Κυριακή, 21 Ιουλ.
34oC Αθήνα

Μηχανογραφικό: Η ώρα των αποφάσεων – Τα σημεία κλειδιά που πρέπει να προσέξουν οι μαθητές

Μηχανογραφικό: Η ώρα των αποφάσεων – Τα σημεία κλειδιά που πρέπει να προσέξουν οι μαθητές

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ολοκληρώνονται. H συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων αποτελεί το τελευταίο βήμα των μαθητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ώρα της επιλογής σπουδών πλησιάζει και οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν μία σειρά από βήματα προκείμενου να πετύχουν τις επιλογές τους.

Η εισαγωγή στα πανεπιστημιακά τμήματα αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών για κάθε μαθητή. Μία νέα περίοδος ξεκινάει στη ζωή τους, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αποκτήσουν ακαδημαϊκές γνώσεις, δεξιότητες και κοινωνικές εμπειρίες συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προσωπική τους ανάπτυξη και επαγγελματική τους επιτυχία.

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου πρέπει να γίνεται με προσοχή εστιάζοντας στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, τα οποία σε συνδυασμό με τις τελικές επιδόσεις στις Πανελλαδικές εξετάσεις θα καθορίσουν τις τελικές τους αποφάσεις. Πρωταρχικός στόχος για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι ο μαθητής να εισαχθεί σε μία σχολή, η οποία του αρέσει και θα τον οδηγήσει στον επαγγελματικό κλάδο που επιθυμεί.

Οι επιλογές που δίνονται στους υποψηφίους των τεσσάρων επιστημονικών πεδίων είναι αρκετές ενώ ένας σημαντικός αριθμός τμημάτων χαρακτηρίζονται ως περιζήτητα αφού είναι επιθυμητά από το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρέπει οι μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες για τα Πανεπιστημιακά τμήματα και να επιλέξουν με μεθοδικότητα και ψυχραιμία.  

Το πρόγραμμα σπουδών, οι επαγγελματικές προοπτικές, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πανεπιστημιακών τμημάτων πρέπει να είναι αντικείμενο μελέτης όλων των μαθητών πριν τη διαμόρφωση των μηχανογραφικών. Οι επιδόσεις θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις των μαθητών αλλά οι επιλογές πρέπει να παρθούν με γνώμονα την μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση.

Σημαντικό θεωρείται η εξέταση των εξής παραμέτρων: η επιλογή φοίτησης σε πόλη διαφορετική από τον τόπο κατοικίας και η δυνατότητα μετεγγραφής, η οποία αποτελεί για αρκετούς μαθητές μία σημαντική πληροφορία. Ο ρόλος της οικογένειας πρέπει να είναι υποστηρικτικός ενώ δεν πρέπει να επηρεάζονται από επιλογές άλλων . Σημαντικό να αναφέρουμε πως οι βάσεις εισαγωγής δεν φανερώνουν την ποιότητα σπουδών ενός τμήματος και την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Ακόμα και αν τα αποτελέσματα, όμως, δεν είναι ιδανικά πρέπει να μελετηθούν άλλες εναλλακτικές. Σωστό θεωρείται να συμπληρωθεί το παράλληλο μηχανογραφικό και το μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Πανεπιστημιακά τμήματα της Κύπρου, αν είναι δυνατή η φοίτηση των μαθητών στη χώρα αυτή. Με τη συμπλήρωση του Παράλληλου μηχανογραφικού δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές που δεν κατάφεραν να εισαχθούν ή δεν επιθυμούν να φοιτήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να διεκδικήσουν μία θέση σε ένα δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μέσω της φοίτηση σε Ι.Ε.Κ. θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε τεχνικά επαγγέλματα που θα ενισχύσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων.

Τέλος, σε αυτή τη σημαντική διαδικασία, οι μαθητές θα έχουν συνοδοιπόρους την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς. Θεωρείτε χρήσιμο να απευθυνθούν σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις επιλογές, να απαντήσουν σε σημαντικά ερωτήματα και να συζητήσουν μαζί τους προσφέροντας συμβουλές και καθοδήγηση στις επιλογές.

Θεόδωρος Καλαϊτζίδης

Μαθηματικός

Πρόεδρος του Ομίλου Φ.Μ.Ε ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Διευθυντής Σπουδών ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Πειραιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέλες Θανάσης 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Career Gate

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις