Πολυνομοσχέδιο: Αλλάζουν όλα στην εργασία – Αύξηση του κατώτατου μισθού

Φωτογραφία Αρχείου: Eurokinissi

Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες σχετικά με την εργασία για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η καταπολέμηση της αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας.

Κατατέθηκε την Παρασκευή, 08.06.2018, το πολυνομοσχέδιο με το οποίο ολοκληρώνονται τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της 4ης και τελευταίας αξιολόγησης του προγράμματος. Ο τομέας της αγοράς εργασίας, με την αύξηση του κατώτατου μισθού στο προσκήνιο, είναι ένα από τα βασικά κομμάτια του.

Το πολυνομοσχέδιο θα πρέπει να έχει ψηφιστεί την Πέμπτη 14 Ιουνίου. Κι αυτό με δεδομένη την επιδίωξη της κυβέρνησης για μια συνολική συμφωνία για την αξιολόγηση, τη μεταμνημονιακή εποπτεία και το χρέος στη σύνοδο του Eurogroup της 21ης Ιουνίου.

Το πολυνομοσχέδιο, περιλαμβάνει πληθώρα διατάξεων που πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν, όπως έχει συμφωνηθεί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Πολυνομοσχέδιο: Αύξηση του κατώτατου μισθού

Χαρακτηριστικά για αυτό το μείζον ζήτημα, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της κυβέρνησης (και ταυτόχρονα ίσως το πιο σημαντικό… αντίβαρο στις άγριες περικοπές στις συντάξεις που έρχονται) το πολυνομοσχέδιο αναφέρει:

 

1.1.1 Προσδιορισμός του κατώτατου μισθού

Το 2012 ο κατώτατος μισθός υπέστη μια σημαντική μείωση της τάξεως του 22%, η οποία στηρίχτηκε στη λογική της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Εντούτοις, οι επιπτώσεις της μείωσης αυτής ήταν δραματικές στις εισοδηματικές κατανομές, καθώς αυξήθηκε το ποσοστό των χαμηλόμισθων και οδηγήθηκε σε έξαρση το φαινόμενο της εργασιακής φτώχειας.

Μετά από έξι χρόνια, ήρθε η στιγμή ο κατώτατος μισθός να επαναπροσδιοριστεί, ώστε να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση των μακροχρόνιων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα γίνει σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και ακολουθώντας το μοντέλο της Πορτογαλίας, -τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν γίνει τέσσερεις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, η κάθε μία της τάξεως του 5%. Για να μπορέσει να προσδιοριστεί το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού, θα εκπονηθεί μία μελέτη όπου θα εξετάζονται οι επιπτώσεις της αύξησης αυτής στην παραγωγικότητα, την ανεργία, την ανταγωνιστικότητα και την εισοδηματική κατανομή. Η μελέτη θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ την τελική απόφαση θα λαμβάνει το κράτος.

1.1.2 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γεγονός που αποτυπώνεται και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. Καθοριστική πολιτική για το 2018 είναι η επαναφορά, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, δύο βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων: της αρχής της επεκτασιμότητας και της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης.

Η επαναφορά των δύο αυτών συμπληρωματικών αρχών θα βοηθήσει στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, δίνοντας κίνητρα για συμμετοχή στις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε εργαζόμενους και εργοδότες. Παράλληλα προωθείται ο υγιής ανταγωνισμός για το σύνολο της οικονομίας, συμβάλλοντας την ίδια στιγμή στη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων και στην επίτευξη μιας πιο δίκαιης εισοδηματικής κατανομής.

1.1.3 Καταπολέμηση της αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας

Η αδήλωτη εργασία αποτελεί φαινόμενο που συνδέεται με χαμηλής ποιότητας θέσεις εργασίας και μέσο στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Παράλληλα, οι θέσεις αυτές χαρακτηρίζονται από κακές εργασιακές συνθήκες, χαμηλά εισοδήματα, υψηλή επικινδυνότητα σε θέματα υγείας και ασφάλειας και απουσίας κοινωνικής ασφάλισης.

Click4more: Δίνουν ενέχυρο στους δανειστές κρατική περιουσία αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ

Η κυβέρνηση έχει θέσει στο επίκεντρο των πολιτικών της την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Βασικό εργαλείο αποτελεί ο Οδικός Χάρτης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Ο Χάρτης αυτός επικυρώθηκε σε τριμερές επίπεδο και στη σύνταξη και εφαρμογή του έχει συμβάλει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Ο Χάρτης έχει αρχίσει να υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2017, ενώ η εφαρμογή του χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Διαρθρωτικούς Πόρους και τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Στόχος του είναι η μετάβαση από τη χρήση μόνο τιμωρητικών πολιτικών, σε ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα συνδυάζει μέτρα αναγκαστικής συμμόρφωσης με μέτρα οικειοθελούς συνεργασίας. Η αντιμετώπιση του φαινομένου της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, η διεξαγωγή ελέγχων στον αγροτικό τομέα, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου που ελέγχεται η υποδηλωμένη εργασία είναι μερικές από τις κύριες δράσεις που περιλαμβάνονται στον Οδικό Χάρτη.

Στόχος των μεταρρυθμίσεων που συντελούνται δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της αδήλωτης, αλλά στο επίκεντρο βρίσκεται και η επισφαλής εργασία. Οι μόνιμες και ασφαλείς θέσεις εργασίας συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των εισοδηματικών ανισοτήτων, στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία. Οι απόψεις αυτές υποστηρίζονται και από τον ΟΟΣΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επερχόμενη έκθεσή του για την απασχόληση, όπου αναφέρονται οι ποιοτικές θέσεις εργασίας ως βασικό κομμάτι των αυριανών πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη μισθολογικές και μη-μισθολογικές συνθήκες, καθώς και η δημιουργία μιας συμμετοχικής αγοράς εργασίας.

Πολυνομοσχέδιο: Οι… συμφιλιωτικές διαδικασίες

Ο ν.4488/2017 ήταν ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που προστατεύουν τον εργαζόμενο από την αδήλωτη, υποδηλωμένη ή απλήρωτη εργασία και θέτει αυστηρούς κανόνες για τα ωράρια και την καταβολή μισθών. Συμπληρωματικό στον υπάρχοντα νόμο είναι το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ),το οποίο προσθέτει διατάξεις που λειτουργούν σαν δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους. Επιπρόσθετα, μέσα στο 2018 θα εκπονηθεί ένα πρόγραμμα για την προστασία των εγκλωβισμένων εργαζομένων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ. Στόχος του προγράμματος θα είναι να βοηθήσει του εργαζόμενους σε φθίνοντες κλάδους να προσαρμοστούν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στη διενέργεια τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών. Οι διαδικασίες αυτές λειτουργούν ως βασικός μηχανισμός τόσο επίλυσης εργασιακών διενέξεων, όσο και διάγνωσης και έγκαιρης αντιμετώπισης των επιπτώσεων που έχει στους εργαζομένους η διαρθρωτική προσαρμογή της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Ενισχύθηκε παράλληλα η προστασία της παρένθετης μητρότητας και της υιοθεσίας, ενώ επεκτάθηκαν οι προστατευτικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας στους γονείς παιδιών με βαριά νοητική στέρηση, σύνδρομο Down και αυτισμό.

1.2 Μέτρα για την επιστροφή στην εργασία

Βασικές προτεραιότητες για το 2018 είναι η προστασία των ανέργων, καθώς και η επιστροφή τους σε ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η ανεργία το Δεκέμβριο του 2017 έφτασε στο 20%, παρόλα αυτά η χώρα συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με πολύ υψηλά ποσοστά μακροχρόνια ανεργίας και ανεργίας των νέων.

Click4more: Φέρνει τα… πάνω – κάτω στον Νόμο Κατσέλη και τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν στη διάρκεια του έτους αφορά στον τρόπο με τον οποίο εισάγονται στα προγράμματα οι άνεργοι. Από μία πολιτική κλειστών προσκλήσεων, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εκπόνηση προγραμμάτων ανοιχτού τύπου. Αναλυτική περιγραφή του νέου τύπου προγραμμάτων γίνεται και στο «Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης». Βασικό ρόλο σε αυτό το νέο τύπο προγραμμάτων έχει ο εργασιακός σύμβουλος του ΟΑΕΔ, αφού θα είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των δεξιοτήτων του ανέργου, την υποστήριξή του, καθώς και για την κατεύθυνσή του προς μια πιο κατάλληλη για αυτόν εναλλακτική.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ
Φωτογραφίες αρχείου: Eurokinissi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις

Κορονοϊός: Εκεί εντοπίζονται τα 1.630 νέα κρούσματα του 24ώρου

Κορονοϊός: Εκεί εντοπίζονται τα 1.630 νέα κρούσματα του 24ώρου

Ανησυχητική και σήμερα η επιδημιολογική εικόνα της χώρας. 20 περιοχές κατέγραψαν διψήφιο αριθμό κρουσμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή των 1.630 νέων κρουσμάτων που «έδωσε» ο κορονοϊός τις τελευταίες 24 ώρες στην Ελλάδα.
Φόροι: 70 τρόποι «απόδρασης» από τα τεκμήρια – Ποια έσοδα δίνουν «κάλυψη»

Φόροι: 70 τρόποι «απόδρασης» από τα τεκμήρια – Ποια έσοδα δίνουν «κάλυψη»

Πώς θα αποφύγετε την υπερφορολόγηση λόγω των τεκμηρίων της εφορίας. 70 κατηγορίες εσόδων, επιδομάτων, παροχών και εισοδημάτων που μπορείτε να «αξιοποιήσετε» για να είναι οι φετινές φορολογικές δηλώσεις περισσότερο... τσουχτερές.
Κικίλιας: Ξεπεράσαμε τους 850.000 εμβολιασμούς – Ασφυκτιούν οι ΜΕΘ

Κικίλιας: Ξεπεράσαμε τους 850.000 εμβολιασμούς – Ασφυκτιούν οι ΜΕΘ

Το mega εμβολιαστικό κέντρο στο Μαρούσι, επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Ο κ. Κικίλιας συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο ... Διαβάστε περισσότερα
Ο Νίκος Χαρδαλιάς, η «μαύρη επέτειος» της πανδημίας και τα «άλματα δεκαετιών»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, η «μαύρη επέτειος» της πανδημίας και τα «άλματα δεκαετιών»

Τον δικό του απολογισμό για τον ένα χρόνο πανδημίας κάνει με άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο» ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, ... Διαβάστε περισσότερα
Κτηματολόγιο: Το σχέδιο Πιερρακάκη για την ψηφιοποίησή του

Κτηματολόγιο: Το σχέδιο Πιερρακάκη για την ψηφιοποίησή του

Το σχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Ελληνικό Κτηματολόγιο περιλαμβάνει επιτάχυνση κτηματογράφησης, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και το mega-project της ψηφιοποίησης των Αρχείων. Όπως δήλωσε ... Διαβάστε περισσότερα