Δευτέρα, 4 Μαρ.
15oC Αθήνα

Mυτιληναίος: 61% αυξήθηκαν τα κέρδη στο 1ο εξάμηνο – Τα σχέδια για τις διεθνείς αγορές

Mυτιληναίος: 61% αυξήθηκαν τα κέρδη στο 1ο εξάμηνο – Τα σχέδια για τις διεθνείς αγορές

Νέα μεγάλη αύξηση στα καθαρά κέρδη, που υπερβαίνει κατά 61% την επίδοση του Α’ εξαμήνου του 2022 πέτυχε η Mytilineos, ενώ την ίδια στιγμή η εταιρεία εδραιώνοντας τις υψηλές επιδόσεις, προετοιμάζεται για περαιτέρω ανάπτυξη στο διεθνές στερέωμα.

Το εξεταζόμενο διάστημα η Mytilineos πέτυχε 17% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €2.516 εκατ., σε σύγκριση με €2.154 εκατ. το A’ Εξάμηνο του 2022

– 49% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €438 εκατ., έναντι €293 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και

– 61% αύξηση στα Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας που ανήλθαν σε €268 εκατ. έναντι €166 εκατ. το A’ εξάμηνο του 2022. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,94, αυξημένα κατά 59% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Mυτιληναίος: Επενδυτικό πρόγραμμα

Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €1.019 εκατ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους €220εκατ., που αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt).

Παρά το εντατικό επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,05x, επίπεδο εφάμιλλο ή και καλύτερο από τις επιδόσεις εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Σημειώνεται ότι μετά από την πιο πρόσφατη αναβάθμιση της MYTILINEOS από τη FITCH σε «ΒΒ+» , η Εταιρεία απέχει πλέον μόλις ένα βήμα από την επίτευξη του στόχου κατάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Mυτιληναίος: Το ομολογιακό δάνειο

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιτυχημένη έκδοση 7-ετούς Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €500εκ. με επιτόκιο 4,0% και σημαντική υπερκάλυψη, καθώς το συνολικό προσφερόμενο ποσό ξεπέρασε το €1δισ.. Η συγκεκριμένη έκδοση ήταν η πρώτη για την ελληνική αγορά το 2023 ενώ σημειώθηκε και η υψηλότερη ιστορικά συμμετοχή από ιδιώτες επενδυτές στους οποίους κατανεμήθηκε ποσοστό 91% της έκδοσης. Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έκδοσης, αφενός ενισχύεται η ρευστότητα της Εταιρείας και η απρόσκοπτη υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού της πλάνου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αφετέρου ομαλοποιείται σημαντικά το debt curve και μάλιστα σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα.

Δηλώσεις Ε. Μυτιληναίου

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: «Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στο Α’ Εξάμηνο του 2023 επιβεβαιώνουν, για μία ακόμα φορά, την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της MYTILINEOS απέναντι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, στην πρωτοφανή μεταβλητότητα των τιμών της ενέργειας κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας αλλά και στις εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία πολλά χρόνια.

Πιστοποιούν, επίσης τα απτά οφέλη που προκύπτουν από τον πρόσφατο εταιρικό μετασχηματισμό της MYTILINEOS Energy & Metals, ο οποίος έχει ήδη λάβει θερμή υποδοχή στις διεθνείς χρηματοοικονομικές και χρηματοπιστωτικές αγορές κεφαλαίων.

Τα πλεονεκτήματα και οι σημαντικές συνέργειες που επιφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων της Ενέργειας και των Μετάλλων γίνονται όλο και περισσότερο ορατά και αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της Εταιρείας παρά τις συνθήκες νομισματικής σύσφιξης και τη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας στο Α’ Εξάμηνο του έτους».

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις