Κυριακή, 14 Απρ.
21oC Αθήνα

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα της 3Κ/2018 Προκήρυξης

3Κ/2018

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018. Πότε ξεκινά η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων.

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018. Η Προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 217 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Τι ισχύει

Επισημαίνεται ότι, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας. Το παραπάνω ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων ορίζεται από 29 Μαρτίου 2018. Η προθεσμία ισχύει έως και την πάροδο της 10ης Απριλίου 2018.

Οι προσωρινοί πίνακες του ΑΣΕΠ καταρτίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση. Τα οριστικά αποτελέσματα για τις ανωτέρω κατηγορίες εκπαίδευσης θα εκδοθούν, ύστερα από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών των φερόμενων διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων. Αυτό ορίζει το Κεφάλαιο Δ’ της Προκήρυξης 3Κ/2018.

Δείτε εδώ τους πίνακες.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις