Τρίτη, 23 Ιουλ.
31oC Αθήνα

Coca Cola Τρία Έψιλον: Αυξημένα καθαρά κέρδη και έσοδα για το 2023 – Επιχειρηματικές προοπτικές

Coca Cola Τρία Έψιλον: Αυξημένα καθαρά κέρδη και έσοδα για το 2023 – Επιχειρηματικές προοπτικές

Στα 43,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας με την επωνυμία «Coca-Cola 3E Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.» για τη χρήση 2023, σύμφωνα με χθεσινή (17.6.2024) δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της Coca-Cola Τρία Έψιλον διαμορφώθηκαν στα 43,9 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 26,6 εκατ. ευρώ του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 65%.

Ο κύκλος εργασιών έκλεισε κατά την οικονομική χρήση 2023, στα 669,4 εκατ, ευρώ, αυξημένος κατά 16,7%.

Παράλληλα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2023 ανήλθαν στο ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ, έναντι 25,8 εκατ. ευρώ το 2022. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 219,5 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι 195,9 εκατ. ευρώ το 2022.

Όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον την 31η Δεκεμβρίου 2023 αποτελείται από 915.781 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία 20 ευρώ ανά μετοχή. Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν μηδενικός.

Επιπρόσθετα, ο όγκος πωλήσεων της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 119,6 εκατ. κιβώτια το 2023 έναντι 112,7 εκατ. κιβώτια το 2022.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) της Coca-Cola Τρία Έψιλον έφθασαν τα 60,7 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 39,4 εκατ. ευρώ του 2022.

Επιχειρηματικές Προοπτικές

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον συνεχίζει να δίνει βάρος στην αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς και να σχεδιάζει και να επενδύει ενισχύοντας τις στρατηγικές κατηγορίες και κανάλια και βελτιώνοντας τη λειτουργική της αποδοτικότητα, με έμφαση στη δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών προκειμένου να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι από 1η Ιανουαρίου 2023 η εταιρεία έχει εισέλθει στην κατηγορία της μπύρας. Μέσα από μία αποκλειστική, μακροπρόθεσμη συμφωνία με την AB InBev, τη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο με ορισμένα από τα πιο δημοφιλή σήματα μπύρας, όπως Corona, Stella Artois και Bud.

Η συνεργασία περιλαμβάνει πωλήσεις, διανομή, trade marketing και ενεργοποίηση της αγοράς για ορισμένα από τα πιο δημοφιλή εμπορικά σήματα που ανήκουν στην AB InBev.

Μαζί με την AB InBev και με ένα ισχυρό και απολύτως αλληλοσυμπληρούμενο χαρτοφυλάκιο κορυφαίων εμπορικών σημάτων, η εταιρεία καλύπτει ακόμα περισσότερες περιστάσεις κατανάλωσης.

Επίσης, από το Μάρτιο του 2023, η εταιρεία ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο των ανθρακούχων ποτών για ενήλικες με την εμπορία των προϊόντων Three Cents. Με την προσθήκη της συγκεκριμένης μάρκας στο χαρτοφυλάκιό της, η εταιρεία απευθύνεται σε ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα καταναλωτικών προτιμήσεων.

Μερίσματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023, μετά την αφαίρεση του ποσού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού τη διανομή μερίσματος ύψους 39,4 εκατ. ευρώ στους μετόχους της Εταιρείας, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο και τη διανομή μερίσματος ύψους 2,7 εκατ. ευρώ στους υπαλλήλους της Εταιρείας που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής κινήτρων. Η πρόταση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

 

 

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις