Σάββατο, 20 Απρ.
17oC Αθήνα

Ο Συνήγορος του Πολίτη δικαίωσε νοσοκομείο που απαγόρεψε τη μαντίλα σε μουσουλμάνα φοιτήτρια που έκανε πρακτική

Ο Συνήγορος του Πολίτη δικαίωσε νοσοκομείο που απαγόρεψε τη μαντίλα σε μουσουλμάνα φοιτήτρια που έκανε πρακτική
Eurokinissi - Φωτογραφία αρχείου

Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι δεν αποτελεί διάκριση η απαγόρευση χρήσης μαντίλας σε μουσουλμάνα φοιτήτρια που έκανε πρακτική σε νοσοκομείο. Το σκεπτικό είναι ότι η απαγόρευση «δεν έγινε λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, αλλά για την τήρηση της προβλεπόμενης αμφίεσης των νοσηλευτριών».

Η άρνηση της χρήσης μαντίλας κατά την πρακτική άσκηση νοσηλευτικής στους χώρους των κλινικών δεν στοιχειοθετεί άμεση διάκριση, σημειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, δικαιώνοντας νοσοκομείο για την απαγόρευση της μαντίλας σε μουσουλμάνα φοιτήτρια νοσηλευτικής που έκανε την πρακτική της στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η μουσουλμάνα φοιτήτρια νοσηλευτικής προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη για την άρνηση νοσηλευτικής υπηρεσίας δημόσιου νοσοκομείου να φορά μαντίλα κατά την πρακτική της άσκηση στην παθολογική – χειρουργική κλινική.

«Η άρνηση της χρήσης μαντίλας κατά την πρακτική άσκηση της φοιτήτριας νοσηλευτικής στις παραπάνω κλινικές δεν στοιχειοθετεί έμμεση διάκριση», σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε την υπόθεση ως φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων (Ν. 4443/2016) και ζήτησε από το Νοσοκομείο να αιτιολογήσει τη στάση του αυτή προς την αναφερόμενη.

Η διοίκηση του νοσοκομείου και η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας επικαλέστηκαν κατά την έρευνα τον ενδυματολογικό κανονισμό, που προβλέπει για τις νοσηλεύτριες να φορούν υφασμάτινο καπέλο – «σκουφιά».

Η διοίκηση του νοσοκομείου επικαλέστηκε και την υποχρέωση μέριμνας του προσωπικού των νοσηλευτικών υπηρεσιών για την αποφυγή της διασποράς πολυανθεκτικών μικροοργανισμών και μικροβίων, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Στο σκεπτικό του ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει πως η απόφαση αυτή, δικαιολογείται αντικειμενικά «βάσει θεμιτού σκοπού (που είναι εν προκειμένω, κατά ρητή πρόβλεψη του Ν. 4443/2016 και της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, η προστασία της υγείας), τα δε μέσα επίτευξης αυτού του σκοπού είναι πρόσφορα (χρήση των εξαρτημάτων της νοσηλευτικής στολής, τηρουμένων των προδιαγραφών απολύμανσης), αλλά και αναγκαία – αναλογικά (ο περιορισμός της μαντήλας αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ σε άλλες ειδικότητες του νοσοκομείου που δεν ασκούν υγειονομικά καθήκοντα η χρήση της μαντίλας έχει επιτραπεί)», σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση Ίσης Μεταχείρισης 2022.

Συνήγορος του Πολίτη: Ο ρουχισμός του νοσηλευτικού προσωπικού αυξάνει τον κίνδυνο μεταφοράς μικροβίων

Ειδικότερα, η Διοίκηση προσκόμισε στοιχεία, βάσει των οποίων, ο επιπλέον ατομικός ρουχισμός του παραπάνω προσωπικού αυξάνει τον κίνδυνο μεταφοράς μικροβίων, ενώ η στολή της νοσοκόμου περιλαμβάνει ως υποχρεωτικό εξάρτημα την «σκουφιά», σύμφωνα και με τις προδιαγραφές απολύμανσης, για την πρόληψη λοιμώξεων και τη διαφύλαξη της υγείας των ασθενών.

Για τις διαπιστώσεις αυτές, ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε υπόψη του, τόσο τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τις οποίες, δεν παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από κανόνα απαγόρευσης χρήσης θρησκευτικού συμβόλου (μαντήλας) από νοσοκόμα ή κοινωνική λειτουργό κρατικού νοσοκομείου, όταν ο κανόνας αποσκοπεί στην προστασία της υγείας και ασφάλειας νοσηλευτικού προσωπικού και ασθενών ή όταν αποσκοπεί στην τήρηση ουδετερότητας των δημοσίων λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και στην προστασία της θρησκευτικής συνείδησης των ασθενών.

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις