Πέμπτη, 25 Απρ.
20oC Αθήνα

Που ψηφίζω στον β’ γύρο για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2023

Που ψηφίζω στον β’ γύρο για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2023

Σε ορισμένους δήμους και περιφέρειες θα γίνει και δεύτερος γύρος για τις δημοτικές εκλογές 2023 και τις περιφερειακές εκλογές 2023. Πως μπορείτε να μάθετε που ψηφίζετε την Κυριακή, 15 Οκτωβρίου.

Στην ειδική σελίδα του υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε που ψηφίζεις» οι πολίτες των δήμων και των περιφερειών που θα πάνε σε β’ γύρο στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, μπορούν να βρουν το εκλογικό τους κέντρο μόνο με μερικά στοιχεία τους.

Στην ειδική φόρμα θα συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο, τα δυο πρώτα γράμματα από το πατρώνυμο και τη χρονολογία γέννησης και αμέσως θα μάθετε σε ποιο εκλογικό κέντρο ψηφίζετε.

Οι πολίτες ψηφίζουν στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Εκτός από το «Μάθε που ψηφίζεις», μπορούν να μάθουν καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και στον αριθμό 213 136 1500, καθημερινά 08:00 έως 20:00.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του α’ γύρου των δημοτικών εκλογών

Δείτε εδώ  τα αποτελέσματα του α’ γύρου των περιφερειακών εκλογών

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα (φυσική ή ψηφιακή) ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

Εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν αποστερηθεί του εκλογικού δικαιώματος και δεν περιλαμβάνονται, εκ παραδρομής, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Για το σκοπό αυτό προσκομίζεται στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα δημοτολόγια, υπογεγραμμένο από τον Δήμαρχο ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα.

Που ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ψηφίζουν στο εκλογικό τµήµα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, τους υποψήφιους της περιφέρειας, στην οποία υπάγεται εκλογικά αυτό το εκλογικό τµήµα. Οι έφοροι, οι αναπληρωτές τους, οι αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, που δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους, ψηφίζουν σε εκλογικό τµήµα της έδρας του εφόρου, που ορίζεται από αυτόν, τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται το ανωτέρω εκλογικό τµήµα. Οι ανωτέρω ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του κράτους. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος που είναι εγγεγραμμένοι.

Που ψηφίζουν οι άνδρες της φρουράς

Σε περίπτωση που διατίθεται φρουρά για τη φύλαξη εκλογικού τμήματος, το προσωπικό αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα που φρουρεί.
Οι εκλογείς αυτοί, ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία και στα Σώματα Ασφαλείας, οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, που επικυρώθηκαν από το οικείο πρωτοδικείο.

Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή αυτός που διευθύνει το έργο της βεβαιώνει με πρακτικό ότι, αυτοί που ψήφισαν στο τμήμα ως άνδρες της φρουράς του, ανήκουν στην φρουρά του.

Που ψηφίζουν στρατιωτικοί, λιμενικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες

Οι εκλογείς που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Λιμενικό Σώμα και εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν την ημέρα της ψηφοφορίας, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία τους, εφόσον έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που καταρτίζει κάθε υπηρεσία ή μονάδα και επικυρώνονται από το οικείο Πρωτοδικείο.

Αν δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικό εκλογικό κατάλογο, ψηφίζουν στο δήμο που είναι εγγεγραμμένοι.
Οι ανωτέρω κατηγορίες εκλογέων δεν μπορούν να ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν ως ετεροδημότες.

Η αναγνώριση των εκλογέων αυτών από την εφορευτική επιτροπή, γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές ταυτότητες.

Που ψηφίζουν οι ναυτικοί

Έλληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοία με Ελληνική σημαία, θα ψηφίσουν στον δήμο του λιμένα στον οποίο πρόκειται να βρίσκεται το πλοίο που υπηρετούν, με ονομαστικές καταστάσεις, που μετά την επικύρωσή τους από το οικείο Πρωτοδικείο, έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων. Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται, με την επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις