Δευτέρα, 25 Σεπτ.
26oC Αθήνα

TAYTOTHTA

NEWSIT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
NEWSIT ΕΠΕ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 47, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12131 ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΦΜ: 997837935
ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 122 032 901 000
Τηλ: 2117809697
e-mail: info@newsit.gr
domain name: newsit.gr
Νόμιμος εκπρόσωπος: Αλεξίου Βασίλειος
Ιδιοκτησία: ΝΕWSIT EΠE
Διευθύντρια: Σερέτη Αικατερίνη
Διαχειρίστρια ιστοσελίδας: Σερέτη Αικατερίνη
Διευθυντής Σύνταξης: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Δικαιούχος Domain: NEWSIT EΠΕ
Διαχειριστής Domain: NEWSIT EΠΕ

 

Συμμόρφωση με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334

Η εταιρεία «NEWSIT ΕΠΕ» ως δικαιούχος του ιστοτόπου «newsit.gr» (εφεξής «newsit.gr»), δηλώνει ότι είναι συμμορφωμένη με την Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και ότι λαμβάνει μέτρα για την αφαίρεση και διαγραφή κάθε μορφής παράνομου περιεχομένου για την άρση κάθε ενδεχόμενης δυσμενούς συνέπειας για τους χρήστες, για άλλους θιγόμενους πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της. Παράνομο περιεχόμενο, κατά την έννοια της Σύστασης θεωρείται κάθε πληροφορία που δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Το «newsit.gr» σεβόμενο την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον ανταγωνισμό και το ηλεκτρονικό εμπόριο, λαμβάνει αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα προκειμένου αφενός μεν να προληφθεί η υποβολή κακόπιστων αναγγελιών και άλλων μορφών καταχρηστικής συμπεριφοράς, αφετέρου δε να διασφαλίσει την αποτελεσματική αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Το «newsit.gr» κατά την τήρηση της Σύστασης και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας έχει το δικαίωμα να αρνείται δημοσιεύσεις που κρίνει ότι αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή και να διαγράφει αντίστοιχο περιεχόμενο χωρίς να ενημερώνει τους χρήστες ή να λαμβάνει την άδειά τους στο πλαίσιο των προνοητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου που εκτίθενται στη Σύσταση. Το «newsit.gr» δικαιούται να αναμορφώνει την παρούσα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Συστάσεις ή τα ληφθέντα από την πολιτεία νομοθετικά μέτρα.