Δευτέρα, 22 Ιουλ.
30oC Αθήνα

Πανελλήνιες: Τμήματα, Επαγγελματικά Δικαιώματα και Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος

Πανελλήνιες: Τμήματα, Επαγγελματικά Δικαιώματα και Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος

Οδεύοντας προς τις Πανελλαδικές, αρχίζει να εντείνεται η αναζήτηση των υποψηφίων και των γονέων αναφορικά με την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.

Σημαντικό κριτήριο για τους περισσοτέρους μαθητές, είναι οι προοπτικές μιας ειδικότητας αλλα σε κάθε περίπτωση, το πρώτιστο κριτήριο θα πρέπει να είναι οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα μας.

Ωστόσο, στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας μας υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες – πολλές φορές πιο «διαδικαστικοί»- προκειμένου να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ορισμένοι από αυτούς είναι, για παράδειγμα, η οικογενειακή παράδοση που ενδεχομένως υπάρχει σε κάποιον κλάδο και μπορει να βοηθήσει έναν νέο επαγγελματία στα πρώτα του βήματα. Παράλληλα, υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος για πολλά τμήματα, και επακόλουθα επαγγέλματα, που ορίζουν ένα πολύ σημαντικό δεδομένο και το οποίο έχει να κάνει με τον εάν ο απόφοιτος μια σχολής εντάσσεται σε κάποια επαγγελματική κατηγορία προκείμενου π.χ. να μπορει να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή εάν έχει το δικαίωμα να κάνει έναρξη μιας δραστηριότητας, να υπογράψει μια μελέτη κ.λπ. Το πλαίσιο λοιπόν αυτό, αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Ένα πλαίσιο για το οποίο γονείς και μαθητές θα πρέπει να ενημερωθούν σωστά και να γνωρίζουν τις δυνατότητες που παρέχει η κάθε σχολή, οι οποίες πολλές φορές είναι άγνωστες ή δεν παραπέμπει η ονομασία του τμήματος.

Για παράδειγμα, το πτυχίο τμήματος Γεωγραφίας (ένα τμήμα κοινό και στο 2ο & στο 4ο επιστημονικό πεδίο) αποτελει τυπικό προσόν για ένταξη στον κλάδο ΠΕ 04.05 (Κλάδος Φασικών Επιστημών) προκειμένου ένας απόφοιτος να διδάξει στη δημόσια εκπαίδευση.

Παράλληλα, πέρα απο αυτό, οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε προκηρύξεις ΠΕ Διοικητικού – οικονομικού για θέσεις σε φορείς του δημοσίου ενώ το πτυχίο του τμήματος αποτελεί τυπικό προσόν ένταξης και στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Περιβάλλοντος ώστε να μπορούν -μελλοντικά- να αποκτήσουν και δικαίωμα περιβαντολλοντικών μελετών. Έτσι, ενώ ένας μαθητής βλέποντας στο μηχανογραφικό του το τμήμα Γεωγραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, θεωρεί πως ασχολείται μόνο με την εκπαίδευση, υπάρχουν παράλληλα, πρόσθετες δυνατότητες και επαγγελματικα δικαιώματα που αγνοεί!

Ακόμη περισσότερο, σε τμήματα που δεν είναι τόσο γνωστά, εκεί οι μαθητές αγνοούν και κρυμμένες ευκαιρίες που τους παρέχει το πτυχίο αναφορικά με τα επαγγελματικα τους δικαιώματα. Για παράδειγμα, απο το τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (τμήμα στο οποίο έχουν πρόσβαση υποψήφιοι από το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο) ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο τομέα σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα Προσόντα διορισμού Κλάδου ΠΕ 86 Πληροφορικής, σε Θέσεις ΠΕ Πληροφορικής του δημοσίου, σε Θέσεις ΠΕ Οικονομικού – Διοικητικού σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και λοιπών φορέων που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων κ.λπ.

Συνεπώς είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ειδικά για όσους ενδεχομένως σκέφτονται και την προοπτική απασχόλησης και στο δημόσιο τομέα, τα επαγγελματικά δικαιώματα του κάθε πτυχίου.

Εξίσου σημαντικό δεδομένο για πολλούς κλάδους, είναι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αλλα και το εύρος των δυνατοτήτων που παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Για παράδειγμα, υπάρχουν κατηγορίες επαγγελματιών, όπως οι μηχανικοί όπου με βάση το πτυχίο του κάθε επαγγελματία, διαβαθμίζεται και η δυνατότητα σύνταξης – ανάληψης – υπογραφής σχετικών μελετών διαφοροποιώντας π.χ. της προοπτικές ενός αποφοίτου του Πολυτεχνείου έναντι ενός αποφοίτου των (πρώην) Τ.Ε.Ι. Παρατίθενται ακολούθως, ορισμένες από τις πλέον γνωστές ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος την οποία φυσικά εάν δεν την αποκτήσει ένας υποψήφιος, δεν θα μπορεί να ασκήσει -νόμιμα- το επάγγελμα του έστω και αν έχει σχετικές σπουδές!

• Οικονομολόγοι

• Λογιστές – Φοροτεχνικοί

• Πολιτικοί Μηχανικοί

• Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

• Μηχανολόγοι Μηχανικοί

• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

• Αγρονόμοι – Τοπογράφοι Μηχανικοί

• Χημικοί Μηχανικοί

• Μηχανικοί Μεταλλείων – Μεταλλουργοί Μηχανικοί

• Ναυπηγοί – Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί

• Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

• Αεροναυπηγοί Μηχανικοί κ.ά.

• Ιατροί

• Οδοντίατροι

• Φαρμακοποιοί

• Ψυχολόγοι

• Φυσικοί Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικοί Ιατρικής

• Οδοντοτεχνίτες

• Φυσικοθεραπευτές

• Αισθητικοί

• Εργοθεραπευτές

• Επόπτες Δημόσιας Υγείας

• Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας• Μαίες-Μαιευτές

• Οπτικοί

• Νοσηλευτές

• Γεωλόγοι

• Γεωπόνοι

• Δασολόγοι

• Κτηνίατροι

• Ιχθυολόγοι

• Δικηγόροι

• Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Φυσικα η παράθεση εδώ είναι ενδεικτική καθώς είναι δεκάδες τα επαγγέλματα στα οποία απαιτείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό που έχει σημασία πάντως για έναν υποψήφιο των Πανελλαδικών και γενικότερα για έναν νέο που σχεδιάζει τη σταδιοδρομία του είναι  

α) να δει τις δυνατότητες που του παρέχει το πτυχίο που θα αποκτήσει και

β) εάν στον κλάδο που μελλοντικά θα δραστηριοποιηθεί, συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις όπως, για παράδειγμα, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η εμπειρία μας έχει δείξει πως είναι πολλοί οι μαθητές που αγνοούν τα δεδομένα αυτά είτε επιλέγουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Επιστημονικός Διευθυντής, EMPLOY EDU ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ | www.employ.edu.gr

 

 

 

Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL – Μαθηματικός, www.diakrotima.gr.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις