Τρίτη, 23 Απρ.
19oC Αθήνα

Trade Estates: Ποιες ήταν οι επενδύσεις του 2023

Trade Estates: Ποιες ήταν οι επενδύσεις του 2023

Η TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (η «Εταιρεία») σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 8/259/19.12.2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προχώρησε σήμερα 29.02.2024 σε δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 31.12.2023.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2023, η Εταιρεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της, υλοποίησε τις ακόλουθες επενδύσεις:

  • Στις 29.05.2023 προχώρησε στην απόκτηση του υπολοίπου 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας POLIKENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι τιμήματος €3,15 εκατ. έχοντας πλέον την πλήρη κατοχή της εταιρείας. Η εν λόγω συμμετοχή αφορά σε oικόπεδο συνολικής επιφάνειας 20,977.84 τ.μ. επί του οποίου ανεγείρεται εμπορικό πάρκο συνολικής επιφάνειας 21,6 χιλ τ.μ. στη Πάτρα.
  • Στις 30.06.2023, απέκτησε έναντι τιμήματος €10,7 εκατ., πενήντα εννέα (59) οριζόντιες ιδιοκτησίες σε εμπορικό πάρκο σε περιοχή της Λάρισας. καθώς και δύο (2) αγροτεμάχια. Η εν λόγω επένδυση αφορά στην απόκτηση εμπορικού καταστήματος 30.592 τ.μ., με μισθωτές την εταιρεία HOUSEMARKET (IKEA) και INTERSPORT ATHLETICS AEE (INTERSPORT).
  • Την 30.06.2023, απέκτησε έναντι τιμήματος €3,4 εκατ. τις υπόλοιπες τέσσερις (4) οριζόντιες ιδιοκτησίες του εμπορικού πάρκου που κατέχει ήδη η Εταιρεία στην περιοχή των Ιωαννίνων. H εν λόγω επένδυση αφορά στην απόκτηση κτίσματος επιφάνειας 15.930 τ.μ. μισθωμένο στις εταιρείες JUMBO και THE MART.

Στις 30.06.2023 απέκτησε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εισφοράς σε είδους από υφιστάμενο μέτοχο oικόπεδο συνολικής επιφάνειας 45,408.04 τ.μ. και υφιστάμενα κτίρια βιομηχανικών αποθηκών συνολικής επιφάνειας 16,655.47 τ.μ. στην Ελευσίνα.

Στις 30.11.2023 απέκτησε έναντι τιμήματος €95,8 εκατ. το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Η εν λόγω συμμετοχή αφορά στην απόκτηση του Εμπορικού Πάρκου Smart Park στα Σπάτα που εκτείνεται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 90,979.52 και κτιρίων καταστημάτων συνολικής επιφάνειας 64,271 τ.μ.

Στις 11.12.2023 απέκτησε έναντι τιμήματος €4,1 εκατ. το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΑΝΤΕΝΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εν λόγω συμμετοχή αφορά οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 42,239.87 τ.μ. στο Ηράκλειο Κρήτης επί του οποίου ανεγείρεται εμπορικό πάρκο συνολικής επιφάνειας 14,6 χιλ. τμ.

Στις 31.12.2023, το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας, περιλάμβανε συνολικά 15 ακίνητα (εκ των οποίων τα δυο υπό ανάπτυξη σε Πάτρα και Ηράκλειο) με συνολική αξία €477,2 εκατ., έναντι 10 ακινήτων αξίας €288,8 εκατ. την 31.12.2022.

Από την αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας συνέπεια κυρίως της διαχείρισης των εμπορικών μισθώσεων και της υπεραξίας των νέων αποκτήσεων που καταγράφηκε σε σχέση με την τιμή κτήσης αυτών, κατά τη διάρκεια του έτους 2023, προέκυψε κέρδος €30,2 εκατ.

Σχετικά με την Trade Estates ΑΕΕΑΠ

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, εισηγμένη εταιρεία στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με ισχυρούς μετόχους τον Όμιλο Fourlis, την Autohellas και την Latsco Hellenic Holdings, είναι η μόνη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εμπορικών πάρκων και Logistics Centers νέας γενιάς για την εξυπηρέτηση της στρατηγικής omnichannel του λιανεμπορίου, με δραστηριότητα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.

Το χαρτοφυλάκιο της Trade Estates αποτελείται σήμερα από 10 Εμπορικά Πάρκα, 3 Logistics Centers νέας γενιάς και ένα Υπό Ανάπτυξη Ακίνητο. Το επενδυτικό της πλάνο για την επόμενη 4ετία περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων εμπορικών πάρκων στην Ελλάδα (με ναυαρχίδα το εμπορικό πάρκο στο «The Ellinikon Park») και τη δημιουργία νέων Logistics Centers.

Σύμφωνα με το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, το 2027 θα διαθέτει συνολικά 18 εμπορικά ακίνητα, χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με υψηλές αποδόσεις και ισχυρούς μακροχρόνιους μισθωτές.

 

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις