Πέμπτη, 25 Απρ.
22oC Αθήνα

Στα 1.161 ευρώ ο μέσος μισθών όσων έχουν μόνιμη δουλειά στην Ελλάδα

μισθός Ελλάδα

Στα 48,94 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός στα 1.161,72 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώθηκαν στα 23,45 ευρώ και 416,09 ευρώ.

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Αύγουστο του 2017 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί, κατά το χρόνο επεξεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Τα υπόλοιπα αναλυτικά στοιχεία έχουν ως εξής:

 

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,26% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,64% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,85%, ενώ με μερική απασχόληση το 46,60%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 24,05% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 53,71% έως 39 ετών. Επίσης, 69,90% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 69,97% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 64,96%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 17,95% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 17,75% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 32,19%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,09% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,50% άλλης χώρας ΕΕ και 9,41% χώρας εκτός ΕΕ. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 88,52% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,50% άλλης χώρας ΕΕ και 8,98% χώρας εκτός ΕΕ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 57,14%, 2,13% και 40,73%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 12,62% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 11,07% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 51,74% έχουν αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 54,10% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 8,78%, και της Βουλγαρίας με 4,50%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 48,56%, είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 10,80% και ρουμάνικης με 7,46%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει, ως εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,73% απασχολείται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 21,16% στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 12,76% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 21,94% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 19,28% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 12,50% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 46,19% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 12,78% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 10,06% στη «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας».

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 41,87% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 14,50% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» 13,95%.

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, 30,97% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 20,33% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 18,90% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 26,81% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,57% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 21,82% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 21,73% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 13,69% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 12,76% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,07%. Το 26,75% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 25,75% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», ενώ 13,36% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 36,66% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 27,26% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και 17,90% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειονότητα (43,00%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 33,21% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 8,05% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, 38,77% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 27,22% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,22% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις