Τετάρτη, 24 Απρ.
19oC Αθήνα

Σημαντικές επιτυχίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Σημαντικές επιτυχίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Για μία ακόμη χρονιά, με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αποδείχθηκε ότι η σωστή προετοιμασία φέρνει και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη συγχαίρει τους μαθητές της τάξης του 2017,οι οποίοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είχαν 100 % επιτυχία με το 95,4 % να εισάγεται σε ΑΕΙ εκ των οποίων το 48,8 % εισάγεται σε σχολές της Αθήνας και του Πειραιά. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τις υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις του Σχολείου “Η Νέα Γενιά Ζηρίδη”, όπως αυτή προκύπτει από την ποιοτική και την ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το εμπλουτισμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα του σχολείου συντελεί στις μεγάλες επιτυχίες και διακρίσεις που επιτυγχάνουν οι μαθητές του. Παράλληλα, η Νέα Γενιά Ζηρίδη, εφαρμόζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, εστιάζει στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών πρακτικών που στοχεύουν στην μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, η επιδίωξη της εκπαιδευτικής αριστείας, αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου, στον οποίο εντάσσονται η διαρκής αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται, η βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών, η διαρκής αξιολόγηση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού έργου.

Οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:

  • Ο σχεδιασμός παράλληλου αναλυτικού προγράμματος με έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα και με διαρκή αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτούν οι μαθητές μας, συνδυάζοντας «το γιγνώσκειν με το πράττειν».
  • Η κατάρτιση ενός διαφοροποιημένου προγράμματος σπουδών που εξασφαλίζει την προσωποποιημένη μάθηση (personalized learning), σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή.
  • Η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων που ενεργοποιούν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργικής αφομοίωσης και μετάδοσης της γνώσης.
  • Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει ημερίδες εσωτερικής επιμόρφωσης, το θεσμό της ανοικτής τάξης, την εφαρμογή της πρακτικής της ετεροπαρατήρησης και τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων.
  • Η αξιολόγηση 360 μοιρών των εκπαιδευτικών από το σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Οι παραπάνω πρακτικές, οδηγούν στην επίτευξη της αποστολής: «Στο πιο σύγχρονο περιβάλλον, διαπλάθουμε τους ηγέτες του αύριο,ψτους πολίτες του κόσμου».

Πληροφορίες για τη Νέα Γενιά Ζηρίδη

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη συνδυάζει την οικογενειακή, ιστορική παράδοση 85 ετών με τη συνεχή καινοτομία, εφαρμόζοντας με συνέπεια την προσωποποιημένη μάθηση (personalized learning) και επιτυγχάνοντας εξαιρετικά ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Σε ένα πρότυπο campus με οικολογικές εγκαταστάσεις σε έκταση 80 στρεμμάτων στα Σπάτα, το σχολείο προσφέρει ένα πολυδιάστατο και εξειδικευμένο φάσμα εκπαιδευτικών, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στη μοναδικότητα και τις ιδιαίτερες κλίσεις του κάθε μαθητή.

Εξελίσσοντας διαρκώς τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της, η Νέα Γενιά Ζηρίδη καλλιεργεί στους μαθητές της ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες ζωής για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής, συντελώντας στην επιτυχία και στην ευτυχία τους.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις