Πέμπτη, 25 Απρ.
19oC Αθήνα

Εγγραφές ΑΕΙ 2017 στο eregister.it.minedu

εγγραφές ΑΕΙ 2017

Ξεκίνησαν οι εγγραφές ΑΕΙ 2017 και ΤΕΙ 2017 στο eregister.it.minedu. Διαβάστε όσα πρέπει να γνωρίζετε στην επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Οι εγγραφές ΑΕΙ 2017 και ΤΕΙ 2017 ξεκίνησαν στο eregister.it.minedu. Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Εγγραφές ΑΕΙ 2017 και ΤΕΙ 2017: Τι ισχύει

Για τις εγγραφές ΑΕΙ 2017 και ΤΕΙ 2017 θα λειτουργήσει το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής. Έτσι, δεν απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών ούτε η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους, ούτε με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία για τις εγγραφές ΑΕΙ 2017 και ΤΕΙ 2017 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα. Η αίτηση ολοκληρώνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr. Απλά εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στο Μηχανογραφικό.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες. Η υποστήριξη θα αφορά τους κωδικούς πρόσβασης. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή στην οποία είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Έτσι, θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους.

Προσωπικά Στοιχεία Επιτυχόντα

Η αίτηση για τις εγγραφές ΑΕΙ 2017 και ΤΕΙ 2017 ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ). Ο αριθμός αυτός θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Αν τα «Προσωπικά Στοιχεία Επιτυχόντα», δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Προσοχή!

Για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας η διαδικασία εγγραφής θα καθοριστεί από τα αρμόδια Υπουργεία. Το ίδιο θα συμβεί για τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Συμβουλές για το φοιτητικό σπίτι

Ο Σύλλογος Μεσιτών Αθηνών- Αττικής, δίνει συμβουλές για τους φοιτητές εκείνους που θα αναγκαστούν να μείνουν σε άλλη πόλη για να σπουδάσουν και θα νοικιάσουν σπίτι.

1. Σε όλες τις φοιτητουπόλεις της χώρας υπάρχει τόσο επάρκεια διαθέσιμης φοιτητικής κατοικίας όσο και νόμιμα μεσιτικά γραφεία που ασχολούνται εξειδικευμένα με τη μίσθωσή τους.

2. Τα σπίτια στα κέντρα των πόλεων είναι, κατά κανόνα, παλαιότερα. Τις περισσότερες φορές είναι και ακριβότερα σε σχέση με αυτά που βρίσκονται στην περιφέρειά τους.

3. Να ελέγχουν την τοποθεσία του σπιτιού. Ύστερα, τη γειτονιά και τι υπηρεσίες παρέχει αυτή (super market, τράπεζες, τακτική αστική συγκοινωνία, πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη, κλπ).

4. Να ελέγχουν καλά το σπίτι για να διαπιστώσουν τυχόν βλάβες. Αν υπάρχουν, να τις επισημάνουν στον ιδιοκτήτη, ώστε να τις διορθώσει πριν αρχίσουν να το κατοικούν.

Εγγραφές ΑΕΙ 2017 – 2018 και ΤΕΙ 2017 – 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις