Τετάρτη, 17 Απρ.
19oC Αθήνα

Μηχανογραφικό 2017 υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις: Τελευταία μέρα υποβολής

μηχανογραφικό 2018

Λίγες ώρες μένουν ακόμα μέχρι τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις. Διαβάστε όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν μέχρι σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 24:00, ηλεκτρονικά, το μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

Η εφαρμογή για το μηχανογραφικό υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

H εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου θα είναι προσβάσιμη κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2017 τα εξής δικαιολογητικά:

ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο του Μηχανογραφικού του Δελτίου (ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ),
ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της προαναφερθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης (ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ),
ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή το ΚΕΣΥ,
ένα (1) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου,
σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση

Χρήσιμες Πληροφορίες

Οι υποψήφιοι πριν τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου οφείλουν να μελετήσουν τις Οδηγίες που συνοδεύουν το Βοηθητικό Έντυπο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2017 που έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο «Χρήσιμες Πληροφορίες» στο μενού της εφαρμογής, προκειμένου να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις της κατηγορίας τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ορισμένων τμημάτων.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτοί εκπρόθεσμοι φάκελοι.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις