάσεις για το εμβόλιο. Τι είναι καλύτερο να γίνει σε σχέση με το lockdown. Τι πιστεύουν οι πολίτες για τη στάση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις αποκαλύψεις σεξουαλικής κακοποίησης.
Συγκλονίζει αδελφή θύματος 17Ν: «Δεν θέλουμε ο Κουφοντίνας να πεθάνει από απεργία πείνας» (video)

Συγκλονίζει αδελφή θύματος 17Ν: «Δεν θέλουμε ο Κουφοντίνας να πεθάνει από απεργία πείνας» (video)

Κατάθεση ψυχής από την Ανθούσα Μάτη, αδελφή του θύματος της 17 Νοέμβρη, αστυνομικού Χρήστου Μάτη. «Από 32 χρονών που ήμουν τότε που σκοτώθηκε ο αδελφός ... Διαβάστε περισσότερα
Εμβόλιο κορονοϊού: Αλλαγή στο μεσοδιάστημα πρώτης και δεύτερης δόσης;

Εμβόλιο κορονοϊού: Αλλαγή στο μεσοδιάστημα πρώτης και δεύτερης δόσης;

«Τον Ιούνιο θα έχουμε ένα ικανοποιητικό τείχος ανοσίας στη χώρα» εκτίμησε η Μαρία Θεοδωρίδου, που μίλησε και για το ενδεχόμενο διεύρυνσης της περιόδου ανάμεσα στις δύο δόσεις για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Τα λίγα περιστατικά με παρενέργειες και ο εμβολιασμός όσων είναι κάτω των 50 ετών.