Κυριακή, 14 Απρ.
27oC Αθήνα

Ένοπλες Δυνάμεις: Eτήσιες κρίσεις Υποστράτηγων, Ταξιαρχών και Συνταγματαρχών

Ένοπλες Δυνάμεις: Eτήσιες κρίσεις Υποστράτηγων, Ταξιαρχών και Συνταγματαρχών

Τις ετήσιες κρίσεις Υποστράτηγων, Ταξιαρχών και Συνταγματαρχών έκανε γνωστές το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Συγκεκριμένα, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε ότι 76 ταξίαρχοι όπλων κρίθηκαν διατηρητέοι ενώ 29 τερμάτισαν ευδοκίμως τη σταδιοδρομία τους.

Αντίστοιχα, διατηρητέοι κρίθηκαν 17 ταξίαρχοι σωμάτων ενώ ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 9 ταξίαρχοι σωμάτων.

Επίσης, 21 υποστράτηγοι όπλων κρίθηκαν διατηρητέοι ενώ 11 τερμάτισαν ευδοκίμως τη σταδιοδρομία τους. Αντίστοιχα, διατηρητέοι κρίθηκαν 5 υποστράτηγοι σωμάτων ενώ ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 4 υποστράτηγοι σωμάτων.

Επίσης έκρινε

– Διατηρητέους 121 Συνταγματάρχες Όπλων και 242 Συνταγματάρχες Σωμάτων,

– Διατηρητέους οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους : 2 Συνταγματάρχες Όπλων Ελαφράς Υπηρεσίας, 

– Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους: 18 Συνταγματάρχες Όπλων και 15 Συνταγματάρχες Σωμάτων,

– Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν 35ετία: 2 Συνταγματάρχες Όπλων και 1 Συνταγματάρχη Σωμάτων,

– Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στον βαθμό τους: 1 Συνταγματάρχη Όπλων και 1 Συνταγματάρχη Σωμάτων,

– Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στον βαθμό τους: 2 Συνταγματάρχες Σωμάτων,

– Διατηρητέους Εκτός Οργανικών Θέσεων: 52 Συνταγματάρχες Όπλων και 11 Συνταγματάρχες Σωμάτων και

– Μη Διατηρητέους Εκτός Οργανικών Θέσεων: 2 Συνταγματάρχες Όπλων.

 

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις