Τετάρτη, 24 Απρ.
19oC Αθήνα

Mevaco: Σύμβαση με αγγλική εταιρεία για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων

Mevaco: Σύμβαση με αγγλική εταιρεία για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων

Μία σημαντική συμφωνία για την κατασκευή-παραγωγή και προμήθεια σταθερών μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων που υλοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14,3 εκατ. ευρώ περίπου υπέγραψε η εισηγμένη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Mevaco Μεταλλουργική. 

Με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα και το πλάνο ανάπτυξης και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών πάρκων, η παραγωγή και η παράδοση των ως άνω σταθερών μεταλλικών βάσεων στήριξης, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του Α΄ εξαμήνου του έτους 2024. 

Η εταιρεία παράγει κυρίως μεταλλικά αντικείμενα και προϊόντα με βασική πρώτη ύλη επίπεδα χαλυβδόφυλλα, ανοξείδωτα φύλλα, φύλλα αλουμινίου, χαλκού, ορειχάλκου, ακρυλικά φύλλα καθώς και μεταλλικές κατασκευές μέσου βάρους για λογαριασμό πελατών. 

Παράλληλα, έχει επεκτείνει την δραστηριότητά της και σε νέους τομείς, όπως: Κατασκευές για την Αμυντική Βιομηχανία, Μελέτη και κατασκευή ψηφιακών πινάκων ενημέρωσης, μεταβλητών μηνυμάτων αλλά και ηλεκτρονικό εξοπλισμό αθλητικών χώρων, Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (κατασκευή κινούμενων και σταθερών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς και παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων).

Αναφορικά με τη σύμβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία ανακοινώνει ότι η κατάρτιση της ως άνω συμβάσεως παραγωγής και προμήθειας επιβεβαιώνει την πολυσχιδή παραγωγική ικανότητα και την ευελιξία του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις